Lön och arbetsmarknad för golvslipare

Om man vill jobba med golvslipning kan man ofta förvänta sig en ganska bra lön, trots att jobben normalt inte kräver särskilt tunga meriter för att få. I jämförelse med många andra yrken är tröskeln alltså ganska låg till att ta sig in på arbetsmarknaden och börja jobba med golvslipning. En viktig faktor är givetvis kontakter – jämfört med andra hantverkaryrken är antalet anställda som jobbar med golvslipning i Sverige ganska få. 

Skiljer sig åt bland städer

Underlaget som finns är visserligen litet (30 referenser), och kanske därmed inte ger en bild som stämmer helt överens med verkligheten. Således bör siffrorna tas med en lite nypa salt. Om vi ändå utgår ifrån att siffrorna stämmer märks en viss skillnad bland golvsliparna i olika städer. 

Någon som jobbar med golvslipning i Stockholm har till exempel en medellön på ca 21 700 kronor – vilket är ganska lite jämfört med hur det ser ut i till exempel Västra Götaland, där medellönen uppges vara över 27 000 kronor. Snitterfarenheten och medelåldern skiljer sig mycket lite åt (32 och 6 år i Stockholm, jämfört med 34 år och 7 år i Västra Götaland). Det här bör således inte vara en faktor som förklarar de stora löneskillnaderna

Troligtvis är det så att underlaget helt enkelt är för litet. Tittar man på hantverkarpriser och löner inom andra yrken är de generellt sett högst i Stockholm. Varför det inte skulle vara så när det gäller just golvslipning är svårt att hitta en förklaring på, annat än att underlaget alltså inte är tillräckligt stort och ger en något felaktig bild. 

Har ökat över tid

En annan källa vi tittar på visar att medellönen för golvslipare över hela landet ligger på 30 800 kronor. Det framgår dock inte hur många referenser de har använt sig av, däremot har de viss lönestatistik som visar förändring över tid. Här kan man se att den genomsnittliga månadslönen för någon som jobbade med golvslipning år 2005 var 23 800 kronor – alltså ganska många tusenlappar lägre än vad den är idag, enligt samma källa.

Att lönerna ökar för den som jobbar med golvslipning är inget konstigt. Faktum är att lönerna ökar något hela tiden för de allra flesta branscher, så som sig bör. Det visar helt enkelt tecken på utveckling, och samtidigt stiger även priser på varor och tjänster. Stockholm är en stad det här märks tydligt – boendepriser och även priser på en del annat är generellt sett högre här än i många andra delar av landet. Men så är ju ofta lönerna lite högre just i Stockholm också. 

Skillnad mellan män och kvinnor

Den första källan vi använder oss av har inga referenser alls från kvinnor, och således heller ingen medellön att visa. Samtliga referenser 30 referenser är från män. Den andra källan visar kvinnliga golvslipare har en medellön på 29 500 kronor och att män har en medellön på 30 800 kronor. Vad skillnaderna beror på finns det dock ingen information om. 

29 Apr 2018