Är en körkortsutbildning avdragsgill?

Du har precis startat en enskild firma och du är så klart nyfiken på vad som kan vara att anse som avdragsgillt. Rent generellt så kan vi säga att det finns väldigt många gråzoner inom detta och att allt är långt ifrån glasklart - i synnerhet då det kommer till enskilda firmor; ofta är reglerna lite tydligare för exempelvis aktiebolag.

Ofta så handlar det om att det är svårt att reda ut vad du behöver för din egen verksamhet och vad som kommer att vara saker som du använder i din vardag - och som således inte kommer att påverka din enskilda firma nämnvärt. I och med att det ofta flyter ihop så skapas svårigheter och uppenbara risker för att avdragen man gjort inte godkänns. Därför så skulle vi rekommendera mer professionell hjälp och låta en firma inom exempelvis bokföring/redovisning sköta avdragen. Det kostar inte så mycket.

Vi kan ge ett exempel på där reglerna är aningen luddiga och svåra att reda ut. Utbildningar som är till gagn för verksamheten godkänns och är avdragsgilla. Utbildningen ska - som det så vackert heter på Skatteverkets hemsida - uppfylla det primära syftet med företaget behov. Inte helt lätt att reda ut vad som gynnar verksamheten, men som inte gynnar privatlivet.

Om du exempelvis saknar körkort och behöver ett sådant för att kunna få fler kunder - kan då avgiften till en trafikskola i Stockholm och X antal körlektioner, risketta, halkbana och den slutliga avgiften för uppkörningen vara möjliga att dra av? Väldigt tveksamt - men inte omöjligt heller. Kan du bevisligen peka på att din körkortsutbildning är av ett större värde för din verksamhet än för dig rent personligen så finns en chans. Det är emellertid ofta så att just en körkortsutbildning ofta sorteras in under allmänna utbildningar och att chansen till avdrag därför är mindre.

Ta körkort genom en trafikskola i Stockholm

Däremot: det är klart att du ska ha ett körkort och att du ska anmäla dig till en trafikskola i Stockholm oavsett om det är avdragsgillt eller ej. Ett körkort ger dig ett friare liv, en enklare vardag och - även - en möjlighet att utveckla din verksamhet i den riktning du vill. Dessutom så behöver du inte lägga så mycket pengar på en trafikskola i Stockholm idag. Detta då man numera kan ansöka om att finansiera körkortsutbildningen via CSN.

Gällande tiden så behöver du inte gå till en trafikskola mer än nödvändigt: det finns intensivkurser som skräddarsys efter dina förkunskaper och som kan ge dig den efterlängtade rosa lappen på väldigt kort tid - utan att du på något sätt blir en sämre bilförare. Skillnaden mellan en intensivkurs och en mer traditionell utbildning på en trafikskola ligger i att den förra är mer komprimerad och sammansatt på ett sätt att du är där under exempelvis två sammansatta veckor snarare än någon dag i veckan under en längre period.

Läs mer på https://globenstrafikskola.se.

tjej kör bil

11 Jan 2019