Blogg

Vad är en företagsrekonstruktion?

12 jul 2018

Företag som får problem med ekonomin kan ibland undvika konkurs genom att göra en företagsrekonstruktion. En rekonstruktion kan också innebära att ett företag gör väldigt stora förändringar i allt från affärsmodell till bemanning och verksamhetsområden. Företaget kanske styckar av en verksamhetsgren eller dotterbolag i några länder och säljer ut dessa. Men en rekonstruktion i klassisk bemärkelse innebär att ett företag riggar sig för att förbättra sin ekonomi och komma på fötter igen.

På detta skiljer sig den mot en konkurs

Konkurs är ett juridiskt begrepp som innebär att ett företag inte kan betala sina åtaganden och att verksamheten då tas om hand under ordnade former och läggs ner för att sen dela ut de tillgångar som finns till de olika borgenärerna. Man brukar säga att företaget är insolvent och alltså har skulder som överskrider tillgångarna. Ofta säljer man ut både lager, kundregister och andra värden i bolaget för att använda pengarna till att lösa obetalda fakturor och andra skulder. 

En Företagsrekonstruktion däremot innebär att företaget skyddas mot konkurs under en viss period för att försöka vända företaget på fötter igen och betala skulder och fakturor. En extern part sätts in för at säkerställa att verksamheten drivs på ett sådant sätt så att betalning till fordringsägare prioriteras. Styrelsen fattar beslut om rekonstruktion och ansöker hos tingsrätten.

Det innebär det i Sverige

I Sverige stiftades en lag 1996 om möjligheten till rekonstruktion, lag 1996:764, som innebär att ett företag eller en näringsidkare kan ansöka hos tingsrätten om rekonstruktion. Om tingsrätten godkänner ansökan så tillsätts en utomstående, en så kallad rekonstruktör, för att bistå i processen. En rekonstruktion får pågå i som mest ett år men beviljas endast tre månader i taget och under den här perioden så får inte någon utmätning av tillgångar ske. Det är dock tillåtet att kvitta skulder mot utestående fakturor och liknande varianter av kvittning för att en fordringsägare ska få kompensation för sina utestående fakturor.

Så fungerar det på andra håll i världen

Det finns många länder i världen som inte har begreppet som ett eget juridiskt förfarande utan där är företagen antingen solventa och i drift eller insolventa och därmed försätts de i konkurs. Länder som exempelvis USA har sina egna varianter som i det fallet kallas för "Chapter 11". Danmark och Brasilien är exempel på länder som har företagsrekonstruktion som en möjlighet för företag som hamnar i ekonomiskt trångmål. 

Företag som exempel på rekonstruktion

Team Sportia är ett av de mest kända företagen som i närtid har genomgått en rekonstruktion. På grund av hård konkurrens från bland annat e-handeln och andra stora aktörer i branschen så pressades Team Sportia både på försäljningsvolymer och på lönsamhet under 2012-2013. I maj 2013 ansökte de om rekonstruktion vilken pågick ända fram till början på 2014. Ett annat känt företag är mediekoncernen Stampen Media Group som med sina 16 dotterbolag genomförde en rekonstruktion under 2016.

Släktforskning kan avslöja dolda sjukdomar

26 jun 2018

Det finns en hel del släktforskningverktyg på nätet. Det är allt från My heritage, till avancerade system där man kan sända in sitt DNA och få svar på vilka dolda sjukdomar man bär på, om man kommer att bli dement i ung ålder, får cancer eller om man kommer att dö frisk som en nötkärna, liksom sina anfäder. Dels kan man ta reda på om man verkligen är släkt med den familj man alltid trott att man tillhör, men ännu mer kan man se vilka ens rötter är. Utan att veta om det kan man ha förfäder som kommer från helt andra kontinenter än dem man trodde sig veta. Man kan spåra sin rötter flera generationer tillbaka.

Släktforskar man kan man komma ända till 1600-talet

Är det så att man väljer att släktforska och spåra sina rötter tillbaka i 4-500 år, gäller det att kunna förvara alla de dokument som man kan få fram. De flesta kommer till 1600-talet. Det var under det århundrande com man bestämde att nuvarande Svenska kyrkan (den hette inte så på den tiden) skulle mantalsskriva varenda människa som fanns inom dess jurisdiktion. De osm har ägnat tid åt att släktforska inser att det finns otalig information om de egna förfäderna. Prästerna var oerhört nogranna med att dokumentera människors mest privata göromål, om man hade begått äktenskapsbrott, var dum och slö i huvudet eller om man hade någon mental sjukdom. Med hjälp av små anteckningar i mantalsslängderna kunde man beskriva en person.

Prästerna gjorde omfattande dokumentering av folk

Har man kopior på mantalsskrivningarna och anteckningar som prästerna gjorde om de egna släktingarna kanske man vill kunna arkivera dem på sätt som inte förstör dokuementen. Då kan det vara en hjälp att veta att man kan omvandla dem till digitala dokument. Det finns program som kan läsa handskriven text. Du kan få hjälp med vilket arkiveringssystem som passar dig bäst. Hur ska originalmaterialet förvaras? På vilket sätt är det bäst att söka dokumenten? Alla dessa frågor är viktiga att få svar på och fundera ut innan man skrider till verket.

Hjälpen man kan få är ett program som kan hjälpa en arkivera de viktigaste av dokument; din släktforskning. Börja med att googla digitalt arkiv, så får du säkert väldigt många förslag. Bor du i Stockholm, skriv då också det i sökfältet, eller den ort där du bor i sökfältet. Är du intresserad av att läsa om ett svenskt företag som arbetar med digitala arkiv över hela världen kan du klicka här.

Att jobba med catering

20 jun 2018

Att jobba med catering må stundtals vara ganska tufft – men det är inte som att jobbet inte har sina ljusa sidor. Cateringindustrin som helhet blir bara större och större, och det finns inget direkt jätteföretag som dominerar marknaden. Det här gör att många väljer att ge sig in i branschen – inte bara i jakten på en anställning, utan också på ett framgångsrikt eget företag

Förhållandevis låga trösklar för att starta eget

Många gånger krävs inga större inköp eller utlägg, samtidigt som marginalerna är ganska höga. Till exempel kan kök hyras (givetvis varierar priset beroende på läget – ett kök på Södermalm är säkerligen dyrare än ett i Bålsta exempelvis). 

Tröskeln är således inte allt för hög. Det här gör inte bara att många väljer att starta firmor – utan också att allt fler och fler expanderar och behöver arbetskraft. Den som vill jobba med catering, oavsett om man bor på Södermalm, i Jönköping eller någon annanstans, bör man inte ha några större problem att hitta ett arbete på längre sikt. 

Jobba dig uppåt

Som med alla andra jobb kommer du inte att börja som chef över en framgångsrik cateringverksamhet. Givetvis kommer du att få börja på botten, för att sedan jobba dig uppåt. Läget är givetvis annorlunda om du är mycket kvalificerad och har lång erfarenhet. Utan varken utbildning eller erfarenhet kommer det dock att vara slitigt till en början – på ett större företag kan det sedan finnas möjligheter att röra sig uppåt. Och visst är kvalifikationer viktiga – men snarare är det erfarenheten som är den stora nyckeln. Om du aspirerar på att få en betydande roll med mycket ansvar, är erfarenheten ofta det som väger tyngst. 

Många karriärmöjligheter

En av belöningarna med att jobba sig uppåt i en cateringverksamhet är att möjligheterna sedan är stora. Kanske börjar du med catering på Södermalm för att sedan, några år senare, jobba bakom kulisserna hos en Michelinrestaurang i Göteborg (eller för den delen en på just Södermalm)? Restaurangbranschen är stor, med många olika tänkbara jobb att ta sig an. 

Samtidigt finns det givetvis baksidor också. En av nackdelarna är att många som arbetar inom catering (åtminstone de som kör eget) arbetar väldigt mycket. En del arbetar i snitt ungefär 60 timmar i veckan – betydligt högre än vad de flesta andra gör. Det kan också innebära att man behöver arbeta obekväma arbetstider, till exempel tidig morgon eller sen kväll. För att lyckas inom branschen behöver du lägga ned tid, helt enkelt.

Låga skatter i Solna

15 jun 2018

Solna har sedan en tid tillbaka varit den kommun i landet med lägst kommunalskatt. Överlag anses kommunen vara attraktiv av väldigt många, och de låga skattesatserna är säkerligen en bidragande faktor för en del. Och skillnaderna är relativt stora, bara inom länet. Här betalar man strax över 17 kronor per intjänad hundralapp medan man i Värmdö, endast ett fåtal mil bort, betalar över 20 kronor. På lång sikt blir det här stor skillnad för privatekonomin. 

Exempel: Elektriker

Ta yrket elektriker som exempel: en nybliven i elektriker i Solna med en lön på 25 000 kronor i månaden får över 500 kronor mer i plånboken varje månad än någon som jobbar på Värmdö. Det är 500 kronor mer att lägga på nöjen, kläder eller att bara spara undan. Tar man det årsvis kan det nästan addera upp till en extra semesterresa. Det här stämmer in ännu bättre för personer med högre inkomster. Ponera istället att en elektriker med spetskompetens och lång erfarenhet, med 40 000 kronor i månaden, flyttar från Värmdö till Solna. Han eller hon kan då höja sin disponibla inkomst med över 1 000 kronor i månaden. 12 000 kronor mer per år, alltså. För ett par blir skillnaderna säkerligen ännu tydligare, när man delar på utgifterna. 

Nöjda invånare

Samtidigt som kommunskatten är låg, är människor överlag väldigt nöjda med att bo i Solna. Givetvis kan inte alla kommuner hålla de här nivåerna, eftersom man helt enkelt har olika förutsättningar. Många skulle säga att den lite lägre skatten i Solna är ett tecken på att kommunen överlag är välskött – men åsikterna om det här går naturligtvis isär en del. Andra menar att en högre skatt skulle göra livet bättre för invånarna, eftersom mer pengar då finns att satsa på skola, sjukvård och andra offentliga instanser. Förespråkarna för den låga skatten kontrar med att kommunen blir mer attraktiv. 

En av landets mest företagsvänliga kommuner

Samtidigt görs uppenbarligen satsningar i det offentliga. Svenskt Näringsliv har utsett Solna till landets mest företagsvänliga kommun – tio år i rad. Onekligen är det lätt att vara småföretagare här, vare sig man är elektriker, taxichaufför eller musiker. Med det sagt är det inte bara småföretagare som etablerar sig här, utan också riktiga jättar. Bolagsskatten är visserligen en statlig skatt, och densamma över hela landet, så just den påverkas egentligen inte av hur kommunen väljer att skatta invånarna. Att konkurrera om arbetskraft kan dock delvis förenklas av den lite lägre skatten. Hur det ser ut framöver återstår att se – det beror främst på vad solnaborna tycker och hur man röstar i kommunvalen. 

Så arbetar man som frilans med översättningar

6 jun 2018

Många tolkar och översättare arbetar som frilans. Det innebär att de har egna företag och tar uppdrag av olika översättningsbyråer, bokförlag, eller företag som till exempel importerar och, eller exporterar varor från det land, vars språk man behärskar. Som översättare är det väldigt viktigt att man har de omfattande språkkunskaper som krävs för att översättningarna ska bli korrekta. Ibland kan det krävas att man specialkunskaper inom ett visst område för att en översättning ska bli så bra som möjligt. Här kommer några tips på hur man kan bli bättre på översättningarna.

Detta kan du komma att behöva som översättare

1. Skaffa riktiga ordböcker, eller referensmaterial; ordlistor, tidigare översatta texter, som du kan kontrollera ifall du blir osäker på någon term.

2. Ta reda på om det finns någon dokumentation om det ämne som du ska översätta.

3. Säg att du översätter från eller till engelska. Då kan du fråga din uppdragsgivare; vilken sorts engelska ska det översättas till? Afrikansk engelska? Amerikansk eller brittisk engelska, eller till och med australiensisk engelska? De skiljer sig som bekant åt en hel del.

4. I samma fråga om vilken engelska kan man fråga sig vilket land texten ska anpassas till. I de olika engelsktalande länder använder man olika måttenheter. En miljon är inte samma miljon i USA, som i England, som exempel.

Du betalar för din egen skatt, sjukpenning och pension

Som egen företagare arbetar du som din egen chef. Det är ingen som egentligen bestämmer åt dig. Endast du själv är din egen chef, och bestämmer själv storleken på din inkomst. Ju fler uppdrag, desto större inkomst. Haken med att vara sin egen chef är den att du även betalar för dina egna "arbetsgivaravgifter". Du själv betalar för din egen sjukpenning, skatter och pension. Därför är det mycket viktigt att man sparar till sin egen pension eftersom man inte har någon som gör det åt en.

Som egen deklarerar du för ditt företag

Som egen företagare måste du bokföra alla inkomster och utgifter. Som näringsidkare betalar du ingen moms, plus att när du fakturerar, lägger du på en moms som du tar av dina uppdragsgivare. Oftast är den på 25 procent. Du måste ansvara för att räkna ut hur mycket som du har betalat i moms för de varor som du har köpt in, och räkna mot den moms som du i din tur har tagit betalt för när du har sålt dina tjänster i företaget. Bokföringen ska finnas tillgänglig i fem år. Den hjälper dig att få en överblick över din ekonomi i företaget.

Kan ett företag gå i arv?

22 maj 2018

Vad säger arvsrätten? Ärver de efterlevande till en företagare dennes firma eller aktiebolag? Svaret är ja. Ett företag räknas precis som vanlig egendom när någon avlider och ingår precis som annan egendom i dödsboet, som är de samlade tillgångar som en avliden lämnar efter sig efter sin död. Dödsboet ses som en juridisk person och upphör när arvet är uppdelat. Att ärva företaget innebär också att man ärver dess tillgångar såväl som dess skulder.

Inte alltid optimalt

Att plötsligt få ett företag i knät kan kännas överväldigande och kanske till och med oönskat för vissa. Själv har man kanske fast anställning inom något helt annat område och vet ingenting om hur det går till att driva ett företag eller vet något om branschen som företaget verkar inom. Därför kan det som företagare vara bra att fundera över vad som ska hända med företaget när man dör. Är barnen villiga att driva företaget vidare eller är det bättre att avveckla företaget innan man dör?

Samtidigt kan det kännas svårt att avveckla ett företag kan kanske kämpat hela livet med att bygga upp. Då finns alltid möjligheten att sälja det, eller hitta någon som vill driva det vidare. Man kan också lämna avgörande till barnen; här är mitt företag, jag ser gärna att ni driver det vidare, men om ni inte vill det önskar jag att ni säljer det vidare enligt de här villkoren...

Testamentet – den avlidnes sista vilja

Vill man att något av barnen ska ärva ens företag kan man ange detta i ett testamente. Det är dock bäst att se till att övriga barn ärver tillgångar som är värda lika mycket, annars kommer de antagligen att känna sig förfördelade och undra varför de fått mindre. Å andra sidan kan det ju vara så att endast ett av barnen visat intresse för företaget och sina föräldrar, och man vill att detta barn ska ärva. Ju mer av sådana här frågor man kan ta upp med sina barn innan man dör, desto lättare blir det för ens efterkommande att acceptera ens beslut. Det värsta är om innehållet i ett testamente kommer som en chock för ett eller flera barn. Det kan skapa stora känslor av orättvisa och svek, och ha en mycket negativ effekt på dina efterkommande inbördes relationer.

Om inget testamente finns

Om man dör utan att ha skrivit ett testamente ärver barnen en lika stor del var. Det betyder att de kan välja mellan att låta någon ta över företaget, om det finns tillgångar på annat håll som är värda lika mycket. De kan också välja att sälja företaget och lägga pengarna tillsammans med övriga tillgångar i dödsboet och sedan dela upp det. Ibland kan ett arv orsaka bråk, en så kallad arvstvist. De efterkommande kan inte komma överens om hur arvet ska fördelas eller vad man ska göra med fast egendom eller ett företag. Då kan arvingarna få hjälp av en bouppteckningsförmedlare att dela upp arvet.

Du kan inte göra något av dina barn arvlöst

Även om du skulle vilja att endast ett av barnen ska ärva dig, har vart och ett av dina barn rätt till sin laglott, som är hälften av arvsrätten. Du kan alltså inte göra något av dina barn arvslöst, även om du skulle vilja. Om du i ditt testamente anger att alla tillgångar ska gå till ett av barnen, har övriga barn rätt att ogiltigförklara testamentet, varpå alla dina tillgångar delas upp lika. Därför är det bättre att alltid läsa på noggrant på arvsrätten och vilka regler som gäller. Det är också rekommenderat att ta hjälp av en jurist med inriktning på familjerätt i Stockholm, som kan hjälpa dig att skriva ett juridiskt korrekt testamente.

Utforma en skylt som visar vilka ni är

20 maj 2018

Syns man inte så finns man inte. Det är lite av en vedertagen sanning gällande alla typer av verksamheter. I Stockholm så blir detta extra tydligt så man inte - som i mindre städer - kan förlita sig på att kompisar och bekanta sköter marknadsföringen genom att tala gott om den verksamhet man driver.

Vi skulle vilja ta det här ett varv till också: syns man inte så finns man inte - men syns man på fel sätt så är det hela precis lika illa. Vad menar vi med det? Vi ger två stycken exempel på hur det kan stjälpa en verksamhet att synas på fel sätt:

  • Dålig marknadsföring: Många företag väljer att plåga allmänheten med sitt budskap. Det kan handla om en jobbig reklamjingel, det kan handla om tråkiga reklamfilmer och det kan handla om att försöka hamra in ett budskap som ingen egentligen är intresserad av. Det kan även innebär att man annonserar på fel plats. Att exempelvis ha en banner för sitt företag på en site med ett tvivelaktigt rykte är sällan någon sund idé sett ur ett marknadsföringsperspektiv.
  • Tråkiga skyltar: Detta gäller främst verksamheter som är beroende av skyltar - exempelvis caféer, restauranger, butiker och andra företagare som, så atts äga, vill dra in folk från gatan. Varför inte använda sig av lockande skyltar? Detsamma gäller för företag som lyckats med sitt uppsåt - fått in en kund i fastigheten - och sedan välkomnar denna med en skylt utskriven från sin egen skrivare. Hur seriöst känns det? Ett A4-papper som visar vem man är, vad man sysslar med och som, enligt oss, borde få en kund att vända direkt i dörren.

Ta hjälp med logotyp av design av skylten

Lyckligtvis så finns lösningar på båda problemen. Vi fokuserar på skyltar här. Det första man måste göra är att utforma en design på skylten - och sin egen logotyp - som tittar balansen mellan det konstnärligt ambitiösa och det, för kunderna, informativa. Det ska - kort och gott - handla om skyltar som är snygga, som bjuder in ochs om er kunderna relevant information på en gång.

Det hela låter enkelt och många tänker förmodligen i banorna att det bara är att smälla upp en så stor skylt som möjligt. Riktigt så enkelt är det dock inte. I Stockholm - som till största del räknas som ett detaljplanelagt område - så måste man ansöka om ett bygglov. Tråkigt, men nödvändigt. Därför så har man också ramar att hålla sig inom - både sett till storlek, utformning, färg och placering av skyltar. Därför så bör man också ta hjälp med allt detta.

Ett företag som tillverkar skyltar är experter på allt som rören skylt kontra bygglov. Genom att anlita ett sådant företag så kommer du att få en perfekt produkt som smälter in i omgivningen, som håller den design du önskar och som - förhoppningsvis - är så tilltalande att kunderna väljer att kliva in genom dörren.

För inspiration och tips, besök: http://www.skyltarstockholm.org/.

Så är det att arbeta som arborist

18 maj 2018

Är det någon som vet vad en arborist gör? Det är någon som vi förut kallade för trädgårdsmästare. De vårdar om träd, i tätorter och i vanliga trädgårdar. De ansar och skär av de grenar som inte ska finnas där för att träden ska bli bättre och om det är ett fruktträd ser de till att trädet bär mycket frukt. För att ett äppelträd, till exempel ska bära så mycket frukt som möjligt , skär arboristen av sjuka, döda eller skadade grenar som stjäl av växtkraften hos trädet. Ska man arbeta som arborist är det bra om man är ganska vältränad och kan klättra, och kan man inte själv klättra i trädet, brukar de använda liftar för att komma åt trädkronorna högst upp.

En arborist arbetar inte bara med trädfällning, utan arbetar även med andra saker som har med trädgårdar att göra. De kan även beskära buskar och komma med bra lösningar när det kommer till trädgårdsplanering. Andra arborister kan även arbeta med att enbart fälla skadade träd och kan bedöma hur ett träd mår, om det bör fällas för att risken är stor att trädet faller på egen hand på grund av röta i trädet.

För att trivas med arbetet som arborist krävs det att man gillar att arbeta utomhus i de flesta väder. Många som arbetar som arborister är egen företagare och tar uppdrag av både stat, kommuner och privatpersoner. Då fakturerar de på sedvanligt sätt, och deklarerar som näringsidkare. De flesta arbetar som mest under vår-, sommar och höstsäsongen, och arbetar mycket mindre under vintern. Då gäller det att man kan fakturera så att man klarar av lågsäsongen då det är färre uppdrag.

En arborist har en relativt hög utbildning på något Naturbruksprogram på gymnasiet, med inriktning inom trädgård- eller skogsbruk. Därefter väntar specialiserade kurser för arborister. Många är utbildade på högskola i Storbritannien, det finns även högre studier i USA och i Tyskland. Därefter arbetar en arborist som lärling och fortsätter komplettera sin utbildning med olika kurser.

I Sverige kan man bli certifierad arborist av Svenska Trädgårdsföreningen om man har arbetat med trädvård i några år. Så består certifieringen av teoretiska och praktiska prov som genomförs av European Agriculture Council. Lönen för en arborist ligger på cirka 25.000-29.000 kronor i månaden. Det är relativt få som väljer att bli arborister, så därför är konkurrensen ganska liten om jobben. Just nu råder det ingen arbetslöshet bland arborister i Sverige.

Öppna tandläkarmottagning

13 maj 2018

Sverige har släppt på tyglarna då det gäller privatiseringar inom områden som tidigare styrdes av staten. Det senaste exemplet handlar om Apoteket. Där man förr var bunden till ett och samma apotek så finns det idag flertalet aktörer på marknaden, priserna varierar och tjänsterna har blivit bättre.

Ett tydligt exempel på att det faktiskt kan vara en sund idé att lossa lite på tyglarna. Naturligtvis finns även motsatta exempel, men just här tänkte vi peka på de som visat sig vara gynnsamt både för kunder och för de som är verksamma inom de avreglerade gebiten.

En bransch som var tidigt ute gällande privatiseringar var tandläkare. År 1999 så skedde en stor förändring som gjorde det möjligt för en tandläkare att, så att säga, bli sin egen och det är något som kan summeras nu i efterhand som nästan uteslutande positivt. En tandläkare som driver en mottagning i egen regi är mer benägen att lära sig nya saker, erbjuda nya tjänster - inte minst inom det rent estetiska syns en enorm skillnad - och, viktigast av allt: kunna sätta sina egna priser.

Det som var legio innan 1999 var att Försäkringskassan hade en bestämd taxa; något som gjorde att hela branschen var allt annan än lönsam. Nu råder fri prissättning hos tandläkare och det gör att kunderna - framförallt i större städer som Stockholm (något vi ska återkomma till senare) - kan använda sig av konkurrensen i jakt på en prisvärd tjänst.

Se till att ta hjälp med papper och ekonomi

Är du utbildad tandläkare så finns det således ett värde i att öppna eget. Se dock till att ta hjälp med bokföring och annat så att du verkligen kan fokusera fullt ut på det huvudsakliga i din verksamhet. Tyvärr vill många gör allting själv - hålla koll på bokföring, på skatter, på deklarationer, på löner och fakturor. Om det kan vi säga att det inte är hållbart - du kommer att drunkna i pappersarbete och det är bättre att direkt anlita en redovisningsbyrå och etablera ett långsiktigt samarbete med denna.

Finns det några problem med en privat tandläkare?

Baksidan av myntet är alltid närvarande. Så även gällande tandläkare och privatiseringen/avregleringen som skett. En stor negativ aspekt är att skillnaden mellan gelsbygd och storstäder blivit väldigt påtaglig.

Allt färre kliniker öppnas i mindre städer och orter och det ska ställas mot att det i Stockholm i stort sett finns tretton tandläkare på ett dussin. En orättvis fördelning som inte bara gäller tandläkare utan även annan typ av vård och omsorg samt skola.

Glesbygden lider av tandläkarbrist

Lösningen är inte alls lätt att hitta. Man kan inte tvinga en tandläkare att öppna sin klinik i exempelvis Järpen. Det handlar, trots allt, om mer än ett yrke; man ska bo och leva också. Utan att nedvärdera Järpen som bostadsort så har Stockholm och andra större städer lite mer att erbjuda.

Däremot kanske man kan ordna fram några saftiga morötter från statens sida? Mindre skatt för tandläkare - och personal inom yrket - om man bosätter sig och driver en klinik i glesbyggd kanske kan vara lösningen. Där kan man snegla mot Nederländerna där detta provas. Avskrivna studieskulder - efter X antal år i en mindre ort - en annan (som dessutom skapar stor ruljans).

Ett tredje alternativ är det kanske mest givna: högre löner för de som väljer att öppna en praktik glesbygden. Återstår dock då bara att finansiera denna höjning utan att det drabbar de som bor där. Utbildningsplatser diskuteras också som en lösning. Kan man förlägga utbildningarna till mindre städer och orter så kan de studerande rota sig och välja att stanna kvar även då man tagit sin examen.

Utmaningar finns det inom alla branscher. För tandläkare ligger den stora i att lyckas locka fler till de ställen där behovet är som allra störst.

Är du en en ESFJ? Sök jobb på en eventbyrå

2 maj 2018

I ett stort och populärt personlighetstest, som i hög grad används av rekryterare runt om i världen, delas man in i olika personlighetstyper. Var och en av bokstäverna i till exempel ESFJ står för ett utmärkande personlighetsdrag. E innebär att man är extrovert, S står för Sensing, F för Feeling och J för Judgement. Rekryterare eller bemanningsföretag använder sig av de olika utmärkande dragen för att hitta ett passande jobb till den sökande. Ett av de jobb som brukar listas för ESFJ är att arbeta på en eventbyrå.  

Socialt – Extrovert

Precis som E:et utmärker (extrovert), är den här personlighetstypen normalt mycket social. På en eventbyrå – särskilt i större städer som Stockholm där det händer mycket – krävs regelbunden kontakt med många olika människor. För att jobba på en eventbyrå krävs att man är organisatorisk och inte har några problem med att kommunicera med många nya människor. Är man extrovert är det något man drar sig till, snarare än drar sig för. Skiljelinjen mellan extroverta och introverta brukar förklaras gå just där. Någon som är extrovert kan ladda batterierna under samtal och aktiviteter tillsammans med andra människor. Någon som är introvert behöver snarare vara själv och få tid för reflektion för att ladda batterierna. Ett jobb på en eventbyrå i till exempel Stockholm skulle, enligt det här, potentiellt kunna vara betydligt mer givande än krävande. 

Konkret – Sensing

S:et, som står för Sensing, innebär att den här personlighetstypen tenderar att vara mer konkret än abstrakt. Givetvis kan man ha nytta av att både vara konkret och abstrakt i jobbet på en eventbyrå – men mycket handlar om att vara praktisk och kunna organisera. Förmågan att kunna notera och fokusera på detaljer kommer väl till hands inom arbetet. 

Kännande – Feeling

F:et i ESFJ står för Feeling, med Thinking som motsats. Båda egenskaperna kommer med såväl för- som nackdelar. När det kommer till att arbeta på en eventbyrå finns fördelen att man brukar vara bra på att hantera sociala situationer. En nackdel kan vara att man tenderar att lättare låta subjektiva uppfattningar stå i vägen för rim och reson. 

Planerande - Judgement

Det säger sig självt – ett jobb på en eventbyrå är planerande. Ponera att ett stort event ska anordnas i exempelvis Globen i Stockholm. Kanske ska det finnas ljustekniker, ljudtekniker, roddare, vakter, pyrotekniker, sminköser, musiker, talare, dansare, koreografer och så vidare. För att ett stort antal människor ska kunna samarbeta på den nivå som krävs, är planering A och O (gäller givetvis inte bara i Stockholm, utan var helst ett stort event ska äga rum). 

Här hittar du jobb

Låter ett jobb på en eventbyrå som något för dig? I sådana fall har du potentiellt många jobberbjudanden att välja mellan. En stor del av jobben finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, men det bör inte vara något problem att hitta jobb även i lite mindre städer. På en jobbportal vi snabbt överblickar ser vi att det finns 267 lediga jobb i skrivande stund. Då inte bara i städer som Stockholm, utan även till exempel Jönköping, Linköping och Eskilstuna. Läs mer om en eventbyrå i Stockholm på: https://www.kagan.se.

Lön och arbetsmarknad för golvslipare

29 apr 2018

Om man vill jobba med golvslipning kan man ofta förvänta sig en ganska bra lön, trots att jobben normalt inte kräver särskilt tunga meriter för att få. I jämförelse med många andra yrken är tröskeln alltså ganska låg till att ta sig in på arbetsmarknaden och börja jobba med golvslipning. En viktig faktor är givetvis kontakter – jämfört med andra hantverkaryrken är antalet anställda som jobbar med golvslipning i Sverige ganska få. 

Skiljer sig åt bland städer

Underlaget som finns är visserligen litet (30 referenser), och kanske därmed inte ger en bild som stämmer helt överens med verkligheten. Således bör siffrorna tas med en lite nypa salt. Om vi ändå utgår ifrån att siffrorna stämmer märks en viss skillnad bland golvsliparna i olika städer. 

Någon som jobbar med golvslipning i Stockholm har till exempel en medellön på ca 21 700 kronor – vilket är ganska lite jämfört med hur det ser ut i till exempel Västra Götaland, där medellönen uppges vara över 27 000 kronor. Snitterfarenheten och medelåldern skiljer sig mycket lite åt (32 och 6 år i Stockholm, jämfört med 34 år och 7 år i Västra Götaland). Det här bör således inte vara en faktor som förklarar de stora löneskillnaderna

Troligtvis är det så att underlaget helt enkelt är för litet. Tittar man på hantverkarpriser och löner inom andra yrken är de generellt sett högst i Stockholm. Varför det inte skulle vara så när det gäller just golvslipning är svårt att hitta en förklaring på, annat än att underlaget alltså inte är tillräckligt stort och ger en något felaktig bild. 

Har ökat över tid

En annan källa vi tittar på visar att medellönen för golvslipare över hela landet ligger på 30 800 kronor. Det framgår dock inte hur många referenser de har använt sig av, däremot har de viss lönestatistik som visar förändring över tid. Här kan man se att den genomsnittliga månadslönen för någon som jobbade med golvslipning år 2005 var 23 800 kronor – alltså ganska många tusenlappar lägre än vad den är idag, enligt samma källa.

Att lönerna ökar för den som jobbar med golvslipning är inget konstigt. Faktum är att lönerna ökar något hela tiden för de allra flesta branscher, så som sig bör. Det visar helt enkelt tecken på utveckling, och samtidigt stiger även priser på varor och tjänster. Stockholm är en stad det här märks tydligt – boendepriser och även priser på en del annat är generellt sett högre här än i många andra delar av landet. Men så är ju ofta lönerna lite högre just i Stockholm också. 

Skillnad mellan män och kvinnor

Den första källan vi använder oss av har inga referenser alls från kvinnor, och således heller ingen medellön att visa. Samtliga referenser 30 referenser är från män. Den andra källan visar kvinnliga golvslipare har en medellön på 29 500 kronor och att män har en medellön på 30 800 kronor. Vad skillnaderna beror på finns det dock ingen information om. 

Hur jobbar man som städare?

18 apr 2018

Hur är det att arbeta som städare? Många som arbetar med hushållsnära tjänster startar egen firma. På det sättet kan de få större kontroll på ekonomin och lär sig hantera in- och utgifter. De får större kontroll på ekonomin och kan själv bestämma om de vill satsa på dyrare maskiner, eller mer effektiva rengöringsmedel, eller om det är en stor personal de hellre vill ha.

När det kommer till RUT-avdragen ser Skatteverket att hemstädningen har ökat mest inom RUT-tjänsterna. Det lönar sig alltså att starta ett eget företag inom RUT-branschen. Varför inte arbeta med städning, barnpassning, eller IT-tjänster? Det är ganska varierande arbetsuppgifter som säkerligen inte gör jobbet enformigt och monotont.

Så gör du när du behöver anställa fler

När du har fått fler än sex uppdragsgivare är det dags att anställa. Då måste du möjliggöra för den som är anställd av dig, kan komma ut till de olika uppdragsgivarna. Ofta är det hemstädning som står på listan och de olika kunderna kan bo på helt olika ställen, till exempel i Uppsala. Då gäller det att alla som ska städa hemma hos dem, kommer ut till dem.

Oftast har man ju dessutom med sig rengöringsmedel och hinkar och skurborstar som behöver fraktas på något sätt. Om du sedan får ännu fler uppdrag som innefattar städning på allmänna ställen, som till exempel på sjukhus eller vårdcentraler, kan du behöva ännu fler och större arbetsredskap för att göra rent på stora ytor.

Då går det inte längre med skurhink och skurborste, då behöver du en riktig skurmaskin för att det verkligen ska bli rent. Framför allt på sjukhus är det viktigt för patienterna att sjukhusen håller en hög nivå av renlighet om patienterna ska bli friska och inte bli smittade av det de kallar för sjukhussjukan. Den är farlig, och kan leda till ännu värre sjukdom än det man drabbades av från början.

Rengöra på olika ställen

Får du i stället uppdrag att rengöra i affärer, med många stånd och ställningar som står i vägen på golvet, kan du behöva en skurmaskin som är smidig att vända och som är liten och lätt att manövrera. Den behöver du kunna vända på liten yta. Får du i uppdrag att arbeta på hotell, kan du behöva använda en skurmaskin som lämpar sig för heltäckningsmattor, eller stora mattor som andas lyx för hotellets gäster. Det finns skurmaskiner alltså för olika ändamål och storlekar. Arbetar man till exempel på ett lager med mycket stora ytor kan man behöva en skurmaskin som man kan sitta och köra för att komma åt hela ytan och för att inte städningen ska ta hela dagen. För fler skurmaskiner och mer information, läs: skurmaskin.se.

Tydligt vårtecken när uteserveringen startar

12 apr 2018

Det är ett tydligt vårtecken när restaurangerna startar sin uteservering för året. Kleti och pleti vill sitta utomhus, till en början huttrande i den kalla vårvinden, senare svettande i gassande sol. Vi är ett soldyrkande folk som bor i kalla Norden. Därför vill vi ha så mycket sol vi bara kan när chansen ges. Alla restauranger med självaktning skaffar mer eller mindre fina uteserveringar. Det är som om både mat och dryck smakar bättre bara de intas utomhus.

Det har inte alltid varit så. Under bondesveriges tid var det fattiga bönder dom fick slita utomhus och blev bruna av solen, medan överklassen vistades inomhus och slapp svärta ner sina händer med smuts. När vi övergav bondesamhället till förmån för industrialiseringen blev fritiden den främsta samhällsklassens markör. Den som var rik, hade tiden och resurserna att vistas utomhus och istället för vit hy, ville vi istället bli så bruna som möjligt. Fortfarande är det så. Solbränd och frisk visar vi att vi har tid och möjlighet att vistas utomhus på Mallorcasemestern mitt i november, december eller i januari. Alla andra får vänta på solen som tittar fram i mars.

Restaurangerna öppnar sina uteserveringar

I april har de flesta restauranger och små mathak uteserveringar som ger alla möjlighet till några timmars solbränna. Och har man en uteservering behöver de flesta restauranger något slags vindskydd, om inte annat än för att i möjligaste mån markera gränsen för var de förbipasserande kan gå och var matgästerna ska sitta.

Ändå vill de som sitter på serveringen kunna se ut och inte känna sig isolerade från resten av världen. Att ha vindskydd med glas har blivit alltmer populärt. Just för att det inte skymmer sikten varken in eller ut ur serveringen på det som händer runt omkring. Särskilt på uteserveringar kan vindskydden utsättas för olyckor, därför är en foliering av glaset i vindskyddet försäkra om att slippa splitter och personskador. Läs mer om vindskydd för uteserveringar på: http://www.vindskydd.biz.

Bli bilrekonditionerare

4 apr 2018

Älskar du bilar? I sådana fall kan ett lämpligt yrkesval vara bilrekonditionerare. Man får då arbeta med att fräscha upp bilar, ofta inför försäljning, men även privatpersoner kan beställa en bilrekond för att de helt enkelt önskar fräscha upp bilen. Yrket är ganska litet, men är du duktig på det du gör kan det finnas goda möjligheter till arbete. Ofta krävs ingen utbildning, men fordonsprogrammet på gymnasiet samt till exempel en bilvårdsutbildning kan vara meriterande.

Arbetsuppgifter

Hur arbetsuppgifterna ser ut för en bilrekondare en typisk arbetsdag varierar något. Främst varierar det beroende på vilka bilar som kommer in och skicket de är i. Kanske har företaget avtal med en hyrbilsfirma? I sådana fall behöver kanske inte poleringsmaskinen dras fram varje gång, utan det kan räcka med en tvätt och en städning. Ofta är dock just vaxning och polering mycket vanliga inslag i en bilrekondares arbetsdag. Att göra det här på rätt sätt kräver erfarenhet och helst en bilvårdsutbildning eller motsvarande i bagaget.

Praktiska exempel som kan behöva göras: 

  • Tanka
  • Polera, vaxa
  • Tvätta
  • Utföra olika typer av saneringsjobb
  • Göra enklare reparationer, till exempel laga en punktering eller byta glödlampor
  • Göra en fullständig invändig städning av fordonet
  • Byta däck

Löneläget

Löneläget för bilrekondare är förhållandevis lågt, jämfört med en del andra yrken, även om variationer givetvis finns. Flera källor säger att medellönen ligger kring 22 – 23 000 kronor och att inga större skillnader finns mellan män och kvinnors löner. Väljer du att starta eget kan du ha chans att ta ut högre lön än så.

Enligt en av lönestatistikskällorna vi tittar på har löneläget gått upp från 17 500 kronor till dagens 23 000 kronor sedan 2005. Varje år har bilrekondarna ökat sina löner med undantag från 2009 då de sänktes något. En god ekonomi allmänhet spelar säkerligen in, men kanske också faktorer som att fler skaffar sig bilvårdsutbildning eller annat meriterande.

Var finns jobben?

Vanligt är att man arbetar hos bilförsäljare som säljer begagnade eller nya bilar. När det gäller nya bilar ska de göras redo för den första föraren, medan begagnade bilar behöver fräschas upp för att kunna säljas åter. Det är inte heller ovanligt att man arbetar hos biluthyrningsföretag eller på reparations- och serviceanläggningar. Därtill finns fristående firmor som säljer bilrekondtjänster till försäkringsbolag, bilfirmor, privatperson och andra typer av verksamheter.

Utbildning

Som nämnt lite högre upp krävs inte alltid någon särskild utbildning för att jobba med bilrekonditionering. Däremot kan det vara meriterande att ha gått en bilvårdsutbildning eller att ha gått fordonsprogrammet på gymnasiet. I många fall sker upplärningen direkt på arbetsplatsen med vad som kan beskrivas som en intern bilvårdsutbildning. Har du redan detta i bagaget ökar dock chanserna till jobb.

Ingår företaget i arvsrätten?

31 mar 2018

När man börjar bli äldre är det inte ovanligt att man avvecklar sitt företag, men det kan se lite annorlunda ut. Kanske vill man att företaget ska gå i arv, om barnen är intresserade av att ta över verksamheten. Kanske vill man att maken eller makan ska driva företaget vidare. Ett företag räknas normalt till en persons enskilda egendom, och är som sådan inräknad i arvsrätten.

Så här ärver de efterlevande

När en person dör, kommer dennes tillgångar, det så kallade dödsboet, att delas upp mellan de efterlevande. Är personen gift går arvet först till den efterlevande maken eller maken. Har personen ett företag räknas detta in i dödsboet. En make ärver med full förfoganderätt, vilket innebär att han eller hon får bestämma över företaget fram till sin död, men inte testamentera bort det till någon annan än efterarvingarna. Detta betyder att maken eller makan kan sälja företaget, som då inte kommer efterarvingarna, barnen, till del.

Ett gift pars gemensamma barn får inte tillgång till arvet förrän båda föräldrarna är avlidna. Vill man att ens barn ska ärva företaget direkt när man dör, måste man ange villkoren för detta i ett testamente. I ett testamente kan en företagare till exempel ange att hen vill att företaget ska delas upp lika mellan barnen.

Särkullbarn ärver direkt

Om den avlidne har barn från ett tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, kommer dessa dock att ärva sin del av företaget, sin arvslott, direkt. Särkullbarnen och den efterlevande maken blir då gemensamma ägare till företaget, vilket kan vara olika lyckosamt beroende på hur familjesituationen sett ut. För att göra det möjligt för en efterlevande make eller maka att i detta fall köpa ut särkullbarnen ur företaget, kan det vara klokt att teckna en livförsäkring. Särkullbarnen kan även välja att avstå från arvet. Till sist kan man också i sitt testamente ange att man vill minska särkullbarnets lott till hälften.

Att skriva testamente

När man skriver sitt testamente är det viktigt att man har klart för sig hur arvsrätten ser ut och vad man kan och inte kan göra. En vanlig uppfattning är till exempel att man kan göra ett eller flera barn arvslösa. Detta stämmer inte, de efterlevande barnen har alltid rätt till en del av arvet, den så kallade laglotten, som i sin tur är hälften av arvslotten. Har en person vid sin död två barn är deras vardera arvslott 50% av den avlidnes tillgångar, och laglotten är alltså 25% var.

Man bör också ha koll på att sambor inte ärver varandra, utan arvet går direkt till den avlidnes barn, oavsett om de är gemensamma eller inte. Vill man att ens sambo ska ärva en del av företaget, måste man skriva in det i testamentet.

Anlita en jurist

För att vara helt säker på att allt blir rätt avseende företaget när du dött, kan det vara klokt att anlita en jurist eller advokat specialiserad på arvsrätt. En advokat kan hjälpa dig att se över din situation och vilka lösningar som är bäst för just dig och ditt företag. En jurist kan även hjälpa till med att skriva äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev på ett juridiskt korrekt sätt.

← Äldre inlägg