Gör ditt hus mer kostnadseffektivt

Hur mycket betalar du egentligen i onödan för ditt hus? Frågan vi ställer är relevant sett till det faktum att väldigt många husägare betalar mycket pengar som de inte har en aning om vad de egentligen går till. Det vill säga, man öppnar sina räkningar för el och för energi och man rycker på axlarna och betalar den skrivna summan utan någon vidare reflektion. Det är det beteendet som vi genom denna text vill försöka ändra lite på. För: det finns sätt att ändra denna räkning och om vi bortser från det mest självklara – att byta energikälla – så kan vi nämna två stycken andra alternativ.

Först och främst dock. Att byta energikälla är det bästa sättet att komma billigare undan så det är verkligen inte så att vi inte rekommenderar detta. Att exempelvis byta från fjärrvärme till bergvärme kan i slutändan visa sig leda till en sänkning av den årliga energikostnaden med upp till 80%. Det är således den bästa lösningen, men också den dyraste och något som av den anledningen inte passar alla.

Istället fokuserar vi på två andra tips och specifikt gäller detta en kontakt med två stycken yrkesgrupper som båda kan förvandla ett dyrt hushåll till ett mer kostnadseffektivt sådant. Vi säger här att det handlar om ett hus i Stockholm där två stycken vuxna bor tillsammans med två stycken barn och att huset är byggt någon gång på 70-talet; således ett väldigt genomsnittligt hushåll.

Det här tycker vi att husägaren i Stockholm ska göra för att sänka sin kostnader:

  • Rörmokare. En rörmokare kan se över hur exempelvis värmen fördelas samt hur ventilationssystemet ser ut. Många äldre hushåll har undermålig ventilation som utöver att kosta mycket pengar även gör miljön inomhus väldigt dålig. En rörmokare kan verkligen bidra med smarta lösningar inom denna fråga och då man ändå har en sådan i huset i Stockholm: Kolla hur avloppen ser ut. Vattenledningar och avloppsrör slits hela tiden och den här familjen kan spara mycket på att låta en rörmokare göra en grundlig kontroll av hur statusen ser ut. Menas med detta; ser denne rörmokare att det inom något år måste till ett stambyte eller en relining så kan man redan på ett tidigt stadium avsätta pengar och planera för detta.
  • Elektriker. I och med att det hushåll i Stockholm vi valt som exempel har två stycken barn i familjen så kommer det här att leda till att man använder mer el än vad som krävs. Speciellt om dessa börjar närma sig tonåren. Det innebär att man låter saker och ting – datorer, tvn, mobilladdare – stå på i onödan och kan en elektriker vara en väldig investering i att råda bot på dessa kostnader. Dels så kan en elektriker se över hur elcentralen ser ut och om det kan vara läge att byta denna. Dels så kan han också koppla in speciella hjälpmedel i huset. Ett uttag som gör att man exempelvis kan slå av allting med ett enda tryck kan verkligen minska en hög elräkning och detsamma gäller om denne sätter in sensorer som känner om någon finns i rummet. Finns det inte det; ja, då släcks allting automatiskt. Här tjänar man mer än vad man tror!
29 Jan 2023