Är du en en ESFJ? Sök jobb på en eventbyrå

I ett stort och populärt personlighetstest, som i hög grad används av rekryterare runt om i världen, delas man in i olika personlighetstyper. Var och en av bokstäverna i till exempel ESFJ står för ett utmärkande personlighetsdrag. E innebär att man är extrovert, S står för Sensing, F för Feeling och J för Judgement. Rekryterare eller bemanningsföretag använder sig av de olika utmärkande dragen för att hitta ett passande jobb till den sökande. Ett av de jobb som brukar listas för ESFJ är att arbeta på en eventbyrå.  

Socialt – Extrovert

Precis som E:et utmärker (extrovert), är den här personlighetstypen normalt mycket social. På en eventbyrå – särskilt i större städer som Stockholm där det händer mycket – krävs regelbunden kontakt med många olika människor. För att jobba på en eventbyrå krävs att man är organisatorisk och inte har några problem med att kommunicera med många nya människor. Är man extrovert är det något man drar sig till, snarare än drar sig för. Skiljelinjen mellan extroverta och introverta brukar förklaras gå just där. Någon som är extrovert kan ladda batterierna under samtal och aktiviteter tillsammans med andra människor. Någon som är introvert behöver snarare vara själv och få tid för reflektion för att ladda batterierna. Ett jobb på en eventbyrå i till exempel Stockholm skulle, enligt det här, potentiellt kunna vara betydligt mer givande än krävande. 

Konkret – Sensing

S:et, som står för Sensing, innebär att den här personlighetstypen tenderar att vara mer konkret än abstrakt. Givetvis kan man ha nytta av att både vara konkret och abstrakt i jobbet på en eventbyrå – men mycket handlar om att vara praktisk och kunna organisera. Förmågan att kunna notera och fokusera på detaljer kommer väl till hands inom arbetet. 

Kännande – Feeling

F:et i ESFJ står för Feeling, med Thinking som motsats. Båda egenskaperna kommer med såväl för- som nackdelar. När det kommer till att arbeta på en eventbyrå finns fördelen att man brukar vara bra på att hantera sociala situationer. En nackdel kan vara att man tenderar att lättare låta subjektiva uppfattningar stå i vägen för rim och reson. 

Planerande - Judgement

Det säger sig självt – ett jobb på en eventbyrå är planerande. Ponera att ett stort event ska anordnas i exempelvis Globen i Stockholm. Kanske ska det finnas ljustekniker, ljudtekniker, roddare, vakter, pyrotekniker, sminköser, musiker, talare, dansare, koreografer och så vidare. För att ett stort antal människor ska kunna samarbeta på den nivå som krävs, är planering A och O (gäller givetvis inte bara i Stockholm, utan var helst ett stort event ska äga rum). 

Här hittar du jobb

Låter ett jobb på en eventbyrå som något för dig? I sådana fall har du potentiellt många jobberbjudanden att välja mellan. En stor del av jobben finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, men det bör inte vara något problem att hitta jobb även i lite mindre städer. På en jobbportal vi snabbt överblickar ser vi att det finns 267 lediga jobb i skrivande stund. Då inte bara i städer som Stockholm, utan även till exempel Jönköping, Linköping och Eskilstuna.

2 May 2018