Låga skatter i Solna

Solna har sedan en tid tillbaka varit den kommun i landet med lägst kommunalskatt. Överlag anses kommunen vara attraktiv av väldigt många, och de låga skattesatserna är säkerligen en bidragande faktor för en del. Och skillnaderna är relativt stora, bara inom länet. Här betalar man strax över 17 kronor per intjänad hundralapp medan man i Värmdö, endast ett fåtal mil bort, betalar över 20 kronor. På lång sikt blir det här stor skillnad för privatekonomin. 

Exempel: Elektriker

Ta yrket elektriker som exempel: en nybliven i elektriker i Solna med en lön på 25 000 kronor i månaden får över 500 kronor mer i plånboken varje månad än någon som jobbar på Värmdö. Det är 500 kronor mer att lägga på nöjen, kläder eller att bara spara undan. Tar man det årsvis kan det nästan addera upp till en extra semesterresa. Det här stämmer in ännu bättre för personer med högre inkomster. Ponera istället att en elektriker med spetskompetens och lång erfarenhet, med 40 000 kronor i månaden, flyttar från Värmdö till Solna. Han eller hon kan då höja sin disponibla inkomst med över 1 000 kronor i månaden. 12 000 kronor mer per år, alltså. För ett par blir skillnaderna säkerligen ännu tydligare, när man delar på utgifterna. 

Nöjda invånare

Samtidigt som kommunskatten är låg, är människor överlag väldigt nöjda med att bo i Solna. Givetvis kan inte alla kommuner hålla de här nivåerna, eftersom man helt enkelt har olika förutsättningar. Många skulle säga att den lite lägre skatten i Solna är ett tecken på att kommunen överlag är välskött – men åsikterna om det här går naturligtvis isär en del. Andra menar att en högre skatt skulle göra livet bättre för invånarna, eftersom mer pengar då finns att satsa på skola, sjukvård och andra offentliga instanser. Förespråkarna för den låga skatten kontrar med att kommunen blir mer attraktiv. 

En av landets mest företagsvänliga kommuner

Samtidigt görs uppenbarligen satsningar i det offentliga. Svenskt Näringsliv har utsett Solna till landets mest företagsvänliga kommun – tio år i rad. Onekligen är det lätt att vara småföretagare här, vare sig man är elektriker, taxichaufför eller musiker. Med det sagt är det inte bara småföretagare som etablerar sig här, utan också riktiga jättar. Bolagsskatten är visserligen en statlig skatt, och densamma över hela landet, så just den påverkas egentligen inte av hur kommunen väljer att skatta invånarna. Att konkurrera om arbetskraft kan dock delvis förenklas av den lite lägre skatten. Hur det ser ut framöver återstår att se – det beror främst på vad solnaborna tycker och hur man röstar i kommunvalen. 

15 Jun 2018