Effektivisera din administration

Är det så att det egna företaget växer kan det vara svårt att få en överblick över hur de nya medarbetarna använder sin tid. Är det effektivt, eller ineffektivt? Lägger man resurserna rätt? Det är sådana frågor som man med rätt programvara kan få reda på. Många företag lägger ner tid och resurser på flera möten i veckan. Arbetar alla i samma programvara kan man lättare se hur arbetet framskrider, eller om det slösas onödig tid på någon detalj. Med hjälp av Ln 4 Solutions programvara kan man för det första planera en hel arbetsinsats, genomföra och få omedelbar respons av alla inblandade parter. Har men dessutom lagt budgetansvar på någon av medarbetarna kan man med hjälp av programmet se var resurserna går och hur de spenderas.

Få överblick över arbetsgången

Istället för att ha en person anställd för att kontrollera arbetsprocessen, kan man uppnå samma sak med hjälp av deras program. När man väl har dokumenterat resursanvändning och tidsåtgång, kan man förbättra arbetsprocessen nästa gång man ska genomföra ett liknande arbete. Ser man då hur resurserna använts, kan man förbättra arbetet till nästa gång. Man behöver inte ens spara det i arkiv, utan spara det i ”molnet” som sparar oändliga dokument och inte tar upp plats på kontoret. Köper man deras programvara, kan man dessutom få vidareutbildning i olika ämnen som har med projektledning, planering och resursbalansering att göra.

Behöver du göra uppföljningar?

Ibland kan man behöva göra uppföljningar av redan utfört arbete. Då är det mycket viktigt att ha dokumenterat arbetet och vad var och en av medarbetarna har åstadkommit och hur det gick med just de olika delarna av arbetsprocessen. På så sätt kan man effektivisera åtgången av resurser.

Arbeta efter olika modeller

Man kan sedan arbeta enligt lite olika modeller. Är resurserna lidande, eller om de har varit en arbetsprocess med stor åtgång av resurser kan man i efterhand analysera hela arbetsgången. Med hjälp av programvaran kan man se vilka effekter resurserna har gett, visa lönsamhet, risker eller nyttan. Man kan enkelt jämföra resurser mot den nytta de har gett, eller om det har varit onödig åtgång av resurser.

Låt var och en uppge arbetstid

Är det så att många har ett relativt självstädnigt arbete och de har flextid? Då kan det vara bra att låta var och en dokumentera sin arbetstid. ibland kan man känna att man lägger mer tid på arbetet än vad man faktiskt gör. Har man dokumenterat, vet man bättre hur man lägger sin arbetstid, är det för mcyekt, eller rentav för lite? Då kan man få reda på det med hjälp av programvaran som talar om hur mycket arbetstid som man har lagt på varje moment i arbetet.

26 Feb 2018