Ingår företaget i arvsrätten?

När man börjar bli äldre är det inte ovanligt att man avvecklar sitt företag, men det kan se lite annorlunda ut. Kanske vill man att företaget ska gå i arv, om barnen är intresserade av att ta över verksamheten. Kanske vill man att maken eller makan ska driva företaget vidare. Ett företag räknas normalt till en persons enskilda egendom, och är som sådan inräknad i arvsrätten.

Så här ärver de efterlevande

När en person dör, kommer dennes tillgångar, det så kallade dödsboet, att delas upp mellan de efterlevande. Är personen gift går arvet först till den efterlevande maken eller maken. Har personen ett företag räknas detta in i dödsboet. En make ärver med full förfoganderätt, vilket innebär att han eller hon får bestämma över företaget fram till sin död, men inte testamentera bort det till någon annan än efterarvingarna. Detta betyder att maken eller makan kan sälja företaget, som då inte kommer efterarvingarna, barnen, till del.

Ett gift pars gemensamma barn får inte tillgång till arvet förrän båda föräldrarna är avlidna. Vill man att ens barn ska ärva företaget direkt när man dör, måste man ange villkoren för detta i ett testamente. I ett testamente kan en företagare till exempel ange att hen vill att företaget ska delas upp lika mellan barnen.

Särkullbarn ärver direkt

Om den avlidne har barn från ett tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, kommer dessa dock att ärva sin del av företaget, sin arvslott, direkt. Särkullbarnen och den efterlevande maken blir då gemensamma ägare till företaget, vilket kan vara olika lyckosamt beroende på hur familjesituationen sett ut. För att göra det möjligt för en efterlevande make eller maka att i detta fall köpa ut särkullbarnen ur företaget, kan det vara klokt att teckna en livförsäkring. Särkullbarnen kan även välja att avstå från arvet. Till sist kan man också i sitt testamente ange att man vill minska särkullbarnets lott till hälften.

Att skriva testamente

När man skriver sitt testamente är det viktigt att man har klart för sig hur arvsrätten ser ut och vad man kan och inte kan göra. En vanlig uppfattning är till exempel att man kan göra ett eller flera barn arvslösa. Detta stämmer inte, de efterlevande barnen har alltid rätt till en del av arvet, den så kallade laglotten, som i sin tur är hälften av arvslotten. Har en person vid sin död två barn är deras vardera arvslott 50% av den avlidnes tillgångar, och laglotten är alltså 25% var.

Man bör också ha koll på att sambor inte ärver varandra, utan arvet går direkt till den avlidnes barn, oavsett om de är gemensamma eller inte. Vill man att ens sambo ska ärva en del av företaget, måste man skriva in det i testamentet.

Anlita en jurist

För att vara helt säker på att allt blir rätt avseende företaget när du dött, kan det vara klokt att anlita en jurist eller advokat specialiserad på arvsrätt. En advokat kan hjälpa dig att se över din situation och vilka lösningar som är bäst för just dig och ditt företag. En jurist kan även hjälpa till med att skriva äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev på ett juridiskt korrekt sätt.

31 Mar 2018