Så arbetar man som frilans med översättningar

Många tolkar och översättare arbetar som frilans. Det innebär att de har egna företag och tar uppdrag av olika översättningsbyråer, bokförlag, eller företag som till exempel importerar och, eller exporterar varor från det land, vars språk man behärskar. Som översättare är det väldigt viktigt att man har de omfattande språkkunskaper som krävs för att översättningarna ska bli korrekta. Ibland kan det krävas att man specialkunskaper inom ett visst område för att en översättning ska bli så bra som möjligt. Här kommer några tips på hur man kan bli bättre på översättningarna.

Detta kan du komma att behöva som översättare

1. Skaffa riktiga ordböcker, eller referensmaterial; ordlistor, tidigare översatta texter, som du kan kontrollera ifall du blir osäker på någon term.

2. Ta reda på om det finns någon dokumentation om det ämne som du ska översätta.

3. Säg att du översätter från eller till engelska. Då kan du fråga din uppdragsgivare; vilken sorts engelska ska det översättas till? Afrikansk engelska? Amerikansk eller brittisk engelska, eller till och med australiensisk engelska? De skiljer sig som bekant åt en hel del.

4. I samma fråga om vilken engelska kan man fråga sig vilket land texten ska anpassas till. I de olika engelsktalande länder använder man olika måttenheter. En miljon är inte samma miljon i USA, som i England, som exempel.

Du betalar för din egen skatt, sjukpenning och pension

Som egen företagare arbetar du som din egen chef. Det är ingen som egentligen bestämmer åt dig. Endast du själv är din egen chef, och bestämmer själv storleken på din inkomst. Ju fler uppdrag, desto större inkomst. Haken med att vara sin egen chef är den att du även betalar för dina egna "arbetsgivaravgifter". Du själv betalar för din egen sjukpenning, skatter och pension. Därför är det mycket viktigt att man sparar till sin egen pension eftersom man inte har någon som gör det åt en.

Som egen deklarerar du för ditt företag

Som egen företagare måste du bokföra alla inkomster och utgifter. Som näringsidkare betalar du ingen moms, plus att när du fakturerar, lägger du på en moms som du tar av dina uppdragsgivare. Oftast är den på 25 procent. Du måste ansvara för att räkna ut hur mycket som du har betalat i moms för de varor som du har köpt in, och räkna mot den moms som du i din tur har tagit betalt för när du har sålt dina tjänster i företaget. Bokföringen ska finnas tillgänglig i fem år. Den hjälper dig att få en överblick över din ekonomi i företaget.

6 Jun 2018