Öppna egen butik? Hitta rätt lokal

Ska du öppna egen butik? I sådana fall är lokalen förstås en mycket viktig del i din verksamhet. Var lokalen ligger kommer att påverka hur mycket kunder du får och hur väl du syns. Samtidigt behöver ju inte alla butiker ligga centralt där mycket folk passerar – vissa drar ju kunder ändå, kanske genom att tillhandahålla något som inte brukar finnas någon annanstans.

Andra faktorer som spelar in är givetvis storlek, pris och hur lokalen ser ut. Kanske är det viktigt för din verksamhet att lokalen har stora fönsterpartier? Sådana saker påverkar givetvis i vilken byggnad din verksamhet kan bedrivas i. Kort sagt finns det en hel del saker att ta hänsyn till när det kommer till att hitta rätt lokal om man ska öppna en butik.

Läget

För många är det viktigt – för andra är det inte alls så viktigt. Att ha sin butik centralt kommer givetvis med en hel del fördelar. Om du skyltar butiken väl kommer en stor mängd människor att uppmärksamma och så småningom kanske köpa något i butik. Något annat som gör att vissa väljer att bedriva sin verksamhet centralt är att det helt enkelt kan ”låta bra” att ha en butik på en viss adress. Hur mycket prestige som finns i detta beror såklart också på vilken bransch och typ av butik det handlar om.

Att ha sin butik lite mer avlägset kan även det komma med en rad fördelar. En av dessa fördelar är att du får betydligt större yta för pengarna. Det är ingen slump att stora varuhus, lagerbutiker och andra butiker som kräver utrymme ligger en bit utanför städerna. Mer för pengarna, helt enkelt. Samtidigt är det givetvis inte en lika stor mängd människor som passerar din butik och uppmärksammar den.

Hyran

Hyran är en annan viktig faktor när man letar efter rätt lokal att öppna butik i. Det här är kanske särskilt viktigt om det är en mindre butik där några tusenlappar kan göra en ganska stor skillnad för hur butikens ekonomi och lönsamhet kommer att se ut. Är det dessutom en butik vars verksamhet inte i hög grad är beroende av läget kan det vara en idé att leta efter en billigare lokal som kanske ligger lite avsides.

Storlek

Något annat som är viktigt att ta hänsyn till är såklart storleken. Det här beror givetvis i hög grad på vilken typ av verksamhet du ska bedriva. Kräver din butik mycket lagerutrymme? I sådana fall är det något som måste kontrolleras innan lokalen införskaffas. Här är det bättre att vara på säkra sidan. Samtidigt är storleken viktig för hur lönsam din butik kan bli. Om det står människor ända ut till dörren och köar kommer det kanske vara mindre lockande för andra att gå in. Att stå i en lång kö kan såklart ha en ”avskräckande” effekt för många människor. Återigen beror det på vad du säljer. Säljer du något unikt kanske den långa kön bara spär på efterfrågan.

Lycka till med att hitta rätt lokal för din butik!

4 Feb 2017