Hur många ROT-jobb för att hålla igång ett företag?

När ROT-avdraget kom så var det många som var kritiska mot tanken på att ge skatteavdrag för renoveringar men över tid så har fler och fler ändrat uppfattning. Idag är de allra flesta eniga om att den här typen av avdrag kan vara några bra för samhället. En intressant fråga är hur många av dessa ”ROT-jobb” som behövs för att hålla igång ett företag och därmed hur många nya företag, och jobb, som kan etableras i en medelstor ort i Sverige. För exemplet skull så utgår vi från hur många snickare som kan starta egna firmor i Uppsala tack vare ROT-avdraget.

Hur mycket får man i avdrag?

Avdraget är på 30 procent av arbetskostnaden för renoveringen i bostaden vilket gör att en snickare som hjälper en att byta kök, platsbygga en garderob eller isolera en vind är typiska jobb som ger skatteavdrag. Det man får göra avdrag för är totalt 50.000 kr per person i hushållet så är man två personer så får man göra avdrag för 100.000 kr. Det innebär att man kan renovera sin villa i Uppsala för hela 300.000 kr på ett år och få avdrag för 90.000 kr. 

Hur mycket behöver en snickare omsätta för att gå runt?

Låt oss anta att en snickare vill plocka ut en genomsnittlig lön och dessutom täcka omkostnader i företaget. Han eller hon kanske också vill ha lite vinst för sitt risktagande som företagare så vi lägger på 10 procent på slutsumman för att komma fram till en rimlig nivå. En rimlig lön för en snickare som driver eget företag kan vi anta ligga på 30.000 kr per månad. För att täcka alla omkostnader och göra lite vinst så säger vi att dubbla månadslönen är en rimlig omsättning. Därmed behöver en snickare omsätta runt 700.000 kr, utöver materialkostnader, för att gå runt med god marginal.

Hur många jobb behövs?

En genomsnittlig renovering kan vi anta ligger på cirka 100.000 kr eftersom det kan täcka allt ifrån att byta ett enklare kök till att isolera en vind eller något liknande, ganska omfattande, arbete. Det räcker alltså med så lite som sju ROT-jobb för att en företagare ska ha nog med jobb för att gå runt. Om vi låter hantverkaren ha lite större marginaler så kan vi anta att tio renoveringar är vad som behövs för att hålla ett enmansföretag flytande. 

Hur många hantverkare kan ROT-jobb i Uppsala finansiera?

I Uppsala bor det cirka 150.000 människor och för enkelhetens skull så antar vi att endast 20 procent av dessa bor i egna hus och att resten bor i lägenheter. Det är alltså 30.000 hushåll som kan renovera varje år och vi utgår från att en renovering görs vart tionde år. Då kan ROT-jobben i Uppsala finansiera så mycket som 300 en-mans-företagare.

7 Aug 2018