Starta eget eller söka anställning inom VVS?

Det finns idag en stor efterfrågan på kompetent arbetskraft inom VVS. Således bör det inte vara något problem för de flesta att hitta en anställning inom VVS om utbildning och erfarenhet finns. Jobben finns i princip över hela landet, och kanske är efterfrågan särskilt hög just nu till följd av den starka byggnadskonjunkturen.

Det är dock inte alla som riktigt trivs som anställda. Vissa vill helt enkelt gå vidare och starta en egen firma, oavsett om det är inom VVS eller någon annan bransch. Kanske är det pengarna som lockar, eller så är det friheten. Oavsett vilken anledning man har finns det goda förutsättningar för att lyckas med en firma som gör VVS i dagsläget.

Frihet kontra trygghet

Många anser att det finns en betydligt större trygghet i en anställning än att driva ett företag på egen hand. Det går att argumentera både för och emot detta. De som lyfter fram anställning i ett företag som tryggt syftar ofta på att det finns uppsägningstider, semesterersättning och andra förmåner.

Många entreprenörer skulle dock inte hålla med om att det, trots dessa förmåner, är tryggare att vara anställd än att driva ett företag. Visserligen är nog de flesta överens om att det är riskfyllt att driva ett företag i det inledande skedet, men när företaget väl går bra finns det anledning att argumentera emot att en anställning skulle vara tryggare.

Som egen företagare har du egna kunder, medan du som anställd helt och hållet måste förlita dig på att din arbetsgivare driver företaget på ett bra sätt. Är det istället du som står vid rodret har du möjlighet att påverka det här själv. Dessutom finns det potential att tjäna bra pengar på att köra eget. Just att ha en god privatekonomi är något som de flesta skulle säga bidrar till trygghet – och frihet.

Du bör tycka om det du gör för att starta eget

Om du i dagsläget känner att dagarna är olidliga, bör du tänka på att det fortfarande är samma jobb, även om du driver företaget själv. Givetvis kommer det att finnas mer administration och annat att syssla med – men det är fortfarande samma bransch. Om du däremot älskar jobbet och branschen, men är missnöjd med företaget du arbetar på, kan en egen firma vara vägen att gå.

Det kan även vara så att det helt enkelt är bättre att söka jobb hos något annat företag. Som nämnt i inledningen av den här texten är kompetens inom VVS högt efterfrågat och den som aktivt söker ett jobb inom branschen bör inte ha några större problem att hitta ett.

Visserligen bör man ha i åtanke att byggkonjunkturen kanske inte alls är så stark som den är idag, om 10 år. Det kan dock påpekas att VVS är något som efterfrågas även om byggkonjunkturen är låg. Startar du eget och konjunkturen vänder, kan du kanske räkna med en mindre vinstmarginal – men det bör fortfarande finnas en hel del kunder. Läckande rör, droppande kranar och stopp är alltid något som kommer att behöva repareras.

Läs mer om VVS här.

12 Jun 2017