Se besöket hos en tandläkare som en investering

I Sverige har vi ett system gällande tandvård som bygger på att alla ska kunna ta klivet in i vuxenvärlden med goda dentala förutsättningar. Det innebär konkret att vi har fri tandvård till den dagen vi fyller 23 år och det är ett system som innebär att vi alla bidrar genom att betala skatt.

Efter att man fyllt 23 så så bekostas ett besök hos en tandläkare ur egen ficka och just detta gör att många avstår. Vi har även högkostnadsskydd och andra hjälpmedel som sänker prislappen hos en tandläkare - men vi väljer att bortse från att förklara dessa då vi ska fokusera på en annan sak i den här texten. Nämligen hur man ska tänka inför ett tandläkarbesök och varför det är viktigt att betala för ett sådant någon gång varje år.

Det handlar egentligen om ren och skär logik. Bor du i Solna, är över 23 år och får en kallelse till en tandläkare så ska du inte kasta denna i soptunnan - du ska infinna dig på den givna tidpunkten och på det givna datumet och detta för att du kommer att tjäna på det i längden. Det som sker vid detta besök är nämligen att din tandläkare ser över vilket skick dina tänder håller, ger tips om skötsel och bokar in en tid för att korrigera de eventuella problem som du har i munnen. Detta till ett fast pris.

Skulle du avstå - ja, då kommer heller inte problemen att upptäckas och du kommer, genom detta, att se hur notan stiger den dag du slutligen besöker en tandläkare. Det kan ta flera år innan du känner av någonting; men då väl smärtan kommer så blir det akut och det kommer förmodligen vara så att angreppet från karies spridit sig.

Tänder fyller en funktion i hur du mår även i övrigt. Det finns klara samband mellan cancer och olika hjärt- och kärlsjukdomar och dålig munhälsa. Även sett ur det perspektivet så blir ett tandläkarbesök extremt viktigt.

Du betalar, helt enkelt, några hundralappar för ditt eget välmående och gör en investering i din egen hälsa. Avstår du - ja, då kan du se fram emot en räkning på flera tusen kronor som ska hostas upp på ett bräde.

En tandläkare sätter egna priser

Dessutom så har du också val att göra. Du behöver inte binda dig till en tandläkare utan valet är fritt. En tandläkare i Solna kan kosta betydligt mer än vad en konkurrent gör, ett besök hos Folktandvården kan bli mer kostsamt än vad ett besök hos en privat aktör blir och så vidare.

Kort och gott du har - även då det gäller tandläkare - möjlighet att utnyttja den konkurrens som finns. Men, då det gäller dina tänder så har du dock definitivt inte råd att välja på måfå. Där måste kvaliteten komma i första rummet. Se till att välja en tandläkare som har hög kompetens, som håller rimliga priser och som du verkligen trivs med. Det är en relation som kommer att vara för en lång, lång tid framöver.

Det viktiga är att du inser att besöket hos en tandläkare är viktigt - det sparar dig tid, det sparar dig mycket pengar och det ger dig ett väldigt mycket bättre liv i slutändan. Ta hand om dina tänder.

12 Mar 2018