Faciliterande ledarskap behövs vid stora förändringar

När en chef är satt till att motivera de anställda inför kommande förändringar i företaget, krävs det både diplomati och kunskaper, och helst en utbildning i faciliterande ledarskap.

I en utbildning i faciliterande ledarskap ingår det frågor som hur man får folk att samarbeta i ett förändringsarbete, så att projektet kan genomföras smidigt. Hur får man alla att dra åt samma håll? Chefen måste ha koll på sina egna reaktioner och vara en trygg klippa mitt i detta. Målet är att vara tydlig, stödjande och att ha en personlig auktoritet där man motiverar på ett positivt sätt.

Faciliterande ledarskap är också personlig utveckling

Att vara trygg och bestämd men ändå på samma gång respektfull mot andra är en balansgång som kan vara svår. Om företaget befinner sig i en förändringsprocess som kanske alla inte är så intresserade av, är det många som opponerar sig. Det kan också finnas konflikter inom en personalgrupp och de kommer ofta fram när det ställs större krav. Som chef behöver man få stöd och riktlinjer i processen, för man utvecklar både sig själv och företaget på samma gång.

En kurs i faciliterande ledarskap utgår från förändringsledning, där man får kunskaper om hur man kan hantera detta, och man har utbyte av erfarenheter med andra kursdeltagare. Skickliga lärare varvar teori med praktiska situationsövningar, där man får träna på sitt beteende i skarpt läge. Kurserna varvar ofta olika utbildningsformer, exempelvis internat och distans online, och ger en stabil plattform för deltagarna med mycket feedback, uppföljning och utvärdering.

14 Feb 2022