Att handla med aktier

Den som vill sköta sin kapitalförvaltning själv har mycket att vinna på att lära sig handla med aktier. Om man inte är insatt kan det kännas ganska svårt att komma igång, men att investera och följa marknadsindex är ofta inga större problem, inte ens för nybörjaren. Här ger vi praktiska råd till den som vill komma igång med att sköta sin kapitalförvaltning själv genom att handla med aktier.

Kontakta en mäklare

Det finns många olika nätmäklare du kan välja att starta ett konto hos. Om du ännu inte har ett konto kan det vara bra att jämföra villkor, depåavgifter, courtage och andra kostnader. När du har valt nätmäklare behöver du besluta vilket slags konto det är du ska handla i:

  • Värdepapperskonto (VP-konto)
  • Kapitalförsäkring (KF)
  • Investeringssparkonto (ISK)

Idag är investeringssparkonto väldigt populärt. Den stora skillnaden mellan ett ISK och ett VP-konto är att du betalar 30 procents kapitalskatt på dina vinster med det senare, medan du betalar en lägre, men fast, kostnad på hela innehavet om du har ett ISK eller ett KF. Många nybörjare öppnar ett ISK.

Courtage

Gällande courtage, den kostnad som betalas till mäklaren som genomför affärerna, är det viktigt att jämföra kostnaderna hos olika aktörer. Normalt varierar de mellan 0,06 % och 0,65 % beroende på hur stor transaktionen är och vilken lista du handlar på. Bland nätmäklare är den kostnaden ofta förhållandevis låg, inte sällan mellan 0,1 till 0,3 procent. Det är också vanligt att du betalar ett fast courtage som då kan ligga mellan 50 och 100 kronor ungefär. Kapitalförvaltning på egen hand medför vissa kostnader – men i sammanhanget är de faktiskt ganska små. Anlitar du någon annan för din kapitalförvaltning kommer det att bli betydligt dyrare.

Läs börssidorna

Många dagstidningar har information om nyckeltal och aktuella börskurser. Börslistan redovisar varje aktieslag för sig, A-aktier och B-aktier, och är indelad i olika listor. Ofta anges köp- och säljkurs, senaste avslut och hur kursen har förändrats för varje aktieslag.

Senaste avslut innebär helt enkelt den summa som en aktie köptes för vid den sista försäljningen börsdagen innan. Om inga försäljningar har skett står det 0, eller ingenting, här. Köpkurs är kort och gott det som köparna bjöd när börsen stängde, medan säljkurs är vad säljarna önskade få för summa. Även högst och lägst för dagen brukar redovisas, och ibland även för hela året. Andra saker som brukar kunna läsas är aktiens omsättning och utdelning i kronor.

 

15 Sep 2017