Vad krävs för att starta flyttfirma?

I princip kan vem som helst starta och driva en flyttfirma. Detta så länge man själv inte har näringsförbud och därmed inte har rätten att starta företag. Här följer vi en person i Sollentuna som vill starta denna verksamhet, till exempel liknande denna: flyttfirmasollentuna.nu.

flyttfirma

Starta företag

Första steget är att starta ett företag. Den företagsform som är vanligaste bland flyttfirmor är aktiebolag. Detta främst utifrån ett ansvarsperspektiv. Skulle företaget bli stämd är det företagets kapital som kan användas för att betala eventuellt skadestånd – krav kan inte ställas på företagsägarna. Däremot krävs det ett kapital på minst 50 000 kr för att starta ett aktiebolag. Det går att starta företag själv men de flesta tar hjälp av en bokföringsbyrå, revisionsbyrå eller liknande.

Hjälp på vägen? – I Sollentuna finns Nyföretagarcentrum som hjälper personer att starta och driva företag. Framförallt vänder de sig till småföretag som håller på att etablera sig på sin marknad.

Affärsidé

Att utarbeta och skriva ner sin affärsidé är nästa steg. Det är affärsidén som sedan styr verksamheten och som man kan luta sig tillbaka mot när utvecklingen går framåt. Det kan däremot krävas viss marknadsundersökning innan man helt och hållet väljer inriktning på företaget. Bland annat kan personen titta på vad andra flyttfirmor i Sollentuna med omnejd erbjuder för tjänster och vilken prisnivå de ligger på. Utifrån det kan sedan egen affärsidé och budget byggas ihop.

Hjälp på vägen – Genom att göra marknadsundersökningar ges svar på frågor som utbud, efterfrågan, prisbild m.m. Man måste inte följa konkurrenters inriktning men det kan vara en fördel åtminstone i början av företagets utveckling.

Transporttillstånd

Det finns ett flertal flyttfirmor som inte har transporttillstånd. Det är ett tillstånd som bevisar att företaget får bedriva yrkesmässig transportverksamhet. Orsaken att det ändå finns företag utan detta tillstånd är oftast okunskap om att det krävs.

Hjälp på vägen – Kontakta Transportstyrelsen gällande frågor kring transporttillstånd. Det kan krävas en del utbildning och runt om i Stockholm finns dessa kurser.

Fordon

En flyttfirma måste minst ha ett fordon, gärna fler. Dessa kan antingen köpas, hyras eller leasas. Att hyra är ett dyrt alternativ men kan vara ekonomiskt försvarbart vid större flyttar. Kanske har flyttfirman en eller ett par bilar och hyr in resterande om så behövs.

Marknadsföring

När företaget är startat, tillstånd finns och minst en bil är inköpt kan flyttfirman påbörja sin verksamhet. Nu handlar det om att få kunder – vilket inte alltid är helt lätt. Som småföretagare är det viktigt att använda alla kanaler man kan för att bredda kundunderlaget. Exempel på gratis vägar är att skapa Facebookkonto och skapa hemsida. Genom att lägga in företaget i Google Maps kan man även synas på Google när någon googlar efter just ”Flyttfirma Sollentuna”.

Kom även ihåg att trycka upp kläder och ha gärna reklam på bilen. Det är relativt billig reklam utifrån vad man får ut av det.

Samarbeten

Om du har en flyttfirma i Sollentuna – är då alla andra flyttfirmor i området dina konkurrenter? Nej inte nödvändigtvis. Det kan finnas en fördel att skapa kontakt med dem för eventuella samarbeten och lösningar. Det är något som småföretagare ofta glömmer.

1 Feb 2018