Anlita hjälp med bokföring

Är du företagare i Stockholm och söker efter hjälp med bokföringen? Det finns då flera olika kategorier av företag som kan anlitas – beroende på vilken hjälp som eftersöks. Välj mellan redovisningskonsult, ekonomikonsult eller revisor.

Redovisningskonsult

Det finns ett mycket stort antal redovisningskonsulter i Stockholm. Många jobbar som egenföretagare eller i mindre företag där det enbart är ett par anställda. Dessa brukar även vända sig till företag i ungefärligt samma storlek. Småföretag med upp till exempelvis 20 anställda.

De allra flesta företag i Stockholm tar hjälp med bokföringen och det vanligaste är att detta sker via en redovisningskonsult. Därmed är utbudet mycket stort och man kan tjäna på att jämföra de olika konsulterna gällande bland annat kompetens, pris och vilka kunder de främst vänder sig till.

Ekonomikonsult

Även ekonomikonsulter erbjuder löpande bokföring och andra bokföringsmässiga tjänster. På denna punkt liknar de alltså en redovisningskonsult. Däremot har de ett betydligt bredare utbud av tjänster och det är detta som primärt skiljer dem åt. En ekonomikonsult har kompetensen att hjälpa företag med stora delar av deras ekonomi. Detta med allt från planering och struktur till bokföring och uppföljning.

Ekonomikonsulter anlitas både av småföretagare som vill växa och större företag som först och främst behöver hjälp med ekonomisk styrning. I Stockholm finns betydligt färre ekonomikonsulter än redovisningskonsulter. Det beror på att kompetensen behöver vara bredare, utbudet av tjänster större och att därmed även kundunderlaget blir mindre. För de som vill ha hjälp med mer än bara bokföring kan ekonomikonsult vara ett bra val. Läs mer om ekonomikonsulter i Stockholm här.

Revisor

En revisor har som uppgift att granska den bokföring som skett över året. Det betyder man kan anlita en bokföringsbyrå för löpande bokföringen och sedan en extern revisor för att granska bokföringen. Om revisor behövs eller inte regleras av företagets storlek och företagsform. Men det går även att anlita revisor trots att det inte finns något lagligt krav på att detta krävs. En enskild firma som bokför själv kan exempelvis anlita revisor för att få bokföringen granskad inför årsbokslut, deklaration m.m.

Det första man som företagare bör göra är alltså att fundera på vilka tjänster man har behov av och vilken kompetens man eftersöker. Även om första steget bara är hjälp med bokföring så kan behovet ändras efterhand och då kan det vara en fördel att vara knuten till en ekonomikonsult för att kunna få bredare hjälp. Samtidigt är det inte svårt att byta redovisningskonsult eller anlita en ekonomikonsult den dagen detta behövs.

22 Mar 2018