Det lönar sig inte spara pengarna på banken

Som de flesta vet vid det här laget är banken inget ställa att spara sina pengar på. Det är numera länge sedan som vi fick någon bra ränta på våra sparpengar på banken. Orsaken till det står att finna i den penningpolitik som bedrivs i Sverige idag, och de sänkningar av reporäntan som har gjorts de senaste 18 åren. Minst. Vad Riksbanken verkar vara mest rädd för är en inflation som lamslår samhällsekonomin, därav en av mågna orsaker till sänkningen av den viktiga reporräntan, vilket har medfört att även bankerna har sänkt sina räntor. Det har gjort att det enda som kan ge någon slags "ränta" som är något att räkna med är kapitalförvaltning som ett svar på sparande på bank.

Vad är kapitalförvaltning?

Det finns lika många svar på frågan vad en kapitalförvaltning är, som det finns ekonomer, förmodligen. Enkelt uttryckt kan man säga såhär: man köper en tjänst av en tjänsteman som kan något om finansmarknaden. Man ger den personen möjlighet att förvalta ditt kapital och (bör) se till att kapitalet växer. Det är den enkla förklaringen. Sedan blir det svårare att förklara mekaniken bakom kapitalförvaltningen. Allt beror på vilka aktier och fonder som förvaltaren väljer att investera dit kapital i. Och du behöver heller inte överlåta åt en verklig tjänsteman att förvalt kapitalet åt dig. Det kan du lika bra överlåta till en dator att göra. De har nämligen lika stor chans att fördubbla det kapital som du satsar. 

Allt bygger på förtroende

Hur du väljer att göra med ditt kapital, avgörs av vilket förtroende som du har för de produkter som du väljer, eller för den faktiska tjänsteman som du låter förvalta ditt kapital. Faktorer som avgör om antingen det program som flyttar dina sparade pengar, mellan olika aktier, eller det företag och tjänstemän är den kunskap som de besitter när de förvaltar pengarna. Det gäller att föölja med i vad som händer.

Bara den som kan förutse framtiden kan garantera avkastning

Vilka företag som genererar den största avkastningen. Det finns så många olika produkter på aktiemarknaden som du kan välja mellan med olika mekaniker och funktioner, att det kan vara svårt för en lekman att avgöra vad som är bäst. Till syvende och sist är det omöjligt att förutse framtiden, vilket avgör hur det går på aktiemarknaden. Dock talar statistiken sitt tydliga språk; det är enbart inom aktiehandel och fastighetshandeln som värdet har gått upp, sett till tid.

5 Oct 2018