Förändring av företrädaransvaret

På senare år har en del kritik kommit om företrädaransvaret. Kort sagt innebär det att styrelseledamöter för ett bolag kan bli personligt ansvariga för dess skulder. Varje månad måste styrelsen se till att skatt betalas in till Skatteverket – och det är precis dessa skatteskulder som kan göra att delägarna hålls ansvariga personligen. 

Innan det går så långt har styrelsen dock chans att vida ett antal åtgärder – men de måste vara drastiska. Om delägarna märker att skatten inte kommer att kunna betalas in på förfallodagen behöver man i princip börja avveckla bolaget eller rekonstruera det. 

För många, innebär det här att en konkursansökan. Så länge man vidtar dessa åtgärder, som måste vara ”verksamma”, kan man inte hållas personligt ansvarig. Om det här dock inte sker, träder delägarnas företrädaransvar in i bilden. 

Många menar att företrädasarnsvar skadligt

Många hänvisar till det som står i uppslagsverken, att i ett aktiebolag skall delägarna vara fria från personligt ansvar för företagets skulder. Och visst kan de allra flesta skriva under på att det här arrangemanget har gjort det lättare att starta företag. Det har också gjort det lättare att anställa fler och ta behövliga risker. Betydligt färre skulle våga testa sina vingar om inte aktiebolaget fungerade som en juridisk person. Men det gör det inte – när det gäller skatteskulder. 

Vissa menar att systemet är bra som det är

 Trots allt har delägarna tid på sig att vidta åtgärder för att se till att ens företrädaransvar inte behöver komma till tal. För alla innebär det här inte en konkursansökan. Det kan lika gärna innebära att man hittar ett annat sätt att öka firmans likvida medel. Skatteskulder har trots allt en särskild ställning i svensk lagstiftning, och många menar att så är rätt. 

Bakgrunden till företrädaransvaret är kanske huvudsakligen att bolag inte ska kunna skaffa sig ohederliga konkurrensfördelar, genom att använda icke inbetalda skatter som en möjlighet till kredit. 

Vilka ändringar bör man egentligen göra?

Frågan är hur många som faktiskt förordar ett totalt slopande av företrädaransvaret. En bra början kan vara att öka medvetenheten kring detta. Undersökningar visar att fyra av tio ledamöter inte har kännedom om sitt företrädaransvar; att reglerna är strängare när det kommer till skatteskulder än andra typer av skulder, som man till exempel har till banken. 

De som vill förändra reglerna ifrågasätter ofta varför reglerna är så pass mycket strängare i Sverige än vad de är i andra länder. Oavsett vad man tycker, kan de flesta skriva under på att det är en ganska komplex fråga.

15 Aug 2018