Blogg

Sida 2

När du vill fokusera på annat

12 jan 2019

Har du ett eget företag? Har du fått möjigheten att arbeta med något som du brinner för? Då har du alla möjilgheter att lyckas. Att arbeta med det som man både är duktig på och som man tycker är det allra bästa och roligaste man vet är en bra förutsättning att lyckas med ditt företag. Åtminstone i början är det mycket arbete att få ett företag att rulla ekonomiskt. Till en början får man räkna med att man inte har ett 9-5 jobb, utan får arbeta både dagtid och kvällstid. När man väl har fått in en ruljans på inkomsterna kan man försöka avgränsa arbetstiderna till någorlunda mänskliga arbetstider så att du hinner återhämta dig. Får du in en inkomst så att du kan leva på den, kanske du kan lägga över bokföringen på ett annat bolag? Så här fungerar det.

1. Ett annat företag gör din bokföring

Om du anlitar ett annat företag för din bokföring kan du få hjälp med alla dina kvitton. Då samlar du ihop allt som har med företagets utgifter att göra, och sänder de fakturor som du i din tur ställer till dina kunder till det företag som tar hand om din bokföring. Då tar de hand om bokföringen och räknar ut om du har en ekonomi i balans.

2. De sänder ut de fakturor som du har till dina kunder

Har du många fakturor som du sänder till dina kunder, kan de sköta om den delen åt dig. Då kan de se till att de blir betalda, och för bok när de blir det. De kan även ansvara för att påminna kunderna att betala dig.

3. De betalar in moms och skatter

De ser också till att betala in mom och skatter som du ska betala. De flesta momsinbetalningar ska göras varje månad och tiden går fort, särskilt om man har mycekt arbete att göra. Då kan det vara svårt att få tiden till att göra momsinbetalningarna.

4. De gör bokslut och deklarationer

Bokföringsfirman kan även göra bokslut i slutet av året och ser då om din ekonomi är i balans, om du går back eller går med vinst. Är du i början av ditt företagande är det inte något konstigt om du går minus. Men om du går år efter år i minus, kanske du ska fundera på om det kanske är dags att göra något annat, som är mer lönsamt.

Läs mer här om du funderar på att anlita en bokföringsfirma som hjälper dig med löpande bokföring i Stockholm.

Är en körkortsutbildning avdragsgill?

11 jan 2019

Du har precis startat en enskild firma och du är så klart nyfiken på vad som kan vara att anse som avdragsgillt. Rent generellt så kan vi säga att det finns väldigt många gråzoner inom detta och att allt är långt ifrån glasklart - i synnerhet då det kommer till enskilda firmor; ofta är reglerna lite tydligare för exempelvis aktiebolag.

Ofta så handlar det om att det är svårt att reda ut vad du behöver för din egen verksamhet och vad som kommer att vara saker som du använder i din vardag - och som således inte kommer att påverka din enskilda firma nämnvärt. I och med att det ofta flyter ihop så skapas svårigheter och uppenbara risker för att avdragen man gjort inte godkänns. Därför så skulle vi rekommendera mer professionell hjälp och låta en firma inom exempelvis bokföring/redovisning sköta avdragen. Det kostar inte så mycket.

Vi kan ge ett exempel på där reglerna är aningen luddiga och svåra att reda ut. Utbildningar som är till gagn för verksamheten godkänns och är avdragsgilla. Utbildningen ska - som det så vackert heter på Skatteverkets hemsida - uppfylla det primära syftet med företaget behov. Inte helt lätt att reda ut vad som gynnar verksamheten, men som inte gynnar privatlivet.

Om du exempelvis saknar körkort och behöver ett sådant för att kunna få fler kunder - kan då avgiften till en trafikskola i Stockholm och X antal körlektioner, risketta, halkbana och den slutliga avgiften för uppkörningen vara möjliga att dra av? Väldigt tveksamt - men inte omöjligt heller. Kan du bevisligen peka på att din körkortsutbildning är av ett större värde för din verksamhet än för dig rent personligen så finns en chans. Det är emellertid ofta så att just en körkortsutbildning ofta sorteras in under allmänna utbildningar och att chansen till avdrag därför är mindre.

Ta körkort genom en trafikskola i Stockholm

Däremot: det är klart att du ska ha ett körkort och att du ska anmäla dig till en trafikskola i Stockholm oavsett om det är avdragsgillt eller ej. Ett körkort ger dig ett friare liv, en enklare vardag och - även - en möjlighet att utveckla din verksamhet i den riktning du vill. Dessutom så behöver du inte lägga så mycket pengar på en trafikskola i Stockholm idag. Detta då man numera kan ansöka om att finansiera körkortsutbildningen via CSN.

Gällande tiden så behöver du inte gå till en trafikskola mer än nödvändigt: det finns intensivkurser som skräddarsys efter dina förkunskaper och som kan ge dig den efterlängtade rosa lappen på väldigt kort tid - utan att du på något sätt blir en sämre bilförare. Skillnaden mellan en intensivkurs och en mer traditionell utbildning på en trafikskola ligger i att den förra är mer komprimerad och sammansatt på ett sätt att du är där under exempelvis två sammansatta veckor snarare än någon dag i veckan under en längre period.

Läs mer på https://globenstrafikskola.se.

Att driva eget inom LVU-boende

9 jan 2019

Att driva en vårdverksamhet av något slag är något som de senaste åren har lockat många lycksökare, på gott men tyvärr mest på ont. Det är alltid tråkigt när vissa människor ska komma i kläm på grund av att andra människor vill tjäna mängder av pengar, vilket är det som skett på rad platser efter att oerfarna personer gett sig in driften av till exempel HVB-hem för ungdomar som placerats enligt LVU.

Faktum är att ett HVB-boende är en mycket ansvarskrävande och känslig verksamhet, som fordrar erfarenhet, empati, ansvarskänsla och en genuin känsla för att vilja hjälpa andra människor, framför allt barn och unga. Saknar man dessa drivkrafter ska man inte ge sig in i vård- och omsorgsbranschen. Men om man däremot har utbildning, erfarenhet och skulle vilja driva ett hem för LVU-placerade barn och ungdomar så är det en verksamhet som kan löna sig, förutsatt att man gör sitt bästa för att få till en så bra verksamhet som möjligt.

Vad är LVU och HVB?

LVU står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, och är den lag som socialnämnden har att följa när de ska undersöka om det finns anledning att tvångsomhänderta ett barn. Ett barn kan bli tvångsomhändertaget om hemmiljön anses olämplig, till exempel om en förälder är våldsam, har psykiska problem eller är missbrukare. Ett barn kan också omhändertas om det anses att barnet är till fara för sig själv, till exempel på grund av missbruk eller självskadebeteende. När ett barn omhändertas enligt LVU blir det placerat antingen i ett familjehem eller i ett HVB-hem. Det senare alternativet väljs ofta när det handlar om barn som omhändertas på grund av sitt egna beteende.

Ett HVB-hem är en mindre institution med ett visst antal platser, oftast mellan 5 och 10, men det förekommer hem med både färre och fler platser. HVB står för Hem för vård eller boende och beskriver ganska bra verksamheten. Ett HVB-hem kan vara en fristad där barn och ungdomar kan få  känna trygghet och lugn och ro, men det bedrivs dessutom alltid någon sorts behandling, ofta i form av ett program avsett att försöka råda bot på problem med till exempel drogberoende, självskadebeteende eller liknande. Ett HVB-hem är inget barnhem, tanken är aldrig att barnen ska placeras och bo där tills de blir vuxna, utan målet med behandlingen och boendet är att de ska kunna återvända till sina föräldrar så snart som möjligt.

Vad krävs för att få driva ett HVB-boende?

Att bemöta barn med problematiska beteenden; barn som är rädda, våldsamma, ledsna eller arga, är inte en lätt uppgift. Att dessutom besitta de kunskaper som behövs för att faktiskt hjälpa dessa barn till ett bättre liv kräver förutom empati och intelligens även gedigen utbildning och erfarenhet. Att det finns människor som i syfte att tjäna pengar startar upp verksamheter utan de nödvändiga kunskaperna är faktiskt smått obegripligt. Trots detta händer det, och det sker då oftast genom någon form av fusk.

Det är nämligen så att IVO, som beslutar om tillstånd att bedriva HVB-hem, ställer vissa krav på den som vill förestå ett HVB-hem. Personen ska ha minst 180 högskolepoäng från utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Dessutom ska hen ha erfarenhet från liknande arbete samt goda kunskaper om miljögruppen , i det här fallet barn med självskadebeteende eller missbruksproblem. För att komma runt dessa krav är det tyvärr inte ovanligt att företagare förmår socionomer att skriva under ansökningspapper mot ersättning, trots att de inte är tänkta att arbeta som föreståndare på det aktuella hemmet.

Ta hjälp av en LVU-advokat för att allt ska bli rätt

Om du har de kvalifikationer som behövs, och ett genuint intresse av att driva ett HVB-hem för omhändertagande enligt LVU, så är det mycket du behöver tänka på, förutom själva ansökan. Det finns många regelverk att sätta sig in i och det kan vara bra att anlita en advokat med kunskaper inom LVU och socialrätt för att se till att allt blir rätt från början. En advokat kan hjälpa till att få alla papper och tillstånd i ordning, något som är viktigt då det är just på detaljer i regler och lagar som många nya entreprenader inom HVB sänks. Läs mer: https://www.lvuadvokat.se.

Anställ rätt personer

Du måste också se till att anställa kvalificerad personal med erfarenhet, utbildning och empati. Att göra något halvhjärtat i syfte att skaffa en säker inkomst kommer inte att fungera, detta är en svår verksamhet som kräver totalt engagemang från dig som verksamhetsledare och från dina anställda. Belöningen blir en välskött verksamhet med gott rykte som hjälper till att rädda livet på barn och ungdomar som hamnat snett i livet.

Ta med dina anställda till en gokart!

25 dec 2018

Ska du ta med din personal ut och göra något roligt som en företagskick-off? Finns ni i Stockholm finns det många roliga saker att göra med personalen. Här kommer några roliga och bra tips på vad man kan göra som personal.

1. Luftfärd med luftballong

Vill man bjuda sin personal på en hisnande tur och samtidigt visa hur vackert Stockholm är, kan man beställa en luftballongfärd. Då får personalen se Stockholm från ovan. Man kan bjuda på champagne när man är som högst upp. Helst måste man också pricka in luftballongfärden när det är vackert väder och solen skiner.

2. Forsränning med gummibåt

Är man mer åt det äventyrliga hållet kan man ta ut sin personal på en forsränning med en gummibåt. Då får personalen ett visst antal gummibåtar, och paddlar bäst de kan och sedan åka utför forsen. Det blir ett minne för livet och gemenskapsbildande i bästa fall. Om inte annat lär sig personalen hur de ska överleva ute i naturen. Det kan leda till oväntade kunskaper som är bra att ha med sig senare i livet.

3. Paintball med motståndarlag

Vill man leka krig, en liten stund och springa sig svettig medan man siktar på varandra med gevär eller pistol med färgampuller kan man spela paintball. Då får man göra av med lite överloppsenergi. Man får en rolig liten föraning om hur det kan vara att springa om kring med tung utrustning i skogen och samtidigt hålla koll på var motståndarna kan gömma sig och se upp så att man inte blir skjuten av någon i motståndarlaget.

4. Femkamp i Stockholm

Vill man inte ge sig iväg på forsränning, eller leka krig och spela paintball kan man ge sig på en femkamp i Stockholm. Då kan man tävla mot varandra genom att antingen skjuta bäst pilbåge, slå flest golfbollar i en korg, träffa en basketkorg med basketbollar, man kan ha dragkamp med endast armkraft, putta ner varandra från en stock och mycket annat skoj, som till exempel att skjutsa varandra i skottkärra med förbundna ögon och enda vägledning är den som stackaren i skottkärran kan ge.

5. Gokart i Stockholm

Vill man inget av det som är ovan, kan man köra Gokart i Stockholm. Gillar man fart och fläkt är det bäst att köra Gokart. Då får man nytta av sin tävlingsinstinkt, snabba reflexer, strategiska tänkande och sina körkunskaper. Man får rätt sorts skyddsutrustning så att man inte behöver göra illa sig och det är inte farligt, då man har skyddat bilbanorna där man kör Gokarten på så att inte förarna gör illa sig. Här kan du läsa mer hur du kan köra Gokart i Stockholm: stockholmpaintball.se/aktiviteter/gokart.

Hur kan kommunen hjälpa till starta målerifirma i Danderyd ?

15 dec 2018

Att Danderyd är en av landets mest välmående kommuner är nog ingen hemlighet. Exakt vad det beror på kan man spekulera i, men många menar att kommunen är mycket duktig på att stödja det lokala näringslivet. Med det sagt ligger kommunen inte i den allra högsta toppen över Svenskt Näringsliv ranking över landets lokala företagsklimat. År 2018 hamnade man på plats nummer 12. Det här kan jämföras med Solna, som toppat listan flera år i rad. 

Eftersom det finns 290 kommuner i landet så får ändå plats 12 anses vara mycket bra. Den goda placeringen motiveras bland annat av antalet företagarföreningar och näringslivsaktiviteter som anordnas av kommunen. För den som vill bli målare med egen firma, är Danderyd helt klart en bra kommun att börja i. Men vad gör Danderyd egentligen mer konkret för att stödja det lokala näringslivet? Här ger vi ett par exempel. 

Frukostklubben

Frukostklubben är en sammankomst som regelbundet arrangeras av kommunen. Du som är målare kan till exempel komma hit och nätverka med andra hantverkare, digitala marknadsförare eller andra företagare som du kan inleda ett samarbete med. Det är inte bara företagare som kan mötas, utan även politiker och tjänstemän. Kanske har du synpunkter på hur du som egen målare bemöts av kommunen? I sådana fall kan det finnas läge att ta upp det med politiker här. 

Företagsmässan Världsklass Danderyd

Företagsmässan Världsklass Danderyd anordnas en gång om året, på våren. Entrén är fri och kräver ingen föranmälan. Mässan äger rum i Mörby centrum och har ett program med underhållning, föreläsningar och presentationer. För den som kommer lite senare på eftermiddagen finns tilltugg och möjligheter till AW-mingel. 

Syftet med mässan är att ge företagare, till exempel dig som målare, möjlighet att träffa andra entreprenörer. Det är också ett tillfälle för lokala företagare att marknadsföra sig. Arrangörerna menar också att ju fler företagare i kommunen som känner varandra – desto mer nytta kan de ha av varandra. Det här är inte bara bra för företagarna själv, utan i längden också för kommunen som helhet. 

Exempel på företagarföreningar som är verksamma i kommunen:

  • Företagarna Danderyd.
  • Nätverqet.
  • BNI Danderyd.
  • Täby – Danderyd Uppfinnarförening.
  • Mörby Centrums företagarförening.
  • Djursholm torg Företagsförening. 

Hur ser konkurrenssituationen ut för målare?

Det bör finnas förhållandevis goda möjligheter att starta eget som målare i kommunen. Tittar man på Arbetsförmedlingens prognoser visar de att konkurrensen om målarjobben är ”mycket liten” i Danderyd. Det här behöver inte säga någonting om möjligheten att starta egen målerifirma i kommunen – men det kan vara ett tecken på att det finns fler jobb än vad det finns verksamma firmor i området. Det här är givetvis inte det enda man bör gå på, men det kan som sagt vara en fingervisning om att det finns arbetstillfällen. Att sedan faktiskt få dessa arbetstillfällen är en annan sak – det krävs att man har ett gott rykte, goda färdigheter, mycket erfarenhet och att man kan ta rätt priser för sitt arbete. 

Finns det värde i att trycka upp reklam?

2 dec 2018

För mindre företag så handlar mycket om att hitta balansen mellan smak och kostnad. Kort sagt: hur mycket kan en sak generera sett till hur mycket den kommer att kosta? Ett större företag har ofta råd att släppa lite på detta och kan välja saker lite mer på chans, detta medan du som mindre företag måste hålla lite hårdare i din plånbok. en delikat fråga i sammanhanget handlar om marknadsföring. Hur mycket är du beredd på att lägga för att synas och hur mycket kommer det i så fall att innebära i nya kunder? Det vet man aldrig och det är också det som gör frågan så pass känslig.

Vi skulle säga att ett företag som fullt ut litar på den egna kompetensen tyvärr inte kommer att komma långt. Man kan inte förlita sig på mun-till-öra-metoden där nöjda kunder hela tiden rekommenderar dig vidare. Det måste komma nya kunder av sig själv också och sådana får man genom reklam och marknadsföring.

Men, den behöver inte vara av det traditionella slaget. Faktum är att det kan vara en ren förlustaffär att annonsera i tidningen - av den enkla anledningen att få läser den idag. Detsamma gäller dyr tv-reklam och reklam på radion. Vårt råd är att man marknadsför sig på andra sätt och att man börjar synas där kunderna finns.

SEO-byrå och ett tryckeri ger dig försprång

De flesta använder internet och Google för att hitta saker. Ditt företag vill alltså hamna i toppen då någon söker efter de tjänster och produkter ni erbjuder; ni vet att om ni gör det så kommer nio av tio att välja ert företag framför era konkurrenter i Stockholm.

Det sker inte av en slump; en högre placering på Google är frukten av ett hårt jobb som utförs av en SEO-byrå. En sådan kan vara värd sin vikt i guld och det behöver inte kosta så mycket. SEO - sökmotoroptimering - är definitivt billigare än vanlig reklam och det är dessutom en långsiktig tjänst där ingenting lämnas åt slumpen.

En annan bra påse att stoppa pengarna i handlar om ett tryckeri. Låt ett tryckeri trycka upp reklamprodukter - golfbollar, t-shirts, muggar och kepsar - och sprid dessa för vinden. Fundera samtidigt över om det kanske är dags att byta logotyp.

Ett tryckeri i Stockholm kan ofta hitta andra designer som gör sig bättre i tryck och som fångar ögat på ett tydligare sätt. Det kan innebära att man adderar lite färg, att man byter typsnitt och att man förstorar vissa detaljer. Ett tryckeri kan definitivt göra skillnad. Syns man inte så finns man inte. Marknadsför dig på rätt sätt och det finns väldigt mycket guld att hämta.

Besök https://www.tryckstockholm.nu/ för att se vad ett modernt tryckeri har att erbjuda.

Så kan det vara att arbeta som målare i Uppsala

28 nov 2018

Att arbeta som målare i Uppsala är kanske inte det man förknippar med staden Uppsala. Snarare  är det studenter, präster, domkyrkan och slottet som man förknippar med den anrika staden – Uppsala. Och det är väl med tanke på slottet i Uppsala som vi ha fått namnet på Slotts senap. Här finns en del kända varor som bryggs eller produceras i Uppsala, som Lindvalls kaffe till exempel. Och framför allt universitetet och biblioteket Regina Rediviva. Här bor även över 100.000 uppsalabor i lägenheter, studentlyor och villor och radhus. Här finns således mågna skolor och dagis. En helt vanlig och normal stad.

Så hur är det att arbeta i Uppsala som hantverkare?

I Uppsala har vi uppskattat att det finns kring 96 målare, 151 snickare, 2 kakelsättare och 44 golvläggare, allt enligt hitta.se. Med invånare på närmare 150.000 invånare, finns det således många arbetstillfällen i Uppsala om man vill arbeta som hantverkare. Även om priserna på jobbet kanske inte riktigt når de nivåer som man har i Stockholm, finns det dock möjligheter att göra sig en hacka på arbetet som målare i Uppsala. Men som hantverkare är det viktigt att det kommer in en jämn ström med uppdrag. Har man inte en kundstock med sådana som regelbundet beställer arbeten av en, bör man skaffa sig en så stpr kundkrets att de regelbundet beställer arbeten av en. Och det är dessutom inte alltid så att de har behov av ens tjänster varje år, direkt. Därför är marknadsföring mycket viktigt, så att man alltid får in nya kunder. Hur gör man det då?

Annonsering i medier

Vill man, kan man alltid annonsera i tidningar, i TV-reklam eller i radion. Det media som har störst genomslag är TV. Men smakar det så kostar det. Det är ganska så dyrt att göra reklam hos TV4, och deras lokala kanaler. Annons i tidning är billigare, men det är få yngre människor som läsaer tidningar på det traditionella sättet. Alltfler läser allt på nätet numera.

Annonser på internet

Därför kan de annonser som man sätter upp på nätet nå fler av de yngre kunderna. På nätet kan man annonsera till exempel på Aftonbladet, Expressen, och andra tidningar. Det är ofta som reklamen inte ritkar sig till den lokala publiken, och kostar därför ofta mer än vad det ger.

SEO-marknadsföring

Då kan SEO-marknadsföring vara bland den bästa reklamen som man kan göra. Då utnyttjar man det faktum att de flesta människor letar på nätet efter den slags hantverkare som man önskar få tag i, som till exempel "målare Uppsala". Finns man då med en hemsida, som kunderna ser direkt när de söker efter en målare i Uppsala, ja då kommer de garanterat att ta kontakt med dig och be dig komma och måla om hemma hos dem. Här kan du läsa mer om målare i Uppsala.

Behöver du en revisor?

20 nov 2018

Har du eget företag? Är det nyss som du startade ditt egna företag? Som du säkert vet vid det här laget är det mycket som man som egenföretagare måste känna till och sätta sig in i. Tusen blanketter, till exempel. Dessutom bör du arbeta som din egen ekonom också, och föra bok över alla utgifter, inkomster, fakturor och moms som du antingen tar betalt för, eller som du själv har betalat för, och som företagare ska du inte betala moms. Därför är bokföringen viktig, så att du varje månad ser hur mycket du har fått in i moms och hur mycket som du ska betala för momsen. 

Alltid bäst att ha kontroll över pengarna

Som du säkert känner till, är det av många olika skäl, bra för din ekonomi att föra bok över alla dina olika poster. Om du vill öka vinsten, kan du behöva se över dina utgifter, eller om du vill sänka din skatt kanske du ska se över dina utgifter. I alla fall är det viktigt att ha kontrollen över alla utgifter, inkomster och så att du tydligt ser vart pengarna tar vägen. Är det då någon tjänst i ditt företag eller post som du vill förändra, blri det tydligt om du ser svart på vitt som visar vilken av dina tjänster, eller varor som du erbjuder, som genererar den mesta inkomsten.

Om du själv tycker att det är svårt att behålla kontrollen över dina pengar kan du alltid anlita ett företag som håller den kontrollen åt dig. Då slipper du tänka på att ständigt för bok över inkomster, utgifter och så vidare. Det enda du behöver ha kontrollen över är att du drar in pengar och utför de tjänster, eller sänder de varor som du säljer så bra som möjligt så att du får in fler kunder.

Anlita ett ekonomiföretag för bokföring

Om du känner att du är bäst på ditt jobb, men inte vill lägga tid på bokföring, revision, balansuträkningar och momsberäkningar, kan du anlita ett företag för de tjänsterna. Vilken tur att det finns en bred marknad för det och att det uppstår företag som är beredda att arbeta med sådant som andra kanske inte vill. För det finns ju personer som är intresserade av sifferarbete, som gillar att upprätta ordning och reda i pengarna och som kan tala om för dig vad det är du tjänar mest på och som kan visa dig svart på vitt, hur det går för ditt företag.

Svårt att sälja? Anlita en målare

15 nov 2018

Marknaden i Stockholm gällande bostadsrätter har varit ganska enkel att förutspå: äger du en sådan och vill sälja så kommer du att göra en vinst. Detta nästan oavsett skick, läge och storlek - under den senaste tio åren så har priserna stigit överallt och det har i sin tur skapat flertalet nya miljoner i huvudstaden. Förvisso så ska man även säga att de flesta av dessa använder sin vinst för att bekosta nästa bostad och att man således inte är miljonär förrän dess att man drar sig ur marknaden för gott - eller har betalat av sina lån till banken.

Bara att sälja och casha in således? Nej, inte längre. Så här har det sett ut, men det gör det inte längre. Sedan ett år tillbaka har någonting hänt. Mäklare pekar på att läget är totalt annorlunda och att man som säljare av en bostad i Stockholm inte längre har samma övertag som för några år sedan. Nu är det istället köparen som bestämmer och det sätter större press på dig som står redo att sälja.

En målare är avdragsgill

Översatt: du kan inte sälja din bostad i det skick den är i - du kommer förmodligen att måsta anpassa den mer efter köparens smak. Vissa objekt ligger ute länge på Hemnet, vissa dras tillbaka och återkommer först efter en renovering - det är definitivt talande. En köpare är kräsen idag och han har råd att vara det sett till att utbudet ökat och att det idag finns fler bostäder att välja på.

Ett billigt sätt att tjäna pengar är därför att anlita den yrkesman som kan göra störst skillnad: en målare. Vårt råd är att du anlitar en målare innan försäljning av din bostad i Stockholm. Det är dels något du kan använda ditt rot-avdrag för och genom detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden - med ett tak på 50.000 kronor/år. Dessutom så kan du också använda dig av en annan detalj i samband med att du säljer din bostad och har anlitat en målare: du kan dra av en del av kostnaden som en förbättringskostnad. Det gäller det du betalat för målaren och inte summan för Rot.

Det här gäller inte bara målare - det gäller oavsett vilken typ av förbättring du gjort och kan således även gälla en snickare, en plattsättare eller en golvläggare. Tänk dock på att alltid spara alla kvitton. Du gör ditt avdrag efter att lägenheten i Stockholm har sålts och det måste - naturligtvis - verifieras för Skatteverket. I vissa fall kan även exempelvis kontoutdrag fungera, men vår erfarenhet är att kvitton alltid är bäst. Spara allting!

Du hittar mer info på http://www.målarenstockholm.se.

Anlita en homestylist innan försäljning

Ett sista - och direkt avgörande - tips: anlita en homestylist innan du lägger ut din bostad till försäljning. Det är ofta en sådan som gör störst skillnad och som kan påverka mest. Du har säkert snygga möbler och du har säkert god smak - men, det är din personliga smak. En homestylist kan skapa en unik miljö som verkligen kittlar köplusten hos en spekulant.

Det handlar om att - genom inredning - ta fram bostadens fulla potential och visa spekulanterna vilka möjligheter som verkligen finns. Det krävs ett professionellt öga och blick för detta.

Med all respekt: du har inte den förmågan. Anlita en homestylist och kombinera gärna den tjänsten med din målare så att de kan samarbeta fram en spännande färgkarta i din bostad i Stockholm.

Så är det att arbeta som egen arborist

12 nov 2018

Funderar du på att starta ett eget företag? Du kanske har ett lite udda yrke, där det inte direkt växer nya tjänster på träd? Arbetar du som arborist, eller trädgårdsmästare, kanske du vill arbeta intensivt med det under säsongerna vår, vinter och höst, men vill flytta till varmare trakter när du kan ta det lugnt, under vintern? Det är ingen dum idé att starta eget som arborist. Då kommer du att få arbeta intensivt när det är säsong för det, som kanske kan ge försörjning för resten av året när det inte finns så mycket arbete under vinterhalvåret. Samtidigt verkar det ju bli allt varmare, tack vare den globala uppvärmningen, vilket förlänger planteringstiden och gör det möjligt för dig att arbeta under allt längre tid som trädgårdsmästare.

Du skattar enbart för vinsten

Du vet väl om att du endast skatttar för vinsten som du gör i ditt egna företag? Du får dra av på skatten för alla utgifter som du har som egenföretagare. Allt det som du behöver som bensin, arbetsredskap, skyddskläder, mobil, dator, skrivare och allt som du lägger på marknadsföring för att få fler uppdrag och så vidare. Allt det får du dra av innan du redovisar vinsten. Skulle du sedan få fler uppdrag än vad du hinner att klara av, kanske du får möjlighet att anställa någon som kan arbeta tillsammans med dig. Är ni sedan två som klarar av ännu mer jobb, kanske ni får in mer inkomster och ännu fler uppdrag, så att ni kan anställa ännu fler trädgårdsmästare och snart har du ett nätt företag som kan ta alla sorts uppdrag och kanske på fler ställen i Sverige än bara på ett ställe?

Alla stora företag har varit små i början

Innan du vet ordet av, har du blivit grundare till ett framgångsrikt företag som gör miljoner i vinst. Det är så det är för många av de företag som vi ser idag. Alla företag är små i början, men ett av recepten för att bli framgångsrik är att man inte ger upp, att man gör arbetet ordentligt när man väl har fått ett uppdrag, och ser till att uppdragen som man får blir allt fler. Det som är fördelen med att arbeta som arborist är att det fortfarande är få som arbetar med detta, medan efterfrågan på arborister är stor. Aom arborist behöver du inte sakna uppdrag. Här kan du läsa mer om ett företag som arbetar som arborister med trädfällning på Lidingö utanför Stockholm: storholmentrad.com.

Att skydda ett mindre företag mot dataintrång

7 nov 2018

Innan du ens har hunnit läsa klart den här meningen, har otaliga intrångsförsök skett runtom i världen. Som företagare kan man vara särskilt känslig mot hackers och deras verksamhet. Som tur är, finns det ett antal enkla åtgärder man kan vidta för att skaffa sig ett bättre skydd mot dataintrång. Här ger vi ett par exempel på saker du kan implementera i din verksamhet redan idag.

Byt lösenord regelbundet

Ja, det må låta simpelt. Men det är också mycket effektivt mot dataintrång. De flesta känner till att lösenord till interna tjänster bör anpassas för varje unik användare. Lösenordsstyrka i form versaler, specialtecken och siffror är ett bra försvar. Använder tjuven brute force för att forcera ditt säkerhetssystem, tar det mycket lång tid om bara lösenordet är tillräckligt starkt.

För att bättra på säkerheten bör dock även de starka lösenorden bytas med jämna mellanrum. Även användarnamnen kan bytas för att höja säkerheten ytterligare. Det här kan göras på en månatlig, eller till och med veckolig, basis. De må kräva en del energi – men det kan vara värt det i slutändan.

Välj ett webbhotell med högt säkerhetstänk

Det finns flertalet webbhotell på den svenska marknaden idag. Se till att välja en aktör med högt säkerhetstänk. Det är lätt att bara titta på priser, utrymme och hastighet – men se till att även ta säkerheten i åtanke. En del webbhotell erbjuder inbyggda säkerhetssystem. Titta på säkerheten först, och därefter på pris och hastighet. Det ultimata är om webbhotellet kan möta samtliga kriterier. På så vis tar du ytterligare ett steg till att minska risken för dataintrång.

Granska mjukvaran

Det är lätt att ladda ned program utan att ta en närmare titt på dem. När du eller anställda laddar ned något som potentiellt kan skada datorn, är det viktigt att låta ett anti-virusprogram titta igenom det, eller granska det på annat sätt. Se till att dina skyddsprogram är uppdaterade. Glöm inte brandväggen.

Var extremt försiktig med kunddata

Att hantera data om kunder är känsligt. Detta måste tas på allvar, och informationen ska vara krypterad. Ekonomisk information är det i många fall bäst att outsourca till stora och välkända aktörer som erbjuder betallösningar. De har en mycket hög säkerhet.

Begränsa tillgången till webbplatser

En förebyggande åtgärd kan vara att begränsa tillgången till olika typer av webbplatser om det går genom företagets nät. Begränsning kan också ske på enhetsnivå för att minimera sannolikheten för ett dataintrång. Vissa data är det kanske bara en del av de anställda som behöver ha tillgång till, och genom att begränsa tillgången för andra, har du kanske minimerat riskerna något.

Utbilda de anställda

Om din verksamhet har många anställda kommer en kortare utbildning att göra stor skillnad. Hanterar ni dessutom känslig information är det här steget särskilt aktuellt att ta. Om samtliga i personalstyrkan är välinformerad om vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas mot dataintrång, har du minimerat risken markant.

Läs mer om hur man skyddar sig mot dataintrång hos säkerhetsföretaget 2Secure.

Att starta en cateringverksamhet

31 okt 2018

Många restauranger väljer att utveckla sin verksamhet genom att även erbjuda catering. Vissa nischar sig mot andra verksamheter och erbjuder mest företagscatering, medan andra letar efter uppdrag som större evenemang, så som bröllop eller konserter till exempel. 

För den som är intresserad av mat och dryck kan det vara en dröm att starta en cateringverksamhet. En del finner en stor tjusning i att planera recept och arrangemang i matväg. Om man väl lyckas slå sig in i branschen kan det dessutom vara ganska lukrativt.

När det är dags att anställa till företagt

Jämfört med att starta en restaurang finns det en del fördelar. En fördel är att det är enklare att skala upp – medan en restaurang är begränsad till yta och annat (såvida man inte startar en franchiseverksamhet), kan ett cateringkök ofta öka sin produktion rejält – bara uppdragen finns. Sysslar man med till exempel företagscatering i Stockholm har man möjlighet till många, löpande uppdrag, bara man lyckas få in en fot.

Dessutom finns det administrativa fördelar, och det är på en del sätt enklare att sköta den vardagliga driften. Till exempel behövs personal enbart tas in vid större evenemang. Stora och regelbundna kostnader för att anställa servitörer, bartenders och annat innebär att man tar på sig vissa risker, och med det kommer även ett stort ansvar.

Om man istället enbart behöver hjälp vid större evenemang så kan man i viss mån undvika just det. Sysslar du med företagscatering i Stockholm kanske du kan arbeta med mindre företag på en regelbunden basis – och när ett stort uppdrag kommer, då kan du ta in hjälp. Du betalar då enbart för hjälpen den kvällen, och ger inte då någon regelbunden månadslön. På så sätt blir det dessutom enkelt att räkna på vilka resultat som enskilda större uppdrag kan ge.

Tips för att driva en framgångsrik cateringverksamhet

  • Hitta din nisch

Företagscatering i Stockholm? Catering i mindre skala i en småstad? Det finns många cateringverksamheter i Sverige idag. Genom att hitta en tydlig nisch har du större möjligheter att slå dig in på marknaden – oavsett om det är företagscatering i Stockholm eller någon annan typ av catering någon annanstans i landet.

  • Skaffa dig erfarenhet först

Att skaffa sig erfarenhet först är viktigt. Du kan till exempel hitta en anställning på ett cateringföretag och på så vis få en inblick i den dagliga verksamheten. Det här är mycket hjälpsamt. Att starta en cateringverksamhet själv, utan erfarenhet, är svårt. Erfarenheten ger dig en bra grund att stå på när du behöver ta beslut i verksamheten, vilket du kommer att behöva göra dagligen.

  • Anteckna tid och inkomster

Ett bra sätt att kolla på hur lönsam verksamheten faktiskt är, är att skriva ned dina nedlagda timmar samt hur mycket lön du kan ta ut. Om du hamnar på en mycket låg timlön vet du att behöver göra förändringar i verksamheten.

  • Nätverka

Att nätverka är mycket effektivt. Siktar du på en företagscatering i Stockholm kan du nätverka med ansvariga på olika bolag i Kista, till exempel. I allmänhet är det bra för en cateringverksamhet att nätverka med eventbyråer och aktörer som sysslar med bröllop eller andra evenemang. 

Här kan du läsa mer om hur det är att starta företagscatering i Stockholm: företagscateringstockholm.se.

Måste jag välja ett lokalt bokföringsföretag?

20 okt 2018

Det är mycket vanligt att företagare, även om man har en liten omsättning, lejer ut sin bokföring på en extern firma. Att behöva beblanda sig med så lite som möjligt, som inte rör kärnverksamheten, är ett mål för många. På lång sikt är det ju också en investering i företaget. Om man kan lägga så timmar som möjligt på det som man är bra på, kommer ju också företaget att växa snabbare.

En sådan uppgift är just bokföringen. En del har lärt sig grunderna, medan andra knappt tar i det med tång. Faktum är att det är viktigt att man åtminstone lär sig lite grann. Även om man lejer ut sin bokföring på någon annan, är man som företagare själv ytterst ansvarig för att ekonomin och redovisningen stämmer i bolaget.

Allt fler tjänster digitaliseras, och bokföring är en av dem. Ett företag som sitter i Uppsala kan utan problem samarbeta med en bokföringsfirma i till exempel Sundsvall. Hade man behövt åka för att träffa någon öga mot öga, hade avståndet mellan Sundsvall och Uppsala troligen varit lite för långt för att ett verkligt tätt samarbete skulle kunna ske utan problem. Uppsala och Stockholm kanske är ett rimligt avstånd – men till och med där blir det lite långt.

Hårdare konkurrens

Faktum är att en firma som sysslar med bokföring i till exempel Uppsala idag inte bara konkurrerar med firmor i Uppsala – utan över hela landet. Alltfler firmor väljer att sköta detta med molnbaserade system, och många kunder uppskattar det.

Förutom att man konkurrerar med andra bokföringsfirmor som har en onlinenärvaro, konkurrerar man till viss del också med alla de bokföringsprogram som kommit på senare tid. Det har troligtvis aldrig varit enklare att sköta sin bokföring, utan hjälp och förkunskaper, än vad det är idag. Många program tar knappt tio minuter att komma igång med. Många av dessa program har dessutom en support som är online stora delar av dygnet, och som kan svara på diverse ekonomifrågor.

 

För att svara på rubriken blir det ett rungande nej. Dock kan det faktiskt passa bättre för vissa att välja ett lokalt bokföringsföretag (i Uppsala finns superkompetenta Arneklint & Ortstad Redovisning AB) som man kan träffas öga mot öga med. Det passar till exempel den som värdesätter personliga möten högt, har lite bristande datorvana eller som inte har mobilt BankID. Utan det sistnämnda går nämligen detaljerade bokföringsprogram bort, eftersom det inte går att hämta kontohändelser på annat sätt.

 

 

När du behöver investera i utrustning till det egna företaget

20 okt 2018

Har man ett eget företag är företaget väldigt förknippat med dig som person. Du personifierar ditt eget företag. Det som du arbetar med kan ju variera. Många hantverkare arbetar som egna. Beroende på var man bor, kan man alltid sälja de egna tjänsterna och sitt kunnande. Arbetar man med bygg, behöver man stora maskiner. Många företag som till exempel tillhandahåller byggnadsställningar, hyr ut dem, eller så kan det handla om lyftkranar och lastbilar som man gott och väl kan hyra ut. Arbetar man som snickare, behöver man inte så stora redskap. Då handlar det mer om att skaffa sig sågmaskiner, borrar och hyvlar och slipmaskiner.

Behöver du sopmaskin till din städning?

Arbetar man däremot inom städbranschen behöver man andra maskiner, såsom sopmaskiner. Här handlar det också om olika maskiner beroende på var man arbetar. I en affär, livsmedelsbutik eller i ett lager städar man oftast stora ytor. Då kan man inte städa för hand. Det är få kunder som vill betala flera timmar för någon som endast städar för hand i flera timmar, om de kan anlita någon som gör det på 15-20 minuter med en stor sopmaskin. Då väljer de den med sopmaskinen.

Jobbar du på hotell, behöver du en sopmaskin som kan tvätta mattor, till exempel. Många hotell har heltäckningsmattor som behöver rengöras. Och har de inte heltäckningsmattor, har de ofta stora mattor i entrén som behöver rengöras varje eller varannan dag.

Jobbar du med städning utomhus, är det sedan en helt annan sorts sopmaskin som du behöver. Det finns till och med sopbilar som då täcker stora och avlägsna ytor. Det är ju inte så ofta man behöver tvätta gatorna, även om det behövs. Då behöver man kunna ta uppdrag som kanske inbegriper gångbanor, innergårdar och lekparker. Det finns sopmaskiner även för det. Läs mer om sopmaskiner på: http://www.sopmaskin.nu.

Budgetera för inköp eller inhyrning av maskinerna

Eftersom du behöver olika maskiner bör du budgetera för dem i din budget. Köper du in stora maskiner till företaget måste du göra avdrag varje månad. Om det inte är så att du har kapital som redan finns i bolaget. Då räknas det som en ren investering. Hyr du in maskinerna slipper du den stora kostnaden initialt. Då betalar du en månatlig hyra som du drar av som en kostnad för företaget. Rent ekonomiskt är det den fördelen att du slipper ligga ute med stora belopp i början av ditt företagande. Anlitar du en uthyrningsfirma för de stora maskinerna, välj då en som samtidigt erbjuder rengörinsvätska, olja och service.

Anlita alltid jurist inför stora beslut i företaget

11 okt 2018

Den som driver ett eget företag besitter stort mod. Det är nämligen inte det lättaste att driva ett företag. För så gott som alla företagare gäller det nämligen att klara av en hel del byråkratier. Varje månad måste man föra en bokföring, moms ska betalas och dessutom betalar man sina egna arbetsgivaravgifter. Allt sådant ska betalas i slutet av månaden. Dessutom, kanske företaget har gjort inköp, som ska betalas i slutet av månaden. Sammantaget blir det stora utgifter som ska betalas varje månad. Då gäller det att företaget får in rejäla inkomster som täcker utgifterna. Skulle det vara så att man plötsligt kommer på obestånd (som det heter på jurist-svenska om man inte kan betala sina skulder), kna företaget begäras i konkurs. Men innan det händer finns det lite olika vägar att gå. 

Ha en jurist vid sin sida bra

Vad som än händer är det alltid bra att ha tillgång till en jurist när man driver ett företag. En jurist och en revisor är de yrken som är bra tt knyta till företaget. En revisor vet vilka avdrag man kan göra och kan de skattetekniska verktyg som en företagare kan  använda för att rädda det egna företaget. Man får inte fuska, det är olagligt. Däremot kan man gör en del som gör att så mycket kapital som möjligt kan stanna kvar i företaget och som är lagligt. En jurist är alltid bra att ha vid sin sida då hen kan juridiken och som kan lagen, och arbetsrätt. Det gäller som företagare att veta vad man får göra och inte får göra, till exempel med sina anställda. Även här finns det mycket som man bör känna till som företagare.

Företagsrekonstruktion – som kan rädda företaget

Skulle det bli så illa att man plötsligt inte kan betala sina skulder, kan man alltid begära om företagsrekonstruktion. Den som minns turerna kring Saabfabriken, kanske minns de företagsrekonstruktioner som Saab ansökte om och som beviljades. Det hade gått knackigt ett tag för Saab, och vinsten hade åekat neråt. Till sist kunde man inte betala lönerna och många anställda varslades och senare avskedades. Näringsministern, som då hette Maud Olofsson, gick in och lovade stå som garant för lån från Europeiska investeringsbarnken på 2 miljarder kronor.

Konkurs om inget annat hjälper

Om det visar sig i en företagsrekonstruktion att det ändå inte går att få företaget på fötter, som i fallet med Saab, begärs det i konkurs. Det är domstolen som till sist avgör om ett företag ska begäras i konkurs. Finns det inga förutsättningar för en fortsatt verksamhet, även om skulderna eventuellt skulle försvinna, begärs företaget i konkurs. Då lägger man ner företaget. Företaget själv, mister rätten till det som finns i företaget. De anställda sägs upp. En konkursförvaltare ser till att alla som ahr skulder till företaget får betalt, tills det inte finns något kvar. De företag som inte har fått betalt, kan fortfarande stå med sina skulder. Men de anställda som inte har fått sin lön, får sin lön av staten, i en statlig lönegaranti. Ingen ska behöva gå utan lön för att företaget inte kan betala dem. Klicka på länken för att läsa mer om hur en konkurs går till.

← Äldre inlägg