Företagarens lön och levnadsomkostnader

En viktig fråga för många som driver företag är såklart hur mycket man ska ta i betalt för sina tjänster. Nästan alla nystartade företag och många väletablerade ställer sig frågan gång på gång och svaret är alltid svårare än man kan tro. Det finns flera perspektiv på företagarens arvode och nu ska vi gå igenom några av dem.

Lön och levnadsomkostnader

Ett ganska vanligt sätt att räkna på sitt arvode är att se på vilken lön du behöver och vilka levnadsomkostnader du har privat. Ta en person som driver ett städföretag med fokus på hemstädning i Nacka eller någon annan storstadskommun som exempel. Den här företagaren har generellt ganska höga levnadsomkostnader jämfört med den som erbjuder hemstädning i någon liten ort ute i landet. I och med det så kommer lönen att behöva vara högre och då måste också arvodet eller timdebiteringen vara högre. Ett städföretag i en liten småstad kan i många fall fakturera runt 250-300 kronor per timme och med en någorlunda bra beläggningsgrad kunna få ut både tillräcklig lön och lite vinst ur sitt företag. Utan att räkna allt för exakt så kan man lugnt säga att samma företagare som bor i Nacka behöver höja sin timdebitering till 350-400 kronor för att få en rimlig lön och levnadsstandard.

Kundvärde

Ett annat sätt att se på arvodering är att räkna utifrån det värde som skapas åt kunden. Ta till exempel en person som bor i Nacka och köper hemstädning. Denna person slipper lägga sex till åtta timmar per månad på att städa och kan säkert investera motsvarande halva sin egen timlön för att få arbetet utfört av någon annan. En del skulle kanske argumentera för att samma timlön går bra att betala bara man själv slipper utföra städtjänsten men låt oss utgå från halva i exemplet. I Nacka och de andra storstadskommunerna så ligger genomsnittslönen högre än i småstäderna vilket innebär att även den här gången så är det upplevda kundvärdet mätt i pengar högre för en person boende i Nacka än i en småstad. Å andra sidan så kan man också argumentera för att företagaren so städar hos privatpersoner i en storstadskommun troligen också bor i en närliggande kommun och därmed behöver högre lön för sina omkostnader, som exemplet innan. Därmed betyder det att fakturan kan vara högra per timme för ett städföretag i Nacka än i en småstad men lönsamheten för företaget och för företagaren privat kan ligga på samma nivå. 

Marknadspris

Ytterligare ett sätt att göra sin kalkyl på är att ta reda på vad de tre till fyra största konkurrenterna har för pris och sen sätta sin prislapp på samma nivå som dem. Det kallas ofta för att sätta ett marknadspris men betyder egentligen att man sätter ett konkurrenspris. Det här är antagligen det vanligaste sättet att bestämma pris för sina varor och tjänster.

22 Jul 2018