Kan ett företag gå i arv?

Vad säger arvsrätten? Ärver de efterlevande till en företagare dennes firma eller aktiebolag? Svaret är ja. Ett företag räknas precis som vanlig egendom när någon avlider och ingår precis som annan egendom i dödsboet, som är de samlade tillgångar som en avliden lämnar efter sig efter sin död. Dödsboet ses som en juridisk person och upphör när arvet är uppdelat. Att ärva företaget innebär också att man ärver dess tillgångar såväl som dess skulder.

Inte alltid optimalt

Att plötsligt få ett företag i knät kan kännas överväldigande och kanske till och med oönskat för vissa. Själv har man kanske fast anställning inom något helt annat område och vet ingenting om hur det går till att driva ett företag eller vet något om branschen som företaget verkar inom. Därför kan det som företagare vara bra att fundera över vad som ska hända med företaget när man dör. Är barnen villiga att driva företaget vidare eller är det bättre att avveckla företaget innan man dör?

Samtidigt kan det kännas svårt att avveckla ett företag kan kanske kämpat hela livet med att bygga upp. Då finns alltid möjligheten att sälja det, eller hitta någon som vill driva det vidare. Man kan också lämna avgörande till barnen; här är mitt företag, jag ser gärna att ni driver det vidare, men om ni inte vill det önskar jag att ni säljer det vidare enligt de här villkoren...

Testamentet – den avlidnes sista vilja

Vill man att något av barnen ska ärva ens företag kan man ange detta i ett testamente. Det är dock bäst att se till att övriga barn ärver tillgångar som är värda lika mycket, annars kommer de antagligen att känna sig förfördelade och undra varför de fått mindre. Å andra sidan kan det ju vara så att endast ett av barnen visat intresse för företaget och sina föräldrar, och man vill att detta barn ska ärva. Ju mer av sådana här frågor man kan ta upp med sina barn innan man dör, desto lättare blir det för ens efterkommande att acceptera ens beslut. Det värsta är om innehållet i ett testamente kommer som en chock för ett eller flera barn. Det kan skapa stora känslor av orättvisa och svek, och ha en mycket negativ effekt på dina efterkommande inbördes relationer.

Om inget testamente finns

Om man dör utan att ha skrivit ett testamente ärver barnen en lika stor del var. Det betyder att de kan välja mellan att låta någon ta över företaget, om det finns tillgångar på annat håll som är värda lika mycket. De kan också välja att sälja företaget och lägga pengarna tillsammans med övriga tillgångar i dödsboet och sedan dela upp det. Ibland kan ett arv orsaka bråk, en så kallad arvstvist. De efterkommande kan inte komma överens om hur arvet ska fördelas eller vad man ska göra med fast egendom eller ett företag. Då kan arvingarna få hjälp av en bouppteckningsförmedlare att dela upp arvet.

Du kan inte göra något av dina barn arvlöst

Även om du skulle vilja att endast ett av barnen ska ärva dig, har vart och ett av dina barn rätt till sin laglott, som är hälften av arvsrätten. Du kan alltså inte göra något av dina barn arvslöst, även om du skulle vilja. Om du i ditt testamente anger att alla tillgångar ska gå till ett av barnen, har övriga barn rätt att ogiltigförklara testamentet, varpå alla dina tillgångar delas upp lika. Därför är det bättre att alltid läsa på noggrant på arvsrätten och vilka regler som gäller. Det är också rekommenderat att ta hjälp av en jurist med inriktning på familjerätt i Stockholm, som kan hjälpa dig att skriva ett juridiskt korrekt testamente.

juridiska uppgifter

22 May 2018