Behöver du en förändring i firman?

Har du fastnat i ditt företag? Ibland kan det vara så att företaget mår som chefen mår, eller som grundaren, verksamhetsledaren mår. Det gör företaget mycket känsligt för svängningar om företagets mående ska vara beroende av sin chefs humör. Ingen orkar vara på topp jämnt. Då kan det i stället vara bäst för företaget att det inte vilar på hur chefen mår, utan har en organisation som lutar mer på själva organisationen av flera olika personer som kan gå in och ta mer eller mindre ansvar när det behövs.

Det sägs att ett företag inte mår bättre än de som arbetar på företaget. Ett företag består ju av människor, och det är människorna som producerar de varor eller tjänster som man säljer. Ska ett företag må bra, är det därför viktigt för alla chefer att medarbetarna mår bra. Det är oftast här som företagen börjar svikta, de har medarbetare som inte trivs på företaget. Då gör de sällan något bra jobb, och tvärtom. Gillar de företaget som de arbetar på, kan de bli ritkigt produktiva.

Det tar tid och energi att vända företaget

Ska man förändra saker på ett företag, måste man vara beredd att offra både tid och energi för att kunna vända företaget. Har man varit på väg åt ett håll under längre tid, kan det ta tid att vända på "skutan". Men om man är beredd på att genomgå en sådan förändring, kan man vinna en hel del på att förändra företaget till det bättre. Vet man att det är svårt att genomföra det på egen hand, kan man i så fall, anlita en affärsutvecklare som kommer in och kan göra de nödvändiga förändringar som kan behövas. En chef, verksamhetsledare och personalansvarig har det största ansvaret att förändra sitt sätt att arbeta på. Man kan behöva införa fler, eller mindre möten, ge mer information för att få alla att må bättre på företaget.

Fördelar man kan vinna på förändringar

Är man villig att genomgå de nödvändiga förändringar som krävs, kan man vinna medarbetarnas hängivenhet. Mår de inte bra på arbetsplatsen, kommer de inte att producera särskilt bra produkter. Och tvärtom. Mår de bra på arbetsplatsen kommer de att kunna producera mer och bättre. Företag som har nöjda medarbetare, får mer produktiva medarbetare, gladare och mer lojala och ansvarskännande personal. Så för alla företag som vill bli mer produktiva och bättre, borde satsa mycket mer på sin personal. Läs mer om affärsutvekcklare i Stockholm på: https://www.företagsutveckling.nu.

25 Nov 2019