Om att jobba för ett bemanningsföretag

Bemanningsföretag har blivit allt vanligare på senare år, kanske framför allt i storstäderna (Stockholm, Gbg och Malmö). Det är inte så konstigt – det var nämligen olagligt för privata aktörer att förmedla arbetskraft fram till 1993. Att jobba hos ett bemanningsföretag kan innebära både för- och nackdelar. Har du tankar på att söka jobb hos ett bemanningsföretag? I sådana fall kan den här texten ge dig lite mer kött på benen.

Löneutveckling och löner

Löneutvecklingen hör kanske till en av nackdelarna med att jobba för ett bemanningsföretag. Generellt sett är det svårare att klättra på lönestegen på samma nivå som de anställda på kundföretaget gör. Enligt direktiv från EU ska lönen för en uthyrd arbetstagare åtminstone ligga på en genomsnittsnivå av hur det redan ser ut på företaget. Detta gäller givetvis för liknande eller samma arbetsuppgifter.

En fördel med att vara anställd på ett bemanningsföretag är att många har en så kallad garantilön. Det innebär att även om du inte får några uppdrag, har du rätt till en viss summa pengar i månaden.

Bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen och bemanningsföretag kan än så länge upplevas vara något kontroversiella. Det här är inte så konstigt, då det inte ens var tjugofem år sedan den borgerliga regeringen i Stockholm gjorde det lagligt. Således är alltså branschen ganska ny. När lagändringen skedde mötte den en hel del protester, men också en del medhåll. Protesterna handlade framförallt om att tryggheten kring sitt arbete skulle försämras.

Givetvis finns det i fortfarande hög grad kvar jobb som anställd. Arbetsvillkoren som bemanningsföretagen erbjuder har dessutom förbättrats genom tillkomna direktiv från EU, samt kollektivavtal som jätten LO i Stockholm har förhandlat fram.

Dock är det en debatt som ännu inte är klar. Diskussionerna kring dessa pågår fortfarande, även om inget förbud eller kraftiga åtstramningar finns planerade. Framförallt partierna på vänsterkanten, särskilt socialdemokraterna och vänsterpartiet, vill av ideologiska skäl göra det svårare för företag att hyra in personal från bemanningsföretag. De övriga partierna i riksdagen i Stockholm, eller lokalt, visar ingen sådan vilja som är stark.

Hur ser arbetskraften ut?

Idag får många människor i Sverige sin försörjning genom bemanningsföretag, närmare bestämt ca 125 000. Människor som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och nyanlända, är de grupper som syns tydligast. Andelen utlandsfödda är ungefär dubbelt så stor hos bemanningsföretag, än vad den är på arbetsmarknaden generellt. Hälften av de anställda hos dessa företag är också under 34 år. 

Att arbeta för ett bemanningsföretag blir allt vanligare. Under finanskrisen, 2008 – 2009, hade branschen en dipp. Sedan dess har dock kurvorna pekat uppåt. Samtidigt bör man vara medveten om att bemanningsföretagen är starkt beroende av hur det går för industrin. Således kan efterfrågan från dessa företag svänga snabbt.

11 Mar 2017