Öppna tandläkarmottagning

Sverige har släppt på tyglarna då det gäller privatiseringar inom områden som tidigare styrdes av staten. Det senaste exemplet handlar om Apoteket. Där man förr var bunden till ett och samma apotek så finns det idag flertalet aktörer på marknaden, priserna varierar och tjänsterna har blivit bättre.

Ett tydligt exempel på att det faktiskt kan vara en sund idé att lossa lite på tyglarna. Naturligtvis finns även motsatta exempel, men just här tänkte vi peka på de som visat sig vara gynnsamt både för kunder och för de som är verksamma inom de avreglerade gebiten.

En bransch som var tidigt ute gällande privatiseringar var tandläkare. År 1999 så skedde en stor förändring som gjorde det möjligt för en tandläkare att, så att säga, bli sin egen och det är något som kan summeras nu i efterhand som nästan uteslutande positivt. En tandläkare som driver en mottagning i egen regi är mer benägen att lära sig nya saker, erbjuda nya tjänster - inte minst inom det rent estetiska syns en enorm skillnad - och, viktigast av allt: kunna sätta sina egna priser.

Det som var legio innan 1999 var att Försäkringskassan hade en bestämd taxa; något som gjorde att hela branschen var allt annan än lönsam. Nu råder fri prissättning hos tandläkare och det gör att kunderna - framförallt i större städer som Stockholm (något vi ska återkomma till senare) - kan använda sig av konkurrensen i jakt på en prisvärd tjänst.

Se till att ta hjälp med papper och ekonomi

Är du utbildad tandläkare så finns det således ett värde i att öppna eget. Se dock till att ta hjälp med bokföring och annat så att du verkligen kan fokusera fullt ut på det huvudsakliga i din verksamhet. Tyvärr vill många gör allting själv - hålla koll på bokföring, på skatter, på deklarationer, på löner och fakturor. Om det kan vi säga att det inte är hållbart - du kommer att drunkna i pappersarbete och det är bättre att direkt anlita en redovisningsbyrå och etablera ett långsiktigt samarbete med denna.

Finns det några problem med en privat tandläkare?

Baksidan av myntet är alltid närvarande. Så även gällande tandläkare och privatiseringen/avregleringen som skett. En stor negativ aspekt är att skillnaden mellan gelsbygd och storstäder blivit väldigt påtaglig.

Allt färre kliniker öppnas i mindre städer och orter och det ska ställas mot att det i Stockholm i stort sett finns tretton tandläkare på ett dussin. En orättvis fördelning som inte bara gäller tandläkare utan även annan typ av vård och omsorg samt skola.

Glesbygden lider av tandläkarbrist

Lösningen är inte alls lätt att hitta. Man kan inte tvinga en tandläkare att öppna sin klinik i exempelvis Järpen. Det handlar, trots allt, om mer än ett yrke; man ska bo och leva också. Utan att nedvärdera Järpen som bostadsort så har Stockholm och andra större städer lite mer att erbjuda.

Däremot kanske man kan ordna fram några saftiga morötter från statens sida? Mindre skatt för tandläkare - och personal inom yrket - om man bosätter sig och driver en klinik i glesbyggd kanske kan vara lösningen. Där kan man snegla mot Nederländerna där detta provas. Avskrivna studieskulder - efter X antal år i en mindre ort - en annan (som dessutom skapar stor ruljans).

Ett tredje alternativ är det kanske mest givna: högre löner för de som väljer att öppna en praktik glesbygden. Återstår dock då bara att finansiera denna höjning utan att det drabbar de som bor där. Utbildningsplatser diskuteras också som en lösning. Kan man förlägga utbildningarna till mindre städer och orter så kan de studerande rota sig och välja att stanna kvar även då man tagit sin examen.

Utmaningar finns det inom alla branscher. För tandläkare ligger den stora i att lyckas locka fler till de ställen där behovet är som allra störst.

13 May 2018