Att arbeta som översättare

Arbetar man som översättare gör man det i många fall som frilansare, antingen genom en översättningsbyrå eller att uppdragen kommer direkt från kunderna. Själva arbetet går ut på, precis som det låter, att översätta texter eller tal från ett språk till ett annat. Ofta är det endast ens modersmål eller ytterligare ett språk man översätter till, medan många kan översätta från desto fler språk. Det ställs höga krav på översättare och det krävs således att man kan formulera sig felfritt på språket man översätter till.

En översättare kan arbeta med många olika typer av texter. Vanligt är till exempel att man skriver om en manual från ett språk till ett annat. Vidare kan man arbeta med skönlitterära texter, där det konstnärliga sinnet och känslan för att fånga rätt ord i rätt sammanhang väger mycket tungt. Vidare är det vanligt att man arbetar med olika typer av facktexter eller att man skriver undertexter till tv och film.

Exempel på inriktningar

Som nämnt ovan finns det flera olika medier en översättare kan arbeta med. Därtill är många specialiserade inom ett visst område. Till exempel finns det dem som i hög grad sysslar med att översätta juridiska dokument, medan andra är bättre på exempelvis termer som har med elektronik och teknologi i största allmänhet att göra. Anlitar man en översättningsbyrå har de sannolikt översättare med kompetens som täcker många olika områden.

Facktexter

Om man som översättare arbetar med facktexter är man ofta specialiserad inom något område, precis som nämnt ovan. Om det inte är teknik eller juridik man har nischat sig mot, kan det till exempel vara inom ekonomi eller medicin. Översättare som arbetar med facktexter får ofta sina uppdrag från olika myndigheter. När uppdragen kommer från näringslivet handlar det ofta om produktbeskrivningar, hemsidor eller utskick.

Ska man arbeta med till officiella dokument, så som polisutredningar eller testamenten, krävs det att man är auktoriserad. Många som arbetar som översättare är inte auktoriserade, men sysslar då inte heller med sådana typer av texter.

Litterär översättare

En litterär översättare arbetar i huvudsak med att översätta skönlitterära texter så om dikter, spänningsromaner och andra sorters lyrik. Som nämnt tidigare i den här texten är det viktigt att en översättningsbyrå har en översättare som har känsla för det konstnärliga. Här gäller det att fånga stämningsläget och tonen som författaren avser att förmedla. Om översättaren själv inte har mycket erfarenhet från landet som författaren kommer ifrån, är det vanligt att man tar hjälp av någon som talar språket som modersmål och som gärna kommer från samma land som författaren.

Att samarbeta med en översättningsbyrå

Många som frilansar får sina uppdrag direkt från kunderna, medan andra får dem från en översättningsbyrå, som denna. För att samarbeta med en översättningsbyrå ställer de ofta vissa krav och att tillräckligt bra provtexter levereras. Hur högt kraven är ställda varierar från byrå till byrå. Vissa översättningsbyråer samarbetar därutöver med både mer och mindre meriterade översättare. Vem som sedan får ett uppdrag beror ofta i hög grad på vilken typ av text det är som ska översättas.

1 Jun 2017