Hård konkurrens om duktiga chefer i Stockholm

Det råder en hård konkurrens om duktiga chefer i Stockholm. Faktum är att det handlar om lite av Vilda Västern där ingenting längre är heligt. Oavsett vilken bransch det handlar om så kan en nyckelperson i ett företag försvinna vidare till ett annat företag och en annan roll. Duktiga chefer växer inte på träd och de som har speciella kompetenser tenderar också att hamna under radarn.

Frågan är hur man själv ska hitta en ny chef? En nyrekrytering är en känslig historia där man aldrig får skynda sig igenom beslut. Väljer man fel person så blir det kostsamt och detta både sett till tid och reella pengar. Dessutom kan en felinvestering påverka arbetsklimatet negativt också; något som kan ta tid att korrigera.

Ju högre upp i hierarkin man kommer, desto mer känslighet och desto noggrannare undersökning krävs i samband med en chefsrekrytering i Stockholm. Var finns då kompetensen - hur hittar man nästa chef och hur ska man som företag agera för att verkligen få rätt person på rätt plats?

Rekryteringsföretag ger rätt person på rätt plats

Ibland kan man fråga sig vem som kom först av hönan eller ägget. Överför man den tankegången till arbetsmarknaden i Stockholm så kan man fråga sig om rekryteringsföretagen ligger bakom den stora förändringen eller om dessa i själva verket är lösningen på problemet.

Vi skulle säga både och. Det många företag gör - och gör rätt i - är att man tar professionell hjälp i samband med sin rekrytering till positioner högre upp inom företaget. Genom detta så får man en extern partner som genom olika metoder - undersökningar, tester, intervjuer - kan hitta och presentera lämpliga kandidater. Det sparar tid och det sparar pengar.

Att på egen hand söka efter en ny chef blir sällan lönsamt. En platsannons på Arbetsförmedlingen kommer knappt att läsas av någon som har den kompetens som krävs - det finns idag inga chefer som läser dessa och det av den enkla anledningen att man får sina jobberbjudanden via andra kanaler.

Headhunting är vanligt idag

Åter till hönan och ägget. De kanaler vi talar om handlar om hur rekryteringsföretag arbetar med att hitta kompetens. Idag är headhunting ett vedertaget begrepp inom rekrytering. Detta innebär att rekryteringsföretag alltid har ögonen öppna och öronen mot rälsen; man har ett gigantiskt nätverk som hela tiden används för att kunna hitta rätt kompetens till sina klienter. Det innebär att man tänker utanför boxen.

Ert företag behöver en ny chef med unika spetskompetenser, lång erfarenhet och med en viss typ av personlighet. Ingen lätt match; de flesta inom samma bransch som har dessa egenskaper är redan uppbundna och har arbeten som ger dem de utmaningar - och förmåner - de behöver.

Men - och här kommer headhunting in i bilden - hur ser det ut inom andra branscher? Det kanske finns en person som sitter fast i en roll som egentligen inte alls passar dennes egentliga begåvning och kompetens. En person som rekryteringsföretagen har koll på och som man kan ge ett erbjudande om att börja en ny karriär inom ert företag. Så kan det, förenklat, se ut om man väljer att anlita rekryteringsföretag i Stockholm om man ska tillsätta tjänster högre upp inom företag.

11 Aug 2020