Professionell hjälp underlättar för egenföretagare

Att starta och driva ett företag är något som väldigt många drömmer om. Att göra sig själv till sin egen chef, bli oberoende och på egen hand utveckla idéer, lösningar och rutiner utan att någon annan lägger sig är – helt enkelt – något som tilltalar väldigt många. Sverige har också ett bra företagsklimat där eget företagande uppmuntras och där det finns väldigt mycket hjälp att få som guide till hur man ska agera i lindan av sin nya karriär.

Det som man dock snabbt blir varse är att ett eget företagande handlar om så mycket mer än att bara erbjuda en produkt eller en tjänst och att fylla ett tomrum och behov som finns – nej, det handlar även om en massa annat där främst pappersarbete är det som stjäl mest tid. Om vi kortfattat radar upp det som krävs- och som ingår i att driva ett företag så kan det se ut enligt följande:

  • Löpande bokföring
  • Redovisning av skatt och moms
  • Lönehantering; för sig själv och för de eventuella anställda som man har
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Deklaration

Där har vi några av de punkter och detaljer som man måste sköta – oavsett vilket typ av företag man driver – och som också tar väldigt mycket tid i anspråk; speciellt om man som lekman försöker sig på det. Det finns också vissa risker inblandat i detta och om man missar – medvetet eller inte – att hantera sin bokföring på ett korrekt sätt och enligt god bokföringssed så riskerar man dryga böter och i vissa fall även kortare fängelsestraff. Kort sagt, att driva ett företag ska vara roligt och om man inte klarar av sitt pappersarbete så försvinner också den glädje som alltid ska finnas där.

Nu är det också så att man definitivt inte måste sköta allt detta på egen hand – tvärtom; det snarare uppmuntras att söka efter professionell hjälp och detta i form av en redovisningsbyrå. Det som man får genom att anlita en redovisningsbyrå är en trygghet och den nödvändiga tid som krävs för att fullt ut kunna fokusera på sin egen firma. Det kostar inte speciellt mycket pengar att anlita en redovisningsbyrå, de finns i alla storlekar och det finns både hjälp som sköts digitalt och där man träffar byrån i fråga på ett mer regelbundet och personligt stadium.

Inled ett samarbete som sträcker sig över tid

En viktig sak som vi tycker är värd att ha i åtanke gällande valet av en redovisningsbyrå är att man tänker långsiktigt. Det vill säga; driver du en firma i Malmö och anlitar extern hjälp för allt ditt pappersarbete och ekonomi så tycker vi att det valet ska vara något som sträcker sig över en längre tid. Det kan här handla om att du väljer en lite mindre redovisningsbyrå som ger en mer personlig service och som du känner att du kan lita på.

Det handlar trots allt om att lämnar över en stor del av ditt företag i andra händer och där är tillit en väldigt viktigt faktor. Vi rekommenderar alltså snarare den personliga kontakten än den lite billigare digitala. Uppstår ett problem så ska du kunna prata och ventilera detta med din redovisningsbyrå.

4 Oct 2017