Blogg

Ska man investera i fastighetsfond?

10 okt 2019

Har man pengar över som man helst av allt vill ska växa till sig, är det ingen bra idé att ha dem på banken. Som vi alla har sett, har vi ju ingen ränta på det vanliga bankkontot. Inte heller på sparkontot finns någon ränta som gör någon glad. Det är därför som man alltid bör investera sina pengar på annat sätt än endast ha dem i banken. Och varför göda storbankerna? De ger ju inget tillbaka till sina kunder. Då är en fastighetsfond ett mycket mer lyckat sparande än världens alla banker.

Precis som fonden säger, så investerar en fastighetsfond, i fastigheter världen över. Det är i aktier och fastigheter som har haft den allra största avkastningen, sett till tid och statistik. Så en fastighetsfond blandar de bästa sparformerna, genom att samla inveteringar i en fond, som får sin avkastning i fastigheter som köps och säljs, och på så sätt kan alla som investerar i fonden få sin beskärda del.

Investera i en fastighetsfond

Fastigheter är inga papper

Den som är skeptisk till värdepapper, och låtsaspengar, kan känna sig trygg med fastigheter – de finns på riktigt. Alla människor behöver fastigheter, antingen att bo i, eller som kontor för företag, som butiker, affärer, garage, skolor, universitet och så vidare. Att investera i fastigheter är ett sätt att investera sina pengar i det som alla människor behöver och kommer att behöva i framtiden. Dessutom om man investerar i en fond, innebär det ett tryggt sparande, fonder är inte lika riskabla som aktier, som kan gå upp och ner. Risken för att förlora pengarna är alltid större med aktier, även om de i tid, alltid har inneburit goda avkastningar, men på kort sikt är de bland de mest riskabla investeringar som du kan göra.

Hittar du en REIT-fond kan du vara trygg

Om du har turen att hitta en REIT-fond kan du vara ganska säker på att dina pengar ligger ganska så säkert. REIT-fonder innebär att man investerar i fonder som helt eller delvis är befriad från kapitalskatt, om de istället delar ut vinsten till investerarna vid utdelning, sedan måste varje investerare själva betala skatt vid direkt utdelning. Men som investerare gynnas man av en REIT-fond genom att en sådan fond kan sprida hela sin investering på fastigheter över hela världen. En sådan fondförvaltare håller då ögonen på den internationella marknaden av fastigheter och vilka som är mest lönsamma, på den globala marknaden.

Tänk på marknadsföringen i bolaget!

22 sep 2019

Bäst att tillverka reklam med trycker i Dalarna

Alla bolag behöver göra reklam för de egna varorna och tjänsterna. Det kan innebära att man låter trycka upp broschyrer, brevpapper med företagets logga på, eller dela ut flyers med information om vilka varor och tjänster som man erbjuder. Hur ska annars nya kunder få veta att man har ett sortiment som man vill sälja av olika produkter, eller tjänster?

Ska man delta i någon företagsmässa, och vill att andra företag och besökare som kommer till mässan, ska få veta om att företaget finns, bör man finnas närvarande där kanske med en roll-up, en TV skärm, bord, banderoller och broschyrer som man alltid kan ge till alla som är intresserade av att få någon sådan. 

För att kunna dela ut flyers och broschyrer är det viktigt att känna till något tryckeri som kan ta på sig att trycka upp dem, i de färger, med de bilder och texter som man vill ha. Finns företaget i Dalarna kan det vara bäst att anlita ett lokalt tryckeri i Dalarna. Bara i den regionen finns ungefär 300 tryckerier som erbjuder tryckerier av det slag som man som företagare kan behöva. 

Hur gör man bäst reklam?

Att alla företag behöver göra reklam för sig, kanske är givet. Det viktigaste när man gör upp en marknadsföringsstrategi är att ta reda på; vilka kunder är det som vi vill nå? Hur beter sig de kunderna? Var hittar de lättast till det egna företaget? Utifrån de svaren, kan man sedan utforma sin marknadsföringsstrategi på olika sätt och använda olika kanaler för detta.

 • På internet – många tänker på att de flesta kunderna finns på internet. Så gott som alla har numera en bredbandsuppkoppling och egen dator hemma. Har man ingen dator har man säkert en mobil i alla fall. Summa summarum, brukar flertalet leta på internet för att hitta nya varor eller tjänster. Att marknadsföra sig antingen med en egen hemsida, eller göra reklam via Google, brukar vara ett effektivt sätt att göra reklam för de egna varorna och tjänsterna.
 • I massmedier – många väljer att göra reklam i TV, tidningar eller i radion. Då spelar man in någon reklamfilm och betalar för att TV, eller radiokanalen sänder filmen eller det inspelade bandet när man sänder radio eller TV. Andra gör annonser som sätts in i tidningar, och på tidningen på nätet.
 • Trycksaker – man kan alltid tillverka och trycka upp små papperslappar med information om hur man hittar till företaget och vad man erbjuder.
 • Arbetskläder – om man bär arbetskläder, och finns ute hos olika kunder, är det en bra sak att låta trycka upp reklam för företaget på arbetskläderna. Eller så kan man sälja snygga kläder med företagets logga på.

Oberoende hur man väljer, är det viktigaste att man bedriver någon form av marknadsföring. Lycka till!

 

När du vill satsa på företaget

16 sep 2019

Den som har vågat sig på att starta eget företag, har verkligen satsat sitt eget mod och karriär på att lyckas och har vågat kasta sig ut på okänt vatten, många gånger. Alla de som har eget företag borde få medalj, då alla de är med om att bidra till jobbskapande i vårt samhälle. Samtidigt kan det vara ensamt, inte minst finansiellt, att vara egen. Det är bara du som ska hosta upp investeringar som man vill göra när man vill att företaget ska växa. Men man kan låna även utan säkerhet och med eventuella betalningsanmärkningar. Läs mer om hur du kan göra det.

Låna utan uc på låneinstitut

Att kunna låna utan säkerhet innebär för många en lättnad. Det ställer inte så höga krav på den enskilda firman, och öppnar för möjligheten att kunna finansiera den egna investeringen i det egna företaget. Säg att man vill bryta ny mark och vill satsa på en sidoverksamhet. Man ser att den är lönsam, och att många kunder efterfrågar det. Då vill man helst kunna erbjuda sina kunder ett bredare tjänsteutbud, eller ett vidare produktsortiment. Det innebär för det mesta att man blir tvungen att antingen rekrytera ny personal som kan utföra de efterfrågade tjänsterna, eller att man investerar i nytt produktsortiment. Varifrån ska man ta pengarna innan kunderna har hittat de nya tjänsterna eller produkterna?

Alternativt låneinstitut är svaret

De flesta banker vill ha otroliga säkerheter för att låna ut pengar, men det finns andra som inte kräver det. Det finns ju låneinstitut som inte kräver ett fläckfritt förflutet, men som hellre fokuserar på det man har i nuläget och inte på det som har varit. Säg att man har haft en betalningsanmärkning från tidigare år. Om bankerna då kräver in upplysningar från Upplysningscentralen – UC och då ser att man har haft en betalningsanmärkning från tidigare år, nekas man den där chansen att kunna investera och få företaget att växa. Då kan ett alternativt låneinstitut se till att bevilja investeringen utan UC. Istället för att stirra sig blinda på det som har varit, koncentrerar de sig på det som är här och nu; ditt företag och vad du önskar göra med det för att det ska växa, bli mer framgångsrikt och hur du kan få det att blomstra. Genom att ska upp de alternativa låneinstituten och ansöka med det egna BankId, kan man snabbt få veta hur mycket man får låna och när pengarna kan vara inne på en bankkonto. Tveka inte, utan läs mer här.

När du vill skapa effektiva team

11 sep 2019

I många branscher är man helt beroende av att människor kan arbeta i team. Ibland bedriver man sådan veksamhet som bygger på att allas arbetsinsats bygger på vad de andra gör (eller inte gör).

Ta som exempel ett sjukhus. Om inte underskötarna tar hand om patienterna kan inte läkarna ta sitt ansvar för att de blir friska. Om inte läkarna ger sjuksköterskorna i uppdrag att dela ut mediciner och hur de ska kunna ta hand om dem som är sjuka, blir patienterna lidande. Och så vidare. Alla på ett sjukhus är beroende av varandras arbetsinsatser för att patienterna ska bli friska.

Skapa effektiva team

Genom att skapa effektiva team, kan man få en slimmad organisation att arbeta effektivt. Måste man spara pengar, kan det vara desto viktigare att den personal som finns och som man har råd med, kan arbeta så effektivt det bara går. Det kan vara en stor skillnad på ett fungerande team och  ett effektivt team. Och det team som är effektivt kan bli ännu bättre. Ska det ske är det viktigt att teamets medlemmar får den vidareutbildning som de behöver. Att leda ett fungerande team som ska bli effektivt stället också krav på ledaren. Har bara ledaren rätt kunskap kan hon, eller han se till så att gruppen når nya framgångar.

Alla trivs i en väl fungerande miljö

Alla arbetsgivare vill ha en miljö som gör att de människor som är enastående, vill stanna kvar och utveckla verksamheten så att den blir ännu bättre. I en miljö som medarbetare kan trivas i, är det alltid samma faktorer som gör det, oberoende vilken bransch det handlar om. De faktorerna är:

 • möjligheten till medbestämmande
 • möjligheten till ansvar
 • möjligheten att påverka sitt arbete
 • uppmuntran vid god arbetsinsats
 • tydliga strukturer

Om du vet att detta inte existerar på din arbetsplats och du önskar att det vore det, kan man gå en utbildning som hjälper till att etablera det på arbetsplatsen.

Vad man kan lära sig

Genom att lära sig mer om sig själv och sina medmänniskor får man verktyg för hur man kan hantera olika slags händelser och förlopp. Ju mer som man kan, desto större möjligheter har man att förändra sin situation. Ju mer man känner till om sig själv, desto mer kan man påverka sin egen situation. Har man förmågan att analysera en situation kan man få upp ögonen för hur man kan förändra den samma. Ju mer chans man har att förändra sin situation, desto bättre för den egna trivseln.

Arbeta som elektriker i Västerås

30 jul 2019

Hur är det att arbeta med ett hantverkaryrke? Den som har utbildat sig till någon sådan, arbetar mycket med kroppen och behöver ta sig runt ibland står på knäna, högt uppe på en stege, eller utomhus på höga stolpar. Det gäller att inte vara höjdrädd, i synnerhet om man arbetar som takläggare, med renoveringar av fasader eller som elektriker som behöver kunna arbeta på höga höjder. Annars får man problem med arbetet. 

Arbeta som egen företagare

Många hantverkare väljer så småningom att starta egen firma. Har man arbetat ett tag som hantverkare och elektriker på ett hantverkarföretag har man till sist säkerligen samlat på sig tillräcklig erfarenhet och kontakter för att själv kunna leda ett arbete, eller vara sin egen företagare. Alla som har haft eller har eget, vet att man som egen företagare är både arbetare, VD, ekonom och marknadsförare, ekonom och kundtjänst. Det är många tjänster som man själv ska fylla. Därför är det många som väljer att lägga de ekonomiska tjänsterna på ett annat företag. Det finns sådana som arbetar och man fakturerar då som "anställd" av företaget som då tar hand om ens ekonomi.

Hur är det att arbeta i Västerås?

Att bo och arbeta som elektriker i Västerås är strategiskt. Västerås ligger relativt nära både Stockholm, Enköping, Eskilstuna, Örebro och Arboga, även om det innebär en hel del resande i arbetet. Fördelarna med att arbeta i Västerås är att kundkretsen kan bli fördelad på ett ganska vitt område, om så behövs. Märker man att arbetet sinar ett tag i Västerås, är det lättare att få uppdrag i Stockholm och andra orter med många ortsbor. En annan fördel med att arbeta i Västerås, är att i en mellanstor stad går ryktet  om hantverkare ganska snart, om man är en duktig elektriker. Får man många nöjda kunder, brukar det goda ryktet spridas snabbt och det blir allt lättare att få nya kunder i Västerås.

Anställa folk till företaget

När man sedan har arbetat som elektriker i Västerås och har mycket arbete är det sedan dags att anställa fler elektriker i företaget. Har man tillräckligt stora inkomster, kan man även anställa en ekonom som tar hand om bokföring, fakturering, revisioner, årsslut och deklareringar. Det frigör mycket tid och energi som man kan lägga på annat för att företaget ska växa ännu mer. Här bör man definitivt satsa på marknadsföring på nätet, där kunderna befinner sig. Då är det viktigt med arbete med SEO, sökordsoptimering som hjälper kunderna att hitta till dig som elektriker i Västerås.

När du behöver placera med ränta

11 jun 2019

Har du kapital som du helst av allt skulle växa till sig? Vem vill inte det? När det kommer till kapitaltillväxt är det några säkar kort som alltid förräntar sig. Antingen investerar man i fastigheter och i storstäder där priset på fastigheterna definitivt kommer att växa, eller så investerar man pengarna i aktier. På aktiemarknaden finns det olika slags produkter som ger en mer eller mindre säker vinst. Många tänker sig aktimarknaden som endast osäkra produkter, men diversiteten på produkterna på aktiemarknaden är så pass stor och kan kombineras på sätt som ger en högre säkerhet på aktievinsterna. Tänker man på strukturerade aktieprodukter finns det sätt att säkra tillväxten. Om man så vill.

Bestäm hur du vill ha det

Det bästa som man kan göra, när man inser att man vill se sitt kapital växa, är att sätta sig ner och ta sig en funderare. Hur vill du investera ditt kapital? Det finns olika fonder (för den som helt och hållet vill undvika höga risker). Enda aber som finns med sparfonder är den låga tillväxten. Sedan finns det produkter på aktiemarknaden som ger bättre ränta och en högre tillväxt. Det allra bästa som man kan göra när man har funderat klart är att ta kontakt med en finansiell rådgivare som kan introducera de olika aktieprodukter som faktiskt finns.

Aktier

Aktier är ett delägarskap i ett företag. Så snart ett företag har lyckats börsnotera sitt företag är det framme för alla hugade spekulanter att investera sina pengar i företaget genom att köpa andelar (aktier) i företaget och sedan hämta ut de utdelningar som företaget delar med sig av. Här finns det alltid risker för att det inte går så bra för företaget. Det ena året kan företaget dela ut stora summor i aktievinster, men nästa år kanske aktieutdelningarna helt och hållet uteblir. Det kan till och med hända att aktierna krymper till noll och intet. Den som har is i magen låter aktierna ligga kvar, eller ser snabbt till att flytta om aktierna till ett mer lönsamt företag. Har du en egen finansiell rådgivare ser denne till att flytta aktierna snabbt så att du som kund, inte ska behöva förlora dina pengar och i stället ser till att de växer i snabb takt.

Fonder

Den som inte gillar risker alls, kan placera sitt kapital i fonder som inte alls har lika hög tillväxt som aktierna har, men som inte förlorar sitt kapital i samma utsträckning som aktierna kan göra. Här finns fonder med stängsel, livrem och bälte (för att använda några symboliska förklaringar) som gör att du inte behöver oroa dig över ett flukturerad marknad, som snabbt förändras beroende på världsläget. Att spara pengarna på banken är absolut det sämsta tänkbara. Då kan du lika bra ha pengarna hemma i stället. Läs mer om private banking på: https://www.privatebankings.se.

Ekonomiskt med begagnat

20 maj 2019

Har du eget företag? I så fall vet du att det krävs en hel del självdisciplin att arbeta effektivt och noggrant då det inte finns någon chef som bestämmer över dig och som ser till att du arbetar hårt. Vissa klarar av det, oavsett arbete som man behöver göra. Andra har svårare att arbeta när det inte är någon som "slavar" över en. Allt det där är individuellt och kommer an på ens egna egenskaper om man lyckas med det eller ej. Vet man med sig själv att man inte lyckas med det, bör man göra något åt det. Ett bra förslag är att skaffa sig ett kontor för det egna företaget. Då kan det bli lättare att arbeta disciplinerat och kunna skilja mellan fritid och arbete på ett bättre sätt än om man alltid arbetar hemma. Antingen arbetar man ständigt dygnets alla vakna timmar, eller så arbetar man alldeles för lite då mycket annat pockar på uppmärksamheten och man gör helt andra saker istället för att arbeta noggrant och effektivt.

Skaffa sig ett eget kontor

Om man vet om sig själv att man har svårt för att disciplinera sig kan man skaffa sig ett eget kontor. Det kan underlätta genom att man har en särskild plats där man alltid arbetar. Så snart du är på den platsen, arbetar du. Och när du går därifrån, då är du ledig. Det brukar lösa alla slags problem som man kan ha med självdisciplinen.

1. Skaffa sig en egen arbetsplats

Det finns olika sätt att skaffa sig en arbetsplats. Antingen bygger man ett eget kontor hemma. För att man ska få dra av det på skatten, måste "kontoret" hemma ha en egen ingång och var klart avgränsat från det egna hemmet för att man ska få dra av det.

2. Få "arbetskolleger"

Om man i stället för att skaffa sig ett eget kontor hemma, kan man i stället dela ett kontor med andra så att man hyr en kontorsplats tillsammans och delar då på hyran. På så sätt kan man få "arbetskolleger" som också arbetar på liknande sätt som en själv.

3. Dela på viktiga saker

Skaffar man sig ett kontor tillsammans med andra, kan man även dela på andra kostnader, som till exempel en skrivare, papper och toner till skrivaren. Man kan dela på kostnader till kaffemaskin och kaffe, tebryggare och te.

5. Möblera med egna möbler

Ska man sedan möblera med egna möbler, kan man få ner kostnaderna för det genom att skaffa sig begagnade kontorsmöbler. Det är bra mycket billigare, och dessutom mer miljövänligt att skaffa sig begagnade konstormöbler än att köpa nya. Läs mer här om hur du kan skaffa dig begagnade kontorsmöbler i Stockholm på: https://www.kontorsmöblerstockholm.se.

Här hittar du bokföringsprogram för enskild firma

16 maj 2019

Visste du att det finns bokföringsprogram för enskild firma som man enkelt kan ha i sina mobiler och som gör att man inte behöver lägga stora kostnader på företag som gör bokföringen? Om det är så att man har eget företag och det bara är en som jobbar i företaget kan det kännas onödigt att lägga stora resurser på ett företag som gör bokföringen åt en.

Lägg inte kostnader på för stora utgifter

Många av de bokföringsfirmor som gör jobbet åt en, och som erbjuder sig att arbeta som "arbetsgivare" åt dig, genom att betala ut skatt, redovisa åt dig, betala ut moms till Skatteverket och de skatter som du som företagare ska betala i form av sociala avgifter och annat, kan kännas som en tjänst som är alldeles för stor för att man ska vilja dra på sig den kostnaden. Håller man företaget litet är det alldeles tillräckligt att göra det jobbet själv. Däremot kan det vara bra att kunna förenkla arbetet så mycket som det bara är möjligt. 

Många har hela firman i mobilen

Det går faktiskt att ha hela firman i mobilen. Den har man så gott som jämt med sig. Det är då praktiskt att kunna sköta all bokföring i mobilen. Där kan du skanna in kvitton som ska bokföras, betala skatter, bokföra kostnadern och intäkter, skriva ut fakturor, sända fakturor, få utskrivet rapporter – allt som man kan tänkas behöva när det kommer till bokföringsuppgifter. Du behöver varken anställa en ekonom som gör bokföringen åt dig – det sköter du själv i mobilen – eller anlita en bokföringsfirma som tar betalt av dig för det som du själv kan göra med hjälp av ett enkelt bokföringsprogram för enskilda firmor.

Viktigt hålla utgifter på låg nivå

Har man en liten firma är det mycket viktigt att hålla nera utgifterna. Då är det viktigt att kunna utföra de flesta tjänster själv. Är man sin egen, är man sin egen VD, ekonom, bokföringsansvarig, hantverkare, reparatör, marknadsförare, beslutsfattare och så vidare. Att arbeta som egen är ett otroligt roligt sätt att arbeta på. Ingen annan är ansvarig än du själv för beslut som fattas i ditt företag. Det är bara du som är din egen lyckas smed. Det är du som är ansvarig för att det kommer in intäkter i företaget, det är ingen annan än du som ger dig själv semester, som ger dig arbete och ingen anna än du som bestämmer dina villkor.

Gör reklam på dina bilar

25 apr 2019

Har du sett reklamen som finns på företagens bilar? Många av de slags reklamdekaler som finns på bilarna har bra slogans, ordlekar och annat som gör att de som ser dem tänker till och antagligen minns företaget. Sedan finns det ju slogans, som väcker så mycket avsky, eller skratt att man minns slogan, men har ingen aning om vilket företag som den bildekalen gör reklam för. Och då har man verkligen misslyckats. Att ha roliga och slagfärdiga slogans kan ha sin verkan, men det är en balansakt, att göra företagets slogan så pass bra att man minns företaget och inte bara företagets slogan.

Att lyckas med en slogan

Hur ska man lyckas med en slogan? Vilken är den bästa slogan som man kan ha? Helst vill ju alla företagare och reklamare att man lyckas få till en sådan slogan att de som ser den genast lägger företagets namn på minnet. Det vill ju alla, eller hur? Vissa ger sitt företag ett sådant namn att man genast minns dem. Har man inte ett företagsnamn som människor lägger märke till eller minns, då kan man alltid döpa sin hemsida till något slagsfärdigt namn. Ett annat knep är att se till att få ett telefonnummer som alla kan komma ihåg. Helst med så få olika slags siffror att man minns dem och med siffror som återkommer i numret. Enkelt uttryckt är den slogan som har företagsnamnet inkluderat i sin slogan som man bäst kommer ihåg. Nu finns inte Expert längre som företag, men deras slogan var "Vi är vad vi heter – Expert". De flesta kommuner har egna slogans, ett av de bästa är till exempel Trosa kommuns; "Välkommen till Trosa, världens ände". Dessa slogans är exempel på bra slogans som inkluderar namnet på kommunen, eller företaget vilket gör att man minns företaget eller kommunen.

Om du har bil som kör i stan

Om du har bil i företaget som kör omkring på stan, är det en mycket bra idé att sätta en reklamdekal på bilarna. Oavsett om det är bilar som kör runt med pizza, med städtjänster, byggarbetare, redovisningsekonomer eller vad det nu är som man arbetar med, då ser potentiella och nuvarande kunder vilka ni är, vad ni erbjuder och förhoppningsvis lägger namnet på företaget på minnet och vänder sig till er när det blir dags för dem att anlita sådana tjänster som ni erbjuder. Här kan du läsa mer om ett företag som erbjuder reklamdekaler till bilar: https://www.pss.se.

Frilansare eller konsult? Ladda ned en bra app för tidsrapportering

1 apr 2019

Som frilansare eller konsult kan ibland själva tidsrapporteringen stjäla onödigt mycket tid. Det gäller att man har god koll på hur många timmar man jobbat med respektive kund, men det är också bra att – för intern uppföljning – kika på hur mycket tid man lägger på till exempel sälj eller administration.

Idag finns en mängd olika bra appar för såväl iOS som Android. De är lätta att hitta bara man söker efter dem. En enkel sökning på till exempel ”tidsrapportering app” i valfri sökmotor lär ge dig en mängd intressanta resultat.

Kommer med många fördelar

Att ha god koll på sin tidsrapportering kommer med många fördelar. En fördel är att man ser till att faktiskt debitera kunden den tid som arbetet har tagit – varken mer eller mindre. När man arbetar med många olika projekt och kunder – och kanske vill variera mellan dem på en arbetsdag – är det lätt att glömma bort timmarna om man inte aktivt tecknar ned dem.

Att anteckna tid i ett vanligt kalkylblad är visserligen möjligt, och det är många som gör det. En hektisk arbetsdag är det dock lätt att glömma av det, för att sedan i slutet av arbetsdagen fundera på vad man ska debitera respektive kund. En del som är osäkra kanske debiterar i underkant för att vara på den säkra sidan, något som frilansaren eller konsulten givetvis förlorar pengar på att göra.

Sedan kan man också spara en hel del tid. Det må bara vara 5,10 eller 15 minuter per dag, men under en vecka kan det handla om en halv timme eller timme som faktiskt kan spenderas på inkomstbringande arbete. En konsult som debiterar 700 kronor i timmen skulle då kunna tjäna in till exempel 350 eller omkring 875 kronor extra i veckan. Visserligen inga jättesummor i förhållande till timlönen – men utslaget på ett år kan det bli en mycket fin bonus.

En annan fördel är möjligheten till intern uppföljning. I en bra app för tidsrapportering får du en överskådlig blick över hur dina arbetstimmar faktiskt fördelas. Snabbt kanske du kan märka var du halkar efter, var du ligger i fas och vilka kunder du kanske bör jobba mer med. Ställ det bara i relation till hur mycket du tycker om att arbeta med respektive kund. Kanske märker du att får tid, eller borde, lägga ned mer energi på en av kunderna?

Vad kostar det?

En app för tidsrapportering kan vara gratis, eller kosta över 100 kronor i månaden. Det beror helt enkelt på vilken app du väljer. Ska du ha någorlunda god funktionalitet behöver du sannolikt betala ett par tior i månaden, men om du lyckas spara några timmar i veckan tack var den, är det en ren vinstaffär.

De appar för tidsrapportering som är gratis har normalt en väldigt begränsad funktionalitet. Visserligen duger det ofta till grundfunktioner, men för att få tillgång till exempel att göra-listor, dokumentdelning, schemaläggning och fakturering krävs normalt en betald prenumeration. Men det kan det vara värt.

Hantverksdata har en populär app för tidsrapportering.

Värdepappershandel kan ge extra intäkter till företaget

27 mar 2019

För att din enskilda firma ska kunna växa och få mer resurser är det viktigt att du återinvesterar åtminstone en del av vinsten. För de flesta företag i uppstartsfasen sker detta naturligt; man köper in mer utrustning, anställer kanske någon och har generellt fler anledningar att göra investeringar. Företaget växer och man får fler uppdrag. När intäkterna blir större och större kan det ibland vara svårt att veta hur man bäst ska återinvestera vinsten. Då kan det vara läge att ta en titt på värdepappershandel.

Att handla med aktier och andra värdepapper är aldrig riskfritt, utan värdepappershandel handlar alltid om hur stor risk man är villiga att ta. Det finns till exempel indexfonder, som har en väldigt liten risknivå sett över lång tid, eftersom de följer börsens egen utveckling. Vill du göra långsiktiga investeringar kan en indexfond vara ett bra alternativ till ett sparkonto. Det är också en form av investering som inte kräver ett jättestort engagemang från din sida. Vill du däremot ha chans att tjäna mycket pengar på kort tid måste du göra mer aktiva val och sätta dig in mer i vilka företag som kan förväntas växa mest den närmaste tiden.

Företag behöver en LEI-kod för värdepappershandel

Innan du kan börja handla med värdepapper med företaget måste du dock registrera en LEI-kod. Förkortningen LEI står för Legal Entity Identifier och är en personlig kod som fungerar som ett digitalt id och gör det lättare för banker och myndigheter världen över att spåra transaktioner. När en transaktion av värdepapper sker mellan två företag måste båda parter uppge sin LEI-kod innan de kan genomföra affären.

Du som har enskild firma behöver dock inte skaffa en LEI-kod om du enbart tänker handla med aktier och fonder. Om du däremot avser att handla med derivatinstrument som optioner och terminer måste du registrera din firma för en LEI.

Varför behövs LEI?

Innan kravet på LEI-kod var det ofta svårt för myndigheter att spåra transaktioner och undersöka misstänkt pengatvätt, bedrägeri och annan kriminell verksamhet kopplad till värdehandel. Framför allt var det svårt för myndigheter i olika länder att samarbeta och dela information mellan varandra. Därför beslutade EU att från och med 2018 ska alla företag som vill handla med värdepapper uppge sin LEI-kod vid varje transaktion. Bankerna kan då rapportera transaktionerna till finansiella tillsynsmyndigheter, som den svenska Finansinspektionen. Detta har gjort det lättare för myndigheterna att spåra transaktioner och upptäcka eventuellt missbruk av värdepappersmarknaden.

Hur skaffar man LEI?

Att registrera sig för LEI är lyckligtvis enkelt. Allt du behöver göra är att hitta en lämplig LEI-leverantör och fylla i en ansökan och betala en avgift så har du din LEI-kod inom någon vecka. Du behöver inte registrera en LEI hos ett företag i Sverige, men det kan vara mest praktiskt. Hos GLEIF, Global Legal Entity Identifier Foundation, kan du se vilka leverantörer som är registrerade och hos vilka du kan ansöka om en LEI.

Läs mer på https://sv.nordlei.org/

Starta egen byggfirma

13 mar 2019

De flesta hantverkare kommer i karriären till en punkt där de känner att de vet och kan tillräckligt mycket för att kunna stå på egna ben, i stället för att jobba som anställd. Att starta enskild firma och bli sin egen är ett stort steg att ta, men inom bygg och renovering kan det vara väldigt fördelaktigt. En byggare i Stockholm som startar egen byggfirma kommer att ha relativt lätt att få kunder. Utmaningen ligger snarare på att göra ett så bra jobb och ha ett så bra bemötande att man får kunderna att ringa även nästa gång de behöver hjälp.

Vanligt med enskild firma bland hantverkare

Enskild firma är en utmärkt företagsform för en byggare. F-skatt krävs för att unna dra av ROT och bedriva vinstdrivande verksamhet. I en enskild firma måste man inte jobba själv utan kan ha anställda som kompletterar de kunskaper man själv saknar. Även om man inte vet någonting om att driva företag så kan man  om man har viljan, lära sig mycket på relativt kort tid. Dessutom kan uppgifter som bokföring och deklaration lejas ut till någon annan, även om det ås klart alltid är bra att ha grundkunskaperna.

Bredda kompetensen

Det kan vara bra att ha ett startkapital innan man drar igång sitt företag. Har man möjlighet att anställa en eller ett par personer så kan man ta fler jobb inom fler områden redan från början. Om du själv är en duktig snickare, kan du ha stor nytta av att till exempel anställa en bra målare eller en elektriker. Ni kan då ta er an flera typer av projekt och få större uppdrag.

Vill du kunna anställa hantverkare i din enskilda firma måste du först registrera dig som arbetsgivare, vilket du gör hos Skatteverket. Som arbetsgivare är du förutom lön skyldig att betala in arbetsgivaravgifter och sociala avgifter för de anställda, så räkna ordentligt innan du anställer någon

Skaffa kunder och behålla dem

Har man en byggfirma i Stockholm är det lätt att få kunder och uppdrag som renoveringar, tillbyggnader och liknande. Det finns många bostäder i Stockholm och det byggs nya hela tiden. Profilera dig gärna inom ett speciellt område och en speciell typ av byggjobb, till exempel ”fasadrenovering i Nacka” eller vad du nu har för spetskompetens. Se även till att du har en bra hemsida som du uppdaterar ofta, så får kunderna lättare att hitta dig.

Genom att bemöta kunder på ett schysst sätt, vara tillmötesgående och aktiv, samt framför allt genom att göra ett bra jobb, får du kunderna att ge dig bra omdömen och ryktet om din byggfirma sprids. En byggfirma vars hantverkare är trevliga och duktiga har stora möjligheter att få fler jobb av tidigare kunder, något som är nödvändigt för att växa och bli större.

Konkurrenter eller kollegor?

Ett bra tips är att se andra byggfirmor som kollegor och möjliga samarbetspartners i stället för konkurrenter. Om en konkurrerande firma är duktiga på VVS, ta in dem på nästa projekt där du behöver duktiga rörmokare. Chansen är stor att gesten återgäldas i framtiden. På detta sätt kan enskilda byggfirmor hjälpa varandra att få fler jobb i stället för att konkurrera om jobben.

För inspiration, besök https://www.byggfirmastockholm.biz.

 

Då behöver du en advokat

7 mar 2019

Finns det svåra områden att arbeta inom, som företagare? Ja, det tror vi absolut. Det finns många juridiska fallgropar som man som företagare kan hamna i, utan att man för den sakens skull är en kriminell person. Det kan vara om man som företagare arbetar med avtal, med finanser, som arbetsgivare. De flesta av dessa fall ger inte mer än böter, om man skulle bevisas ha brutit mot lagen. Det är inte alla gånger som det är helt svartvitt om vad som gäller. Lagen är inte alltid glasklar heller om vad som är tillåtet och inte är det. Dessutom ska en polis alltid bevisa att ett brott har begåtts, och det är inte alltid polisen heller är säker på sin sak. Skulle det visa sig en vacker dag att polisen misstänker det, är det alltid bäst att ha en brottmålsadvokat vid sin sida. 

Hur får man tag i en bra advokat?

Nu är det ju inte alla som känner en brottmålsadvokat. Och det är mycket stor skillnad på den som är en duktig advokat, och den som inte är det. Så hur får man tag i en som är bra advokat, och dessutom en duktig brottmålsadvokat? Det är tyvärr inte bara att gå in på hitta.se och ta första bästa som heter något på A. Här bör du alltid kontrollera upp en sådan, och gå på omdömen och fråga andra som har råkat ut för liknande situationer och hellre gå efter rykten om en  duktig advokat, än att gå efter hitta.se.

Anlita en advokat med stor erfarenhet

Erfarenhet är en av de viktigaste egenskaperna som man ska gå efter innan man bestämmer sig för vilken jurist man vill anlita. För en brottmålsadvokat är det viktigt att den personen mycket väl känner till hur poliser och åklagare arbetar, och som snabbt hittar rätt polis att prata med, som kan prata med åklagaren och få fram det rätta underlaget som du som misstänkt behöver. Som misstänkt är det meningen att man alltid ska få mesta möjliga underlag och vad åklagaren misstänker att du har. Du ska alltid kunna få chansen att svara på det som hon, eller han, har för skäl att misstänka dig för. I en rättsstat ska en misstänkt alltid få chansen att bevisa sin oskuld. Av den anledningen är det viktigt för en advokat att få veta vilka grunderna som är till att åklagare tror och utreder om du är skyldig till brott, eller ej. Läs mer om brottmålsadvokat på: http://www.brottmålsadvokat.biz.

Sluta dröm - ta steget och starta ett företag

22 feb 2019

Hur många har inte gått med gamla drömmar att driva eget företag? Den där idén som legat och grott under lång tid. Eller att slå sig fri från företaget som man arbetet på och öppna eget med all sin kompetens och erfarenhet.

Många längtar efter att få vara sin egen chef och ha större valfrihet. Det är en underbar känsla att börja tjäna pengar på sin egna idé och det egna arbetet. Och att det märks i goda tider och efter hårt arbete i den egna plånboken och inte hos ägaren på firman där du är anställd.

Testa dina idéer noga innan

Har du en bra företagsidé så måste du undersöka marknaden och efterfrågan först. Hur ser konkurrensen ut? Hur ser framtiden ut? Gör en marknadsundersökning så ser du hur vilka konkurrenter som finns.

Kanske finns det konkurrenter men inte just i din stad. Har du en produkt som ska produceras bör du undersöka vad den skulle kosta att framställa och vilket pris den skulle erbjudas till slutkonsument. Vad kostar konkurrenternas produkter eller tjänster?

Skynda långsamt

Är det redan en etablerad produkt eller tjänst så är det en god idé att börja i liten skala först. Kanske kan du arbeta kvar på ditt företag på deltid ett tag eller ta tjänstledigt. Då har du något att falla tillbaka på om det inte fungerade. Det behöver absolut inte vara ett misslyckande om det inte visar sig fungera, utan kan vara en nyttig lärdom för att prova igen vid ett senare tillfälle.

Kanske var marknaden inte redo eller att du satsade för stort för snabbt. Och i värsta fall kan du vara stolt att du vågade prova, istället för att gå resten av livet och undra hur det hade gått. En viktig sak att tänka på är att det kan vara osäkert att vara egenföretagare eftersom man tar allt ansvar själv. Vissa passar för det, andra inte. Många kan aldrig tänka sig att vara anställda igen.

Praktiska saker att tänka på

När man bestämt sig för att ta steget behöver man besluta om man behöver en partner, något som är tryggt i början. Man har någon att dela med- och motgångar med. Man behöver inte gå in med lika mycket eget kapital. Sedan måste man fråga sig var verksamheten ska hålla till. Det beror såklart på hur stort företaget är.

Du kanske behöver en verkstadslokal, ett lager eller ett kontor. Ett bra tips är kontakta ett företag som hyr ut lokaler till företag. Dessa brukar ha flera bra alternativ att välja på. Besök denna sida om du är i behov av lediga företagslokaler.

Behöver man köpa in maskiner, verktyg och datorer i en uppstartsfas är klokt att kontakta din bank. Våga ta steget, du kommer inte att ändra dig.

Bli bättre på säljmöten!

7 feb 2019

Om du arbetar som egen företagare, är du den som ska sälja in ditt eget företag, det vill säga, dig själv, för att få in nya kunder. När man är sin egen är man sin egen VD, ekonom, marknadsförare, controller och säljare. Då är det du som ska sälja in din affärsidé och dina produkter, varor och tjänster. Det är du som ska arbeta med marknadsföringen. Ju bättre du blir på argumentation desto bättre kommer det att gå, att få andra att inse behovet av dina varor och tjänster.

Så blir du bättre att argumentera för din sak

Om du går en retorik kurs kommer du bland annat få lära dig hur du ska använda din röst, ditt kroppsspråk, och hur du talar. Du vet väl att det är endast en liten del i vad du säger som får folk att lyssna och mestadelen beror på HUR du säger det; alltså hur du använder rösten. Om du lär dig att höja rösten, tala tydligt och långsammare, rätar på ryggen och står stadigt på golvet och använder magmusklerna när du talar, kommer andra att lyssna sedan på VAD du säger. Om du går en retorik kurs lär du dig de knepen för att få människor att lyssna på dig; hur du fångar deras uppmärksamhet, hur du kan få dem att fortsätta lyssna, även när de blir trötta. när de tappar uppmärksamheten. Hur du kan tala länge utan att de tröttnar på att lyssna på dig.

Argumentationsteknik bra att kunna 

När man arbetar som säljare är just argumentationsteknik ett av de viktigaste verktyg som du har. Det gäller att få andra att inse varför de ska köpa det som du har. Du ska ju sälja in dig shälv. Gillar människor dig, då köper det som du har att sälja, även om det bara skulle vara stekt gröt, kommer de att vilja köpa det av dig. 

På en retorik kurs kommer du att lära dig:

 • tala klart, tydligt och långsammare
 • hur du gör pauser när du talar
 • hur du ska stå, gå och tala
 • se på dem du talar till och inte blunda

Du kommer helt enkelt att lära dig samma knep som skådespelare lär sig. Du kommer att lära dig hur du ska andas och använda magstödet när du talar. Hur du ska titta på människor och hur du tar in alla dem som ska lyssna på dig. Du kommer att lära dig memorera det som du ska tala. 

← Äldre inlägg