Anlita alltid jurist inför stora beslut i företaget

Den som driver ett eget företag besitter stort mod. Det är nämligen inte det lättaste att driva ett företag. För så gott som alla företagare gäller det nämligen att klara av en hel del byråkratier. Varje månad måste man föra en bokföring, moms ska betalas och dessutom betalar man sina egna arbetsgivaravgifter. Allt sådant ska betalas i slutet av månaden. Dessutom, kanske företaget har gjort inköp, som ska betalas i slutet av månaden. Sammantaget blir det stora utgifter som ska betalas varje månad. Då gäller det att företaget får in rejäla inkomster som täcker utgifterna. Skulle det vara så att man plötsligt kommer på obestånd (som det heter på jurist-svenska om man inte kan betala sina skulder), kna företaget begäras i konkurs. Men innan det händer finns det lite olika vägar att gå. 

Ha en jurist vid sin sida bra

Vad som än händer är det alltid bra att ha tillgång till en jurist när man driver ett företag. En jurist och en revisor är de yrken som är bra tt knyta till företaget. En revisor vet vilka avdrag man kan göra och kan de skattetekniska verktyg som en företagare kan  använda för att rädda det egna företaget. Man får inte fuska, det är olagligt. Däremot kan man gör en del som gör att så mycket kapital som möjligt kan stanna kvar i företaget och som är lagligt. En jurist är alltid bra att ha vid sin sida då hen kan juridiken och som kan lagen, och arbetsrätt. Det gäller som företagare att veta vad man får göra och inte får göra, till exempel med sina anställda. Även här finns det mycket som man bör känna till som företagare.

Företagsrekonstruktion – som kan rädda företaget

Skulle det bli så illa att man plötsligt inte kan betala sina skulder, kan man alltid begära om företagsrekonstruktion. Den som minns turerna kring Saabfabriken, kanske minns de företagsrekonstruktioner som Saab ansökte om och som beviljades. Det hade gått knackigt ett tag för Saab, och vinsten hade åekat neråt. Till sist kunde man inte betala lönerna och många anställda varslades och senare avskedades. Näringsministern, som då hette Maud Olofsson, gick in och lovade stå som garant för lån från Europeiska investeringsbarnken på 2 miljarder kronor.

Konkurs om inget annat hjälper

Om det visar sig i en företagsrekonstruktion att det ändå inte går att få företaget på fötter, som i fallet med Saab, begärs det i konkurs. Det är domstolen som till sist avgör om ett företag ska begäras i konkurs. Finns det inga förutsättningar för en fortsatt verksamhet, även om skulderna eventuellt skulle försvinna, begärs företaget i konkurs. Då lägger man ner företaget. Företaget själv, mister rätten till det som finns i företaget. De anställda sägs upp. En konkursförvaltare ser till att alla som ahr skulder till företaget får betalt, tills det inte finns något kvar. De företag som inte har fått betalt, kan fortfarande stå med sina skulder. Men de anställda som inte har fått sin lön, får sin lön av staten, i en statlig lönegaranti. Ingen ska behöva gå utan lön för att företaget inte kan betala dem. Klicka på länken för att läsa mer om hur en konkurs går till.

11 Oct 2018