Påfrestande att vara misstänkt för ett brott

Alla gör fel, men ibland så kan felet i fråga vara av den karaktären att det bryter mot lagen. Det kan handla om en misshandel, det kan handla om ett narkotikabrott, det kan handla om ett fusk med exempelvis bokföring - oavsett vilket brott det handlar om så måste det utredas. man måste helt enkelt klarlägga om A) ett brott är begånget och B) vem den eventuella gärningsmannen är. 

Det första steget efter att en anmälan gjorts är att förundersökning startar. I denna så utreds varje händelse, varje inblandad person förhörs och vittnesmål, indicier, bevis och annat samlas in - då åklagaren läst igenom hela förundersökningen så fattas ett beslut om fallet i fråga ska till domstol eller om det inte finns någon grund för detta. 

Att vara misstänkt för ett brott är en stor påfrestning som tär på psyket. Vänner, familj och arbetskamrater kan börja ta avstånd och det är många som gräver ner sig i väntan på en eventuell rättegång 

Den här beskrivningen är förenklad - med den leder oss ändå dit vi vill komma: det handlar om en ganska lång process från brott, till förundersökning och vidare till en eventuell rättegång. Är man misstänkt för ett brott så kan tiden det tar innan dom faller vara ytterst påfrestande. Vänner kan svika, bekanta kan börja ta avstånd och familjen kan sluta stötta på det sätt man önskar. Detta alltså oavsett om man är skyldig eller oskyldig till brottet i fråga.

Anlita en advokat och få stöd

Skulle du vara misstänkt för ett brott av något slag så är det ingen dum idé att på ett så tidigt stadie som möjligt anlita en advokat. Dels så får du, av naturliga skäl, bättre chanser vid en eventuell rättegång. 

Har din advokat varit med under hela resan - från förundersökning, vid väckt åtal och vidare till Tingsrätten - så har denne kunnat sätta sig in i fallet på ett bättre sätt. naturligtvis så är vikten av vilken advokat du väljer också värdefullt. Rätt inriktning, rätt vana och lång erfarenhet är några ledord att följa då du ska välja en försvarare om du är misstänkt för något typ av brott. 

Skulle brottet i fråga vara allvarlig så har du rätt till en offentlig försvarare; något som bekostas av Staten (vid en friande dom betalar du ingenting - vid en fällande sådan kan du få betala tillbaka hela eller delar av beloppet som Staten lagt ut). Genom en advokat så får du också det stöd du behöver. Sviker vänner och familj så har du ändå kvar en person som verkligen fungerar som ett stöd: din advokat

11 Jan 2018