Vill du gynna företagandet på din ort? Undersök vilka du egentligen stöder

Vissa bryr sig inte alls vilken matbutik man handlar i eller var städföretaget som anlitas har sitt kontor. Man ser på priset och avgör sedan inköpet utifrån det.

Andra väljer betydligt mer aktivt att handla hos lokala butiker som finns i närheten. Man anlitar även hantverkare som har sina kontor inom området. Det sker då till stor del på grund av att man vill stödja näringslivet och företagarna som faktiskt är grunden för flera samhällsviktiga funktioner. Försvinner företagen kommer arbetstillfällena minska och därmed även restauranger och underleverantörer.

Går man till en närliggande butik och handlar är det självklart att man gynnar butiksnäringen i närområdet. Men hur är det om man beställer tjänster? Det är nämligen lätt att bli ”lurad”.

Exempel:

En person som vill anlita ett företag för städning i Täby söker på Google med frasen ”Städning Täby”. Man vill därmed försöka hitta företag som är verksamma inom denna stadsdel. Först presenteras köpta annonser (reklam) och sedan Google Maps. Fördelen med Google Maps är att man ser exakt var företagen är belägna. Det är därmed lätt att se vilka städföretag som finns i Täby även om de självklart kan utföra städning i andra delar av Stockholm.

Ser man däremot på det organiska sökresultatet är det inte lika självklart längre. Här presenteras flera företag som erbjuder städning utifrån hur relevanta Google anser att de är gällande sökningen. Flera av dessa städföretag ligger däremot inte alls i Täby.

Det är nämligen vanligt att städföretag i andra delar av Stockholm skapar undersidor på sina webbplatser för att möta kunder från specifika stadsdelar. Det kan exempelvis se ut som följande – städföretaget.se/städning-täby. På denna undersida har de specifik information som vänder sig till kunder som efterfrågan städning i Täby. Självklart skiljer sig inte den städningen mot annan städning som utförs på annat håll. Det är enbart ett sätt att locka till sig sökningar på Google utifrån olika stadsdelar.

Om man söker på ”Städning Södermalm” är nämligen chansen stor att samma städföretag är synligt högt upp på sökmotorn. Då med undersidan städföretaget.se/städning-södermalm.

Slutsats

Vill man stödja företag lokalt bör man i första hand gå utifrån den lista som skapas i Google Maps. Det som utmarkerat på kartan där är var företaget har sitt kontor. Väljer man att istället anlita ett företag som syns i det organiska resultatet hos Google är chansen stor att man anlitar ett företag från någon helt annan del av staden.  

6 Mar 2017