Så lönsamt är det med solceller för BRF

Är ni en bostadsrättsförening som behöver se över era energikostnader och bli mer klimatsmarta? Då kan särskilda solceller för BRF vara en bra lösning.

En bostadsrättsförening har många gånger tillgång till väldigt stora takytor. Då har man också möjlighet att producera massor av egen el med hjälp av solceller. Ju större yta man har, desto mer grön el kan man producera. Då slipper man oroa sig för stigande elpriser och behöver inte höja medlemsavgiften i föreningen.

Inte sällan bidrar solceller också till att öka värdet på lägenheterna i bostadsrättsföreningen. Särskilt om man också installerar laddstolpar så att de som har elbil kan ladda bilen med solel. Därför är solceller för bostadsrättsföreningar en bra investering på flera sätt eftersom de inte bara bidrar till sänkta elkostnader.

Skatteavdrag för att installera solceller i BRF

Hur mycket solceller till bostadsrättsförening kostar beror till stor del på hur många man tänker sig att montera, och om man även vill installera en batterienhet som kan lagra överskottselen. För att få ett exakt pris måste man ta in en offert som också inkluderar monteringskostnaden och de elinstallationer som måste göras.

Det är alltid bra att ta in offerter från olika företag och jämföra priser men man måste också titta på solcellernas livslängd. Detta då den kan skilja ganska mycket mellan olika märken och tillverkare. Men viktigt är också att man väljer solceller som är anpassade för nordiskt klimat. Som bostadsrättsförening har man också möjlighet att ansöka om ett särskilt skatteavdrag när man installerar solceller.

21 Jul 2022