Tänk på marknadsföringen i bolaget!

Bäst att tillverka reklam med trycker i Dalarna

Alla bolag behöver göra reklam för de egna varorna och tjänsterna. Det kan innebära att man låter trycka upp broschyrer, brevpapper med företagets logga på, eller dela ut flyers med information om vilka varor och tjänster som man erbjuder. Hur ska annars nya kunder få veta att man har ett sortiment som man vill sälja av olika produkter, eller tjänster?

Ska man delta i någon företagsmässa, och vill att andra företag och besökare som kommer till mässan, ska få veta om att företaget finns, bör man finnas närvarande där kanske med en roll-up, en TV skärm, bord, banderoller och broschyrer som man alltid kan ge till alla som är intresserade av att få någon sådan. 

För att kunna dela ut flyers och broschyrer är det viktigt att känna till något tryckeri som kan ta på sig att trycka upp dem, i de färger, med de bilder och texter som man vill ha. Finns företaget i Dalarna kan det vara bäst att anlita ett lokalt tryckeri i Dalarna. Bara i den regionen finns ungefär 300 tryckerier som erbjuder tryckerier av det slag som man som företagare kan behöva. 

Hur gör man bäst reklam?

Att alla företag behöver göra reklam för sig, kanske är givet. Det viktigaste när man gör upp en marknadsföringsstrategi är att ta reda på; vilka kunder är det som vi vill nå? Hur beter sig de kunderna? Var hittar de lättast till det egna företaget? Utifrån de svaren, kan man sedan utforma sin marknadsföringsstrategi på olika sätt och använda olika kanaler för detta.

  • På internet – många tänker på att de flesta kunderna finns på internet. Så gott som alla har numera en bredbandsuppkoppling och egen dator hemma. Har man ingen dator har man säkert en mobil i alla fall. Summa summarum, brukar flertalet leta på internet för att hitta nya varor eller tjänster. Att marknadsföra sig antingen med en egen hemsida, eller göra reklam via Google, brukar vara ett effektivt sätt att göra reklam för de egna varorna och tjänsterna.
  • I massmedier – många väljer att göra reklam i TV, tidningar eller i radion. Då spelar man in någon reklamfilm och betalar för att TV, eller radiokanalen sänder filmen eller det inspelade bandet när man sänder radio eller TV. Andra gör annonser som sätts in i tidningar, och på tidningen på nätet.
  • Trycksaker – man kan alltid tillverka och trycka upp små papperslappar med information om hur man hittar till företaget och vad man erbjuder.
  • Arbetskläder – om man bär arbetskläder, och finns ute hos olika kunder, är det en bra sak att låta trycka upp reklam för företaget på arbetskläderna. Eller så kan man sälja snygga kläder med företagets logga på.

Oberoende hur man väljer, är det viktigaste att man bedriver någon form av marknadsföring. Lycka till!

 

22 Sep 2019