Att driva eget inom LVU-boende

Att driva en vårdverksamhet av något slag är något som de senaste åren har lockat många lycksökare, på gott men tyvärr mest på ont. Det är alltid tråkigt när vissa människor ska komma i kläm på grund av att andra människor vill tjäna mängder av pengar, vilket är det som skett på rad platser efter att oerfarna personer gett sig in driften av till exempel HVB-hem för ungdomar som placerats enligt LVU.

Faktum är att ett HVB-boende är en mycket ansvarskrävande och känslig verksamhet, som fordrar erfarenhet, empati, ansvarskänsla och en genuin känsla för att vilja hjälpa andra människor, framför allt barn och unga. Saknar man dessa drivkrafter ska man inte ge sig in i vård- och omsorgsbranschen. Men om man däremot har utbildning, erfarenhet och skulle vilja driva ett hem för LVU-placerade barn och ungdomar så är det en verksamhet som kan löna sig, förutsatt att man gör sitt bästa för att få till en så bra verksamhet som möjligt.

Vad är LVU och HVB?

LVU står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, och är den lag som socialnämnden har att följa när de ska undersöka om det finns anledning att tvångsomhänderta ett barn. Ett barn kan bli tvångsomhändertaget om hemmiljön anses olämplig, till exempel om en förälder är våldsam, har psykiska problem eller är missbrukare. Ett barn kan också omhändertas om det anses att barnet är till fara för sig själv, till exempel på grund av missbruk eller självskadebeteende. När ett barn omhändertas enligt LVU blir det placerat antingen i ett familjehem eller i ett HVB-hem. Det senare alternativet väljs ofta när det handlar om barn som omhändertas på grund av sitt egna beteende.

Ett HVB-hem är en mindre institution med ett visst antal platser, oftast mellan 5 och 10, men det förekommer hem med både färre och fler platser. HVB står för Hem för vård eller boende och beskriver ganska bra verksamheten. Ett HVB-hem kan vara en fristad där barn och ungdomar kan få  känna trygghet och lugn och ro, men det bedrivs dessutom alltid någon sorts behandling, ofta i form av ett program avsett att försöka råda bot på problem med till exempel drogberoende, självskadebeteende eller liknande. Ett HVB-hem är inget barnhem, tanken är aldrig att barnen ska placeras och bo där tills de blir vuxna, utan målet med behandlingen och boendet är att de ska kunna återvända till sina föräldrar så snart som möjligt.

Vad krävs för att få driva ett HVB-boende?

Att bemöta barn med problematiska beteenden; barn som är rädda, våldsamma, ledsna eller arga, är inte en lätt uppgift. Att dessutom besitta de kunskaper som behövs för att faktiskt hjälpa dessa barn till ett bättre liv kräver förutom empati och intelligens även gedigen utbildning och erfarenhet. Att det finns människor som i syfte att tjäna pengar startar upp verksamheter utan de nödvändiga kunskaperna är faktiskt smått obegripligt. Trots detta händer det, och det sker då oftast genom någon form av fusk.

Det är nämligen så att IVO, som beslutar om tillstånd att bedriva HVB-hem, ställer vissa krav på den som vill förestå ett HVB-hem. Personen ska ha minst 180 högskolepoäng från utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Dessutom ska hen ha erfarenhet från liknande arbete samt goda kunskaper om miljögruppen , i det här fallet barn med självskadebeteende eller missbruksproblem. För att komma runt dessa krav är det tyvärr inte ovanligt att företagare förmår socionomer att skriva under ansökningspapper mot ersättning, trots att de inte är tänkta att arbeta som föreståndare på det aktuella hemmet.

Ta hjälp av en LVU-advokat för att allt ska bli rätt

Om du har de kvalifikationer som behövs, och ett genuint intresse av att driva ett HVB-hem för omhändertagande enligt LVU, så är det mycket du behöver tänka på, förutom själva ansökan. Det finns många regelverk att sätta sig in i och det kan vara bra att anlita en advokat med kunskaper inom LVU och socialrätt för att se till att allt blir rätt från början. En advokat kan hjälpa till att få alla papper och tillstånd i ordning, något som är viktigt då det är just på detaljer i regler och lagar som många nya entreprenader inom HVB sänks. Läs mer: https://www.lvuadvokat.se.

Anställ rätt personer

Du måste också se till att anställa kvalificerad personal med erfarenhet, utbildning och empati. Att göra något halvhjärtat i syfte att skaffa en säker inkomst kommer inte att fungera, detta är en svår verksamhet som kräver totalt engagemang från dig som verksamhetsledare och från dina anställda. Belöningen blir en välskött verksamhet med gott rykte som hjälper till att rädda livet på barn och ungdomar som hamnat snett i livet.

9 Jan 2019