Kritik mot dagens svenska skatter

”Minns att du är dödlig”. Så inleder DN sin huvudledare och hänvisar till slaven som viskade samma sak i kejsarens öra, när dennes triumfvagn fördes genom Rom. Den avgående ordföranden för finanspolitiska rådet, John Hassler, menar att hans arbete har varit väldigt likt slavens.

Det är alltså ordförande John Hassler som DN liknar vid den viskande slaven. Vem är då kejsaren? Finansminister Magdalena Andersson. I den årliga genomgången av den ekonomiska politiken, varnade finanspolitiska rådet för att ”högkonjunkturen inte varar för evigt”.

Det var ingen nådig kritik av regeringens politik som rådet utfärdade under genomgången. DN sammanfattar kritiken med termer som ”ekonomiskt lättsinne” och ”avsaknad av kostnadskontroll”. Ekonomernas poäng är att Magdalena Anderssons tyglar behöver stramas åt.

Kreativ bokföring

DN skriver att det är kreativ bokföring som har fungerat som regeringens taktik för att klara oväntade utgifter. Under förra hösten tog den kreativa bokföringen form genom att olika utlägg flyttades mellan åren, för att på så vis undvika att statens utgiftstak skulle spricka.

DN påpekar att den här bokföringen må ha fungerat som en lösning på kort sikt, men att det samtidigt endast hörs väldigt otydliga besked från regeringen när det handlar om långsiktiga lösningar.

Sjuktalen stiger

Antalet sjukskrivningar ökar stadigt, vilket enligt DN innebär att utgiftsökningarna kommer att överskrida de allra flesta av de satsningar som regeringen har gjort. Samtidigt växer kostnaderna för assistansersättning. Förutom dessa två bidrar även flyktingmigrationen med osäkerhet, enligt tidningen.

Invändningarna mot den här politiken har visserligen rests förut. Även under det föregående året menade experter att den rödgröna regeringen bryter mot det finanspolitiska ramverket. Innan dess hade också tidigare finansminister Anders Borg lagt en budget med underskott.

Satsningar betalas med låtsaspengar

När DN ”översätter” det som finanspolitiska rådet säger, låter det så här.

”På ren svenska säger rådet att regeringens satsningar betalas med låtsaspengar”.

Med det i åtanke lämnas man med en del att fundera kring eftersom även planen för nästkommande år inte tycks innehålla någon handbroms. Även här är det gasen i botten.

Många ekonomer försvarar dock underskotten. De menar att en större pengarullning från finansdepartementet skulle samspela bra med minusräntan som Riksbanken har slagit fast. I slutet av frågan ställer sig DN:s ledarredaktion frågan:

”Magdalena Andersson tycks ha glömt att hon är dödlig. Men inte har väl alliansens förträngt att de är i opposition?”

14 Jul 2016