Att starta en cateringverksamhet

Många restauranger väljer att utveckla sin verksamhet genom att även erbjuda catering. Vissa nischar sig mot andra verksamheter och erbjuder mest företagscatering, medan andra letar efter uppdrag som större evenemang, så som bröllop eller konserter till exempel. 

För den som är intresserad av mat och dryck kan det vara en dröm att starta en cateringverksamhet. En del finner en stor tjusning i att planera recept och arrangemang i matväg. Om man väl lyckas slå sig in i branschen kan det dessutom vara ganska lukrativt.

När det är dags att anställa till företagt

Jämfört med att starta en restaurang finns det en del fördelar. En fördel är att det är enklare att skala upp – medan en restaurang är begränsad till yta och annat (såvida man inte startar en franchiseverksamhet), kan ett cateringkök ofta öka sin produktion rejält – bara uppdragen finns. Sysslar man med till exempel företagscatering i Stockholm har man möjlighet till många, löpande uppdrag, bara man lyckas få in en fot.

Dessutom finns det administrativa fördelar, och det är på en del sätt enklare att sköta den vardagliga driften. Till exempel behövs personal enbart tas in vid större evenemang. Stora och regelbundna kostnader för att anställa servitörer, bartenders och annat innebär att man tar på sig vissa risker, och med det kommer även ett stort ansvar.

Om man istället enbart behöver hjälp vid större evenemang så kan man i viss mån undvika just det. Sysslar du med företagscatering i Stockholm kanske du kan arbeta med mindre företag på en regelbunden basis – och när ett stort uppdrag kommer, då kan du ta in hjälp. Du betalar då enbart för hjälpen den kvällen, och ger inte då någon regelbunden månadslön. På så sätt blir det dessutom enkelt att räkna på vilka resultat som enskilda större uppdrag kan ge.

Tips för att driva en framgångsrik cateringverksamhet

  • Hitta din nisch

Företagscatering i Stockholm? Catering i mindre skala i en småstad? Det finns många cateringverksamheter i Sverige idag. Genom att hitta en tydlig nisch har du större möjligheter att slå dig in på marknaden – oavsett om det är företagscatering i Stockholm eller någon annan typ av catering någon annanstans i landet.

  • Skaffa dig erfarenhet först

Att skaffa sig erfarenhet först är viktigt. Du kan till exempel hitta en anställning på ett cateringföretag och på så vis få en inblick i den dagliga verksamheten. Det här är mycket hjälpsamt. Att starta en cateringverksamhet själv, utan erfarenhet, är svårt. Erfarenheten ger dig en bra grund att stå på när du behöver ta beslut i verksamheten, vilket du kommer att behöva göra dagligen.

  • Anteckna tid och inkomster

Ett bra sätt att kolla på hur lönsam verksamheten faktiskt är, är att skriva ned dina nedlagda timmar samt hur mycket lön du kan ta ut. Om du hamnar på en mycket låg timlön vet du att behöver göra förändringar i verksamheten.

  • Nätverka

Att nätverka är mycket effektivt. Siktar du på en företagscatering i Stockholm kan du nätverka med ansvariga på olika bolag i Kista, till exempel. I allmänhet är det bra för en cateringverksamhet att nätverka med eventbyråer och aktörer som sysslar med bröllop eller andra evenemang. 

Här kan du läsa mer om hur det är att starta företagscatering i Stockholm: företagscateringstockholm.se.

31 Oct 2018