Aktieägaravtal gör framtiden smidigare

Som aktiebolag så har man en skyldighet att lämna in en bolagsordning till Bolagsverket - detta enligt lag. Det är en offentlig handling som kan begäras ut och där exempelvis en verksamhetsbeskrivning finns, antalet aktier står skrivet och där exempelvis antalet styrelseledamöter finns noterade. Det man kan göra är att komplettera denna bolagsordning med ett aktieägaravtal.

Till skillnad mot bolagsordning så är ett aktieägaravtal en frivillig handling och det finns inga krav eller lagar på att man ska skriva - eller skriva under - ett sådant dokument. Däremot så finns det ofta ett värde i att teckna ett aktieägaravtal och detta av flera olika skäl. Det främsta handlar om att ett aktieägaravtal spår lite i framtiden och att det visar vad som gäller i samband med att olika scenarion och eventualiteter inträffar.

Detta gör att framtida konflikter kan undvikas och att alla, väl medvetna om vad man skrivit under i ett aktieägaravtal, drar åt samma håll. Ett aktieägaravtal är heller ingen offentlig handling och inte sällan så väljer många ofta att omge denna handling med sekretess - detta för att undvika att exempelvis konkurrenter kommer över viktig information.

Ta hjälp med att skriva aktieägaravtal

Just konkurrerande verksamheter är normalt en vanlig punkt som man lägger in i ett aktieägaravtal - detta för att undvika att personer slutar och direkt börjar hos en konkurrent, eller startar en egen verksamhet inom samma bransch och område.

Andra punkter som brukar skrivas in kan handla om vad som händer med aktier i samband med dödsfall, om huruvida aktier ska räknas som privat egendom samt om vilka som har mandat och rätt att utse styrelseledamöter. Det finns egentligen inga spärrar och gränser kring vad som kan skrivas in - men viktigt är att det sker på ett juridiskt bindande och korrekt sätt.

Detta bör man således ta hjälp med och anlita en juristfirma som specialiserat sig på området. Tillsammans så kan man gå igenom A) vad som är viktigt att föra in i ett aktieägaravtal B) få råd om vad som borde finnas och C) slutligen underteckna det färdiga avtalet. Man bör även, som avslutning, se över längden på ett aktieägaravtal. Då den löpt ut kan man alltid skriva ett nytt.

20 Oct 2022