Ergonomiska arbetsstationslösningar - skapa en bättre arbetsmiljö

Ergonomi, det är väl bara ett nytt modeord? Lite så tänker många företag och arbetsgivare idag - och med detta så kommer de också att bli förlorare i slutändan. Just ergonomi är nämligen en väsentligt del av en bra arbetsmiljö och genom att ta tag i den frågan så kan man också skapa en arbetsplats där resultatet blir bättre som en följd av en ökad produktion - och där kostsamma sjukskrivningar kan förhindras.

Många arbeten idag handlar om upprepning och om monotona rörelser. Detta oavsett om det handlar om att man arbetar på ett kontor eller om man utför sitt dagliga värv på en verkstad eller inom industrin. Det monotona - man sträcker sig efter ett verktyg, man skruvar, man lägger tillbaka, man löder, man monterar ihop och så vidare - gör att kroppen också får samma belastning hela tiden.

Många sjukskrivningar kostar mycket pengar

Dessa upprepade rörelser i kombination med att vi numera sitter ner lejonparten av en arbetsdag gör att vi exponeras för förslitningsskador - MSD (muskel- och skelettskador). Dessa har ökat kraftigt under senare år.

Så många som tre av fem personer säger att de har problem med smärtor i leder, skelett och muskler. Det handlar om många sjukskrivningar redan nu - men på längre sikt så handlar det om en tickande bomb. Just där blir ergonomiska arbetsstationslösningar något som kan göra en enorm skillnad.

En riktigt bra investering att ta som företag

Ser man statistiskt på hur stor skillnad genomtänkta lösningar inom ergonomi i form av exempelvis ergonomiska arbetsstationslösningar så framträder en väldigt intressant - och hoppfull - bild.

Företag inom industrin och inom verkstad som tagit professionell hjälp med att utforma ergonomiska arbetsstationslösningar har sett att sjukfrånvaron minskat med närmare 70 %. Detta får också stöd i forskning som gjorts.

Och, med en minskad frånvaro kommer också en ökad produktivitet. Hur mycket? Studier visar att det kan handla om en ökning på mellan 40-50 %. Det säger en hel del, eller hur? Läs mer här kring ergonomiska arbetsstationslösningar: https://www.treston.se/ 

24 Jan 2023