Kan en konkursansökan bli nekad?

Ett företag som har dålig ekonomi och släpar med att betala sina fakturor kan i slutändan behöva sättas i konkurs. Men även om konkursen ibland känns nära till hands och det ryktas om saker som att alla framgångsrika restaurangägare har minst tre konkurser bakom sig så är det inte givet att konkursansökan godkänns. Vad kan göra att en konkursansökan nekas? Här kommer vi att gå igenom några exempel.

Egen ansökan

När företaget går trögt och många borgenärer klagar på att skulderna växer och att de aldrig får betalt i tid så kan en ansökan om konkurs kännas som enda lösningen. En konkurs innebär trots allt att samtliga skulder skrivs av och att företagets ägare, givet att det rör sig om ett aktiebolag där inga oegentligheter har pågått, går fria från skulder. Borgenärerna gör därmed kreditförluster på de skulderna som de inte kan lyckas mäta ut när konkursförvaltaren säljer av företagets tillgångar. Men det händer trots allt att en konkursansökan som är gjord av företaget själv blir nekad och det beror då oftast på att tingsrätten bedömer att företaget klarar av att drivas vidare. Om man kan se att företaget trots allt har en ganska god ekonomi och att vägen från obestånd till en balanserad ekonomi inte är allt för lång så kan ansökan bli nekad.

 Ansökan av annan 

 De vanligaste situationerna där ansökan av annan part, i regel en borgenär, avslås är när betalningar görs i närtid och skulderna blir lösta. Det kan vara så att en mycket irriterad borgenär vill sätta företaget i konkurs för att påvisa att det inte är moraliskt rätt att hela tiden vara försenad med sina betalningar. I samband med att ansökan lämnas in så kanske företaget väljer att betala skulderna och då läggs ansökan ner.

 En annan vanlig situation är att en borgenär gör en konkursansökan men ansökan sker utan skälig grund. Den som ansöker om konkurs för annan part måste alltid argumentera för varför en konkurs är rimlig och visa på obetalda skulder och annat som då ska vara bevis för konkursen. Om dessa bevis inte är tillräckligt starka, exempelvis försenade fakturor där beloppen är långt under gäldenärens egna kapital eller förmögenhet för en privatperson, så kan tingsrätten välja att avslå ansökan. 

En tredje situation där ansökan kan avslås är om det finns goda skäl att tro att en företagsrekonstruktion skulle vara en möjlig väg till att få företaget på fötter igen. Om så är fallet så kan istället tillgångarna frysas under en period och avbetalningsplaner läggas upp för att säkerställa att borgenärerna får betalt och att företaget lever vidare och börjar få ordning på sin ekonomi igen.

2 Aug 2018