Därför bör du fokusera på att förbättra redovisningen

Om man sköter sin redovisning på ett bra sätt så har man hela tiden full koll på sin ekonomi. Det kan vara bra att ta ett proffs till hjälp med bokföringen om man inte vill lägga tid på den själv.

Att använda sig av någon som hjälper en med bokföringen inom företaget kan vara bra, särskilt om man tycker det tar tid och energi från annat man måste göra. Att redovisa sina inkomster och utgifter är någonting som varje företag måste göra. Att bokföra sina ekonomiska händelser innebär att det förs anteckningar över olika transaktioner och andra affärshändelser som sker inom företaget. Alla händelser ska vara verifierade och dokumenterade med hjälp av antingen fakturor eller kvitton. Det ska kunna tas fram papper och uppgifter på att saker och ting har skett, och att det skett på rätt sätt.

Viktigt med bokföring

Att förbättra sin redovisning och bokföring kan göra stora skillnader för företaget. Allting måste som sagt dokumenteras och finnas på pränt, så att man kan visa att allting har gått rätt till. Det som bokföringen gör är att ge information om företaget och dess ekonomiska situation. Det behövs bokföring för att exempelvis kunna räkna ut hur mycket skatt företaget ska betala. Har man inte antecknat inkomster och utgifter i företaget kan det vara svårt att veta exakt hur mycket skatt som ska betalas. Den som inte sköter sin bokföring eller tar hand om den på ett korrekt sätt kommer att vara skyldig till brott, ett så kallat bokföringsbrott.

Vem har ansvaret?

Alla aktiebolag och enskilda firmor måste sköta sin bokföring. Även vissa typer av föreningar är skyldiga att göra bokföring över sin ekonomi. Man kan välja om man vill bokföra på en dator, eller för hand med vanligt papper och penna i en bokföringsbok. Har man en revisor som sköter all redovisning för en, görs bokföringen med dator. Bokföringsprogrammet gör också reskontra, resultat- och balansräkning och diverse statistik i princip automatiskt. Det är den enskilde ägaren av företaget som ansvarar för bokföringen även om någon annan har hjälpt till. Huvudansvaret ligger alltså hos dig, men det kan även vara revisorn som har utfört bokföringen som delar ansvaret tillsammans med dig.

Vad som gäller för hur länge fakturor och annat ska sparas kan skilja åt lite grann, beroende på vad det är för något det gäller. Men årsredovisningar och bokföring ska sparas i minst sju år innan de kan kasseras. Vi tipsar att läsa mer om bokföring här: https://www.revisorvästerås.nu

16 May 2020