Blogg

Söker du en ledare till ditt företag i Stockholm?

23 jan 2018

Att rekrytera ny personal är en tidskrävande process som kan sluka enormt mycket tid för ett företag. Ofta tvingas man avsätta ett visst antal personer för att gå igenom alla CV:n, sköta alla intervjuer och träffa alla sökanden till jobbet. Det tar tid och det kan påverka lönsamheten då tiden man lägger ner tas ifrån någonting annat. 

Ska man söka efter en person till en högre tjänst så blir det ännu lite knepigare då kravbilden ökar och man inte har samma marginal med ett misslyckande. 

Fel chef på fel företag kan - även på kort tid - påverka företaget i en väldig negativ riktning och därför så måste valet vara både genomtänkt och välgrundat. Det finns dock hjälp att få - både för vanlig- och för chefsrekrytering - och där man låter ett professionellt företag sköta jobbet från start till mål. 

Ta hjälp med er chefsrekrytering

Om vi snabbt beskriver hur en chefsrekrytering utförd av ett specialiserat företag så kan följande tillvägagångssätt vara gångbart: 

 • Man söker i sitt eget företag. Ett företag inom chefsrekrytering tar emot CV.n från personer över hela landet - inte enbart Stockholm - och samlar dessa i en databas. naturligtvis så träffar man också de flesta av dessa personer för att säkerställa relevans då jobben väl kommer ut för dem att söka. vi säger att ditt företag alltså söker en chef som behöver några specifika egenskaper, utbildning och kompetens. Här kan företaget lägga ut arbetet i sina egna kanaler och få in sökande därifrån. Det finns förmodligen några kandidater där som man kan gå vidare där. Om inte…
 • Headhunting. Skulle det inte finnas någon person som passar era specifika krav så går man vidare och använder sig av ett finmaskigt nätverkande. Det kanske finns en chef på ett annat företag som passar - kanske finns det en person i en helt annan bransch, men som har exakt den personlighet ni söker? Det här kan vara lite känsligt sett till att man, så att säga, inte stjäl anställda från andra företag. Däremot så finns det heller ingenting som förbjuder en initial kontakt och ett bättre anbud, eller hur? Det är upp till det nuvarande företaget att agera i ett sådant läge.
 • Intervjuer. Samtliga kandidater intervjuas och testas för att säkerställa att de kommer att klara av den kravbild ni ställer. Några åker bort direkt, andra går vidare i gallringen - som vid en vanlig anställningsprocess.
 • Ni kliver in i bilden: Ungefär här kommer ert företag att komma in i bilden. Tre-fyra kandidater är kvar efter gallringen och dessa kommer ni att vara med och träffa. Här kommer utförlig fakta ges kring varje person och företaget inom chefsrekrytering har gjort en grundlig research för er att ta del av.

Så kan alltså en professionell chefsrekrytering se ut i Stockholm. Naturligtvis så är vår beskrivning lite förenklad; det handlar om betydligt fler moment och det kan ta betydligt längre tid innan man hittat rätt person. Fortsätt läsa mer här.

Viktigt är att tillägga att företaget även gör uppföljningar och medverkar så att integrationen ska gå smidigt för den kandidat som kommer att börja hos er. Något som ger en stor trygghet för alla parter. 

Påfrestande att vara misstänkt för ett brott

11 jan 2018

Alla gör fel, men ibland så kan felet i fråga vara av den karaktären att det bryter mot lagen. Det kan handla om en misshandel, det kan handla om ett narkotikabrott, det kan handla om ett fusk med exempelvis bokföring - oavsett vilket brott det handlar om så måste det utredas. man måste helt enkelt klarlägga om A) ett brott är begånget och B) vem den eventuella gärningsmannen är. 

Det första steget efter att en anmälan gjorts är att förundersökning startar. I denna så utreds varje händelse, varje inblandad person förhörs och vittnesmål, indicier, bevis och annat samlas in - då åklagaren läst igenom hela förundersökningen så fattas ett beslut om fallet i fråga ska till domstol eller om det inte finns någon grund för detta. 

Att vara misstänkt för ett brott är en stor påfrestning som tär på psyket. Vänner, familj och arbetskamrater kan börja ta avstånd och det är många som gräver ner sig i väntan på en eventuell rättegång 

Den här beskrivningen är förenklad - med den leder oss ändå dit vi vill komma: det handlar om en ganska lång process från brott, till förundersökning och vidare till en eventuell rättegång. Är man misstänkt för ett brott så kan tiden det tar innan dom faller vara ytterst påfrestande. Vänner kan svika, bekanta kan börja ta avstånd och familjen kan sluta stötta på det sätt man önskar. Detta alltså oavsett om man är skyldig eller oskyldig till brottet i fråga.

Anlita en advokat och få stöd

Skulle du vara misstänkt för ett brott av något slag så är det ingen dum idé att på ett så tidigt stadie som möjligt anlita en advokat. Dels så får du, av naturliga skäl, bättre chanser vid en eventuell rättegång. 

Har din advokat varit med under hela resan - från förundersökning, vid väckt åtal och vidare till Tingsrätten - så har denne kunnat sätta sig in i fallet på ett bättre sätt. naturligtvis så är vikten av vilken advokat du väljer också värdefullt. Rätt inriktning, rätt vana och lång erfarenhet är några ledord att följa då du ska välja en försvarare om du är misstänkt för något typ av brott. 

Skulle brottet i fråga vara allvarlig så har du rätt till en offentlig försvarare; något som bekostas av Staten (vid en friande dom betalar du ingenting - vid en fällande sådan kan du få betala tillbaka hela eller delar av beloppet som Staten lagt ut). Genom en advokat så får du också det stöd du behöver. Sviker vänner och familj så har du ändå kvar en person som verkligen fungerar som ett stöd: din advokat

Professionell hjälp underlättar för egenföretagare

4 okt 2017

Att starta och driva ett företag är något som väldigt många drömmer om. Att göra sig själv till sin egen chef, bli oberoende och på egen hand utveckla idéer, lösningar och rutiner utan att någon annan lägger sig är – helt enkelt – något som tilltalar väldigt många. Sverige har också ett bra företagsklimat där eget företagande uppmuntras och där det finns väldigt mycket hjälp att få som guide till hur man ska agera i lindan av sin nya karriär.

Det som man dock snabbt blir varse är att ett eget företagande handlar om så mycket mer än att bara erbjuda en produkt eller en tjänst och att fylla ett tomrum och behov som finns – nej, det handlar även om en massa annat där främst pappersarbete är det som stjäl mest tid. Om vi kortfattat radar upp det som krävs- och som ingår i att driva ett företag så kan det se ut enligt följande:

 • Löpande bokföring
 • Redovisning av skatt och moms
 • Lönehantering; för sig själv och för de eventuella anställda som man har
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Deklaration

Där har vi några av de punkter och detaljer som man måste sköta – oavsett vilket typ av företag man driver – och som också tar väldigt mycket tid i anspråk; speciellt om man som lekman försöker sig på det. Det finns också vissa risker inblandat i detta och om man missar – medvetet eller inte – att hantera sin bokföring på ett korrekt sätt och enligt god bokföringssed så riskerar man dryga böter och i vissa fall även kortare fängelsestraff. Kort sagt, att driva ett företag ska vara roligt och om man inte klarar av sitt pappersarbete så försvinner också den glädje som alltid ska finnas där.

Nu är det också så att man definitivt inte måste sköta allt detta på egen hand – tvärtom; det snarare uppmuntras att söka efter professionell hjälp och detta i form av en redovisningsbyrå. Det som man får genom att anlita en redovisningsbyrå är en trygghet och den nödvändiga tid som krävs för att fullt ut kunna fokusera på sin egen firma. Det kostar inte speciellt mycket pengar att anlita en redovisningsbyrå, de finns i alla storlekar och det finns både hjälp som sköts digitalt och där man träffar byrån i fråga på ett mer regelbundet och personligt stadium.

Inled ett samarbete som sträcker sig över tid

En viktig sak som vi tycker är värd att ha i åtanke gällande valet av en redovisningsbyrå är att man tänker långsiktigt. Det vill säga; driver du en firma i Malmö och anlitar extern hjälp för allt ditt pappersarbete och ekonomi så tycker vi att det valet ska vara något som sträcker sig över en längre tid. Det kan här handla om att du väljer en lite mindre redovisningsbyrå som ger en mer personlig service och som du känner att du kan lita på.

Det handlar trots allt om att lämnar över en stor del av ditt företag i andra händer och där är tillit en väldigt viktigt faktor. Vi rekommenderar alltså snarare den personliga kontakten än den lite billigare digitala. Uppstår ett problem så ska du kunna prata och ventilera detta med din redovisningsbyrå.

Ordna din bokföring på egen hand i Stockholm

17 sep 2017

Bokföring är en detalj i ett företagande som många upplever som problematiskt och svårt. Hur detta kommer sig är ganska enkelt att förstå då straffskalan som ligger för ett brott inom bokföring är väldigt hög och att man på grund av detta tar för givet att det ska vara svårt. Detta ska man snabbt revidera och ändra bilden kring – bokföring är inte speciellt svårt att sköta och man behöver definitivt inte vara orolig att starta ett eget företag av rädsla för detta. Tvärtom – det finns många enkla sätt att lära sig allt om bokföring och numera går det även att ladda ner speciella program från internet som ytterligare förenklar detta.

Har du exempelvis ett företag – ett nystartat sådant – i Stockholm och det börjar dra ihop sig för deklaration – ja, då för du bara in din bokföring i ett av dessa program och får svart på vitt hur året sett ut genom sina transaktioner. Skulle det här ändå kännas osäkert gällande att sköta sin bokföring så kan man också – snarare än att själv sköta denna – istället leja ett företag som tar hand om denna i den stad man är verksam i. Du som företagare i Stockholm kan alltså ringa en redovisningsbyrå som hjälper dig med din bokföring och detta för en ganska rimligt kostnad dessutom.

Välj rätt byrå för din bokföring i Stockholm

Naturligtvis kommer priset att påverka av hur mycket jobb det blir med din bokföring och även valet av redovisningsbyrå har betydelse gällande den ekonomiska biten. Väljer du i Stockholm en lite mindre och oetablerad byrå för din redovisning så kommer du att få betala mindre än om du söker dig till en större, mer välrenommerad redovisningsbyrå. Här kan man tänka sig sig lite att man matchar sitt eget företags storlek mot den redovisningsbyrå i Stockholm man funderar på att anlita gällande sin bokföring och har man en mindre firma – ja, då väljer man en mindre byrå och vice versa.

Fördelarna med att välja en mindre redovisningsbyrå är att man där ofta kan få en mer personlig kontakt – något som kan vara bra om man även ser till sin framtida bokföring. Nackdelarna kan ligga i att de, helt enkelt, kan vara sämre än de etablerade redovisningsbyråerna som finns på marknaden i Stockholm och inte kan hantera din bokföring på ett korrekt sätt.

Här måste man alltså göra ett ganska svårt val innan man bestämmer sig – antingen en dyr som vet exakt vad de gör eller en mindre, kanske hungrigare redovisningsbyrå som å andra sidan kan ställa till det lite då det handlar om din bokföring. Inte helt lätt och här kanske lite research kan vara det som fäller avgörande i ditt val.

Här menar vi att du själv kollar upp de olika alternativen och ser över bokslut, kollar referenser och hur många anställda de har. Samt – naturligtvis – även träffar dem. Din bokföring är viktig och därför måste du kunna lita på den byrå du väljer att anlita i Stockholm. Det kan nämligen bli en relation som håller hela livet.

Att handla med aktier

15 sep 2017

Den som vill sköta sin kapitalförvaltning själv har mycket att vinna på att lära sig handla med aktier. Om man inte är insatt kan det kännas ganska svårt att komma igång, men att investera och följa marknadsindex är ofta inga större problem, inte ens för nybörjaren. Här ger vi praktiska råd till den som vill komma igång med att sköta sin kapitalförvaltning själv genom att handla med aktier.

Kontakta en mäklare

Det finns många olika nätmäklare du kan välja att starta ett konto hos. Om du ännu inte har ett konto kan det vara bra att jämföra villkor, depåavgifter, courtage och andra kostnader. När du har valt nätmäklare behöver du besluta vilket slags konto det är du ska handla i:

 • Värdepapperskonto (VP-konto)
 • Kapitalförsäkring (KF)
 • Investeringssparkonto (ISK)

Idag är investeringssparkonto väldigt populärt. Den stora skillnaden mellan ett ISK och ett VP-konto är att du betalar 30 procents kapitalskatt på dina vinster med det senare, medan du betalar en lägre, men fast, kostnad på hela innehavet om du har ett ISK eller ett KF. Många nybörjare öppnar ett ISK.

Courtage

Gällande courtage, den kostnad som betalas till mäklaren som genomför affärerna, är det viktigt att jämföra kostnaderna hos olika aktörer. Normalt varierar de mellan 0,06 % och 0,65 % beroende på hur stor transaktionen är och vilken lista du handlar på. Bland nätmäklare är den kostnaden ofta förhållandevis låg, inte sällan mellan 0,1 till 0,3 procent. Det är också vanligt att du betalar ett fast courtage som då kan ligga mellan 50 och 100 kronor ungefär. Kapitalförvaltning på egen hand medför vissa kostnader – men i sammanhanget är de faktiskt ganska små. Anlitar du någon annan för din kapitalförvaltning kommer det att bli betydligt dyrare.

Läs börssidorna

Många dagstidningar har information om nyckeltal och aktuella börskurser. Börslistan redovisar varje aktieslag för sig, A-aktier och B-aktier, och är indelad i olika listor. Ofta anges köp- och säljkurs, senaste avslut och hur kursen har förändrats för varje aktieslag.

Senaste avslut innebär helt enkelt den summa som en aktie köptes för vid den sista försäljningen börsdagen innan. Om inga försäljningar har skett står det 0, eller ingenting, här. Köpkurs är kort och gott det som köparna bjöd när börsen stängde, medan säljkurs är vad säljarna önskade få för summa. Även högst och lägst för dagen brukar redovisas, och ibland även för hela året. Andra saker som brukar kunna läsas är aktiens omsättning och utdelning i kronor.

Läs mer på http://www.izaveprodukter.se/.

Rädda din verksamhet med hjälp av en redovisningsbyrå

5 sep 2017

Flertalet företag i Sverige har fel sorts tankar då det handlar om saker som bokföring, hur de ska hantera skatter och moms, löpande redovisning och andra saker som rör företagets ekonomi. Med fel sorts tankar menar vi här att man försöker sköta om denna bit på egen hand och därför begår många misstag på vägen. Misstag som kan få väldigt ödesdigra konsekvenser då just ekonomisk brottslighet och straffskalan för misskötsel för detta är väldigt hård. Det handlar alltså inte om något medvetet fusk från företagarens sida utan ligger mer åt att denne inte fullt förstår hur det här med skatter etc fungerar.

Vi tog Göteborg som exempel då det där finns många egna företagare. Att lösningen ligger ganska nära till hands och dessutom är relativt billigt är alltså något som betydligt fler företagare i Göteborg verkligen borde fundera på.

Hur ser då denna lösning ut? Jo, det hela går ut på att man betalar en redovisningsbyrå en summa och låter denna sköta allt detta pappersarbete medan man själv – som företagare – kan foksera på sitt eget jobb. Att anlita en redovisningsbyrå har ett rykte om sig att vara väldigt kostsamt och denna uppfattning måste snabbt komma att ändras. Har man sitt företag i just Göteborg så finns det nämligen et väldigt urval av olika redovisningsbyråer och detta både gällande storlek och priser. Har du ett litet företag så kanske du ska söka dig till en mindre redovisningsbyrå som kan möta dina behov på ett bättre sätt än vad en större redovsiningsbyrå kanske kan.

Detsamma gäller om du har ett stort företag där du kanske måste anlita en större redovisningsbyrå i Göteborg som är vana vid arbetet som krävs för att hantera de summor ni omsätter. Det finns alltså alternativ och dessa borde fler använda sig av istället för att bara anta att det är för dyrt och att man istället sköter sin redovsining på egen hand

En redovisningsbyrå kan hjälpa dig att gå med vinst

En annan sak som man negligerar som företagare genom att inte anlita en redovisningsbyrå för sitt pappersarbete är det faktum att man riskerar att förlora pengar på det valet. Det kan ju nämligen vara så att denna redovisningsbyrå hittar avdrag, hjälper ditt företag att undvika skatter och därmed gör att du går med större vinst än förväntat. Att du som företagare anlitar en redovisningsbyrå kan alltså i många fall ses som en investering snarare än en utgift och detta är alltså ytterligare ett skäl till varför man ska överväga detta.

Den främsta anledningen ligger dock i att du – genom att anlita en redovisningsbyrå – kan fokusera helt på din egen verksamhet utan att oroa dig för skatter, moms och annat som kan störa dig i ditt arbete.

Jobba med markiser i eget företag eller som anställd?

6 aug 2017

Många anställda ställer sig den här frågan, oavsett om man arbetar med markiser i Stockholm eller VVS i Malmö. Debatten huruvida det är bättre att starta eget eller fortsätta som anställd i en bransch pågår ständigt. Sanningen är nog att det beror på anställning och hur man är som person. Är man naturligt driven, har många kundkontakter och är missnöjd med sin anställning kan det till exempel vara ett läge att starta eget.

Mer kontroll

Som egenföretagare har du mer kontroll över vad som sker i företaget och att det drivs på rätt vis. Som anställd kanske du hittat misstag, till exempel att du anser att arbetsgivaren köper in fel typer av markiser. Dåliga beslut kan leda till att kundflödet stryps och att de anställda blir av med jobbet. Som egenföretagare har du befogenheten att se till att dessa dåliga beslut inte tas. Med det sagt är det inget lätt jobb, och nästan alla gör åtminstone ett större misstag förr eller senare.

Tryggare med anställning?

De finns de som hävdar att en anställning är tryggare – och det finns de som hävdar motsatsen. De som hävdar motsatsen är ofta egenföretagare som gillar nivån av kontroll, som nämnt ovan. Som anställd har du visserligen uppsägningstider och avtal att luta dig tillbaka på, men om företaget sköts dåligt finns alltid en risk att det går i konkurs. Om företaget går i konkurs finns det knappast något avtal i världen som kan hjälpa dig.

Man kan resonera kring att det är tryggare med en anställning – om man har en arbetsgivare man litar på och som man anser driver företaget på bästa möjliga sätt. Om du anser att du skulle kunna sälja era markiser på ett mycket bättre sätt – ja, då kanske det är läge att starta eget.

Möjligheten att flytta

Vill du flytta till exempelvis Norrtälje i Stockholm? Som anställd har du möjlighet att helt enkelt söka ett nytt jobb hos en arbetsgivare i trakterna däromkring. Som egenföretagare är du beroende av de kunder som finns, och det kan därför vara svårt att genomföra en flytt. Således gäller det att du hittar nya kunder i Norrtälje att sälja markiser till.

Fortsätter vi med Norrtälje som exempel, kanske det dock skulle vara ännu svårare att hitta jobb som anställd. Kanske finns det helt enkelt ingen arbetsgivare som anställer? På det sättet kan även anställda vara begränsade i sina möjligheter att flytta. Vad som faktiskt är svårast beror på, från fall till fall.

Se mervärdet som en revisor ger

25 jun 2017

Driver du ett mindre aktiebolag så kommer du numera – sedan år 2010 – att kunna välja kring huruvida du vill anlita en revisor för granskning av ditt bokslut. En sanning med viss modifikation ska tilläggas; valet är inte helt fritt utan det utgår efter några punkter som måste uppfyllas. Vi kan säga att ditt företag inte når över tre stycken av följande punkter och där ni då heller inte behöver någon revisor:

 • Ni har maximalt tre stycken anställda.
 • Ert företag har en balansomslutning om maximalt 1.5 miljoner kronor
 • Er totala nettoomsättning når inte över tre miljoner kronor

Här har ni alltså ett val att göra och rådet vi kan ge är följande: även om ditt företag är litet och även om ni klarar er utan en revisor enligt lag så kan ni ha nytta av en sådan ändå. Mervärdet är nämligen det som du ska se till i första hand. Visst, en revisor kommer att kosta lite pengar och tjänsten är inte gratis – men vi anser att företaget du driver ändå kommer att ha nytta av en granskning utförd av en revisor. Dels så visar ni nämligen upp en seriös sida gentemot kunder, leverantörer, affärsspartners och olika myndigheter och dels så får ni också en kvalitetsstämpel som visar att ni går att lita på.

Kort sagt; en revisor är något som visar upp en bättre – mer pålitlig – fasad som kan gör att er verksamhet går före era konkurrenter. Frågan du istället ska ställa dig är följande: vilken revisor ska jag anlita?

Välj revisor efter personkemi

Många företag väljer idag sin revisor som en slags internettjänst; man kanske har sin firma i Stockholm – men den revisor man anlitat sitter i Göteborg och all kontakt sker via mail och telefonsamtal. Vi anser att man går miste om en viktig detalj här – nämligen tillit. Driver du ditt företag i Stockholm så ska också din revisor finnas där och du ska snabbt kunna komma i kontakt med denne vid behov.

Varför? Jo, av den anledningen att du kommer att kunna ha nytta av en regelbunden kontakt och att din revisor – i det här fallet i Stockholm – kommer att kunna visa dig vägar, ge dig tips och visa på lösningar som du inte tänkt på.

Kort sagt; utöver dig själv så kommer han att bäst insyn i ditt företag och därför så kommer din revisor också att fungera som ett stöd på ditt företags resa. Välj en som du trivs med.

Starta eget eller söka anställning inom VVS?

12 jun 2017

Det finns idag en stor efterfrågan på kompetent arbetskraft inom VVS. Således bör det inte vara något problem för de flesta att hitta en anställning inom VVS om utbildning och erfarenhet finns. Jobben finns i princip över hela landet, och kanske är efterfrågan särskilt hög just nu till följd av den starka byggnadskonjunkturen.

Det är dock inte alla som riktigt trivs som anställda. Vissa vill helt enkelt gå vidare och starta en egen firma, oavsett om det är inom VVS eller någon annan bransch. Kanske är det pengarna som lockar, eller så är det friheten. Oavsett vilken anledning man har finns det goda förutsättningar för att lyckas med en firma som gör VVS i dagsläget.

Frihet kontra trygghet

Många anser att det finns en betydligt större trygghet i en anställning än att driva ett företag på egen hand. Det går att argumentera både för och emot detta. De som lyfter fram anställning i ett företag som tryggt syftar ofta på att det finns uppsägningstider, semesterersättning och andra förmåner.

Många entreprenörer skulle dock inte hålla med om att det, trots dessa förmåner, är tryggare att vara anställd än att driva ett företag. Visserligen är nog de flesta överens om att det är riskfyllt att driva ett företag i det inledande skedet, men när företaget väl går bra finns det anledning att argumentera emot att en anställning skulle vara tryggare.

Som egen företagare har du egna kunder, medan du som anställd helt och hållet måste förlita dig på att din arbetsgivare driver företaget på ett bra sätt. Är det istället du som står vid rodret har du möjlighet att påverka det här själv. Dessutom finns det potential att tjäna bra pengar på att köra eget. Just att ha en god privatekonomi är något som de flesta skulle säga bidrar till trygghet – och frihet.

Du bör tycka om det du gör för att starta eget

Om du i dagsläget känner att dagarna är olidliga, bör du tänka på att det fortfarande är samma jobb, även om du driver företaget själv. Givetvis kommer det att finnas mer administration och annat att syssla med – men det är fortfarande samma bransch. Om du däremot älskar jobbet och branschen, men är missnöjd med företaget du arbetar på, kan en egen firma vara vägen att gå.

Det kan även vara så att det helt enkelt är bättre att söka jobb hos något annat företag. Som nämnt i inledningen av den här texten är kompetens inom VVS högt efterfrågat och den som aktivt söker ett jobb inom branschen bör inte ha några större problem att hitta ett.

Visserligen bör man ha i åtanke att byggkonjunkturen kanske inte alls är så stark som den är idag, om 10 år. Det kan dock påpekas att VVS är något som efterfrågas även om byggkonjunkturen är låg. Startar du eget och konjunkturen vänder, kan du kanske räkna med en mindre vinstmarginal – men det bör fortfarande finnas en hel del kunder. Läckande rör, droppande kranar och stopp är alltid något som kommer att behöva repareras.

Läs mer om VVS här.

Att arbeta som översättare

1 jun 2017

Arbetar man som översättare gör man det i många fall som frilansare, antingen genom en översättningsbyrå eller att uppdragen kommer direkt från kunderna. Själva arbetet går ut på, precis som det låter, att översätta texter eller tal från ett språk till ett annat. Ofta är det endast ens modersmål eller ytterligare ett språk man översätter till, medan många kan översätta från desto fler språk. Det ställs höga krav på översättare och det krävs således att man kan formulera sig felfritt på språket man översätter till.

En översättare kan arbeta med många olika typer av texter. Vanligt är till exempel att man skriver om en manual från ett språk till ett annat. Vidare kan man arbeta med skönlitterära texter, där det konstnärliga sinnet och känslan för att fånga rätt ord i rätt sammanhang väger mycket tungt. Vidare är det vanligt att man arbetar med olika typer av facktexter eller att man skriver undertexter till tv och film.

Exempel på inriktningar

Som nämnt ovan finns det flera olika medier en översättare kan arbeta med. Därtill är många specialiserade inom ett visst område. Till exempel finns det dem som i hög grad sysslar med att översätta juridiska dokument, medan andra är bättre på exempelvis termer som har med elektronik och teknologi i största allmänhet att göra. Anlitar man en översättningsbyrå har de sannolikt översättare med kompetens som täcker många olika områden.

Facktexter

Om man som översättare arbetar med facktexter är man ofta specialiserad inom något område, precis som nämnt ovan. Om det inte är teknik eller juridik man har nischat sig mot, kan det till exempel vara inom ekonomi eller medicin. Översättare som arbetar med facktexter får ofta sina uppdrag från olika myndigheter. När uppdragen kommer från näringslivet handlar det ofta om produktbeskrivningar, hemsidor eller utskick.

Ska man arbeta med till officiella dokument, så som polisutredningar eller testamenten, krävs det att man är auktoriserad. Många som arbetar som översättare är inte auktoriserade, men sysslar då inte heller med sådana typer av texter.

Litterär översättare

En litterär översättare arbetar i huvudsak med att översätta skönlitterära texter så om dikter, spänningsromaner och andra sorters lyrik. Som nämnt tidigare i den här texten är det viktigt att en översättningsbyrå har en översättare som har känsla för det konstnärliga. Här gäller det att fånga stämningsläget och tonen som författaren avser att förmedla. Om översättaren själv inte har mycket erfarenhet från landet som författaren kommer ifrån, är det vanligt att man tar hjälp av någon som talar språket som modersmål och som gärna kommer från samma land som författaren.

Att samarbeta med en översättningsbyrå

Många som frilansar får sina uppdrag direkt från kunderna, medan andra får dem från en översättningsbyrå, som denna. För att samarbeta med en översättningsbyrå ställer de ofta vissa krav och att tillräckligt bra provtexter levereras. Hur högt kraven är ställda varierar från byrå till byrå. Vissa översättningsbyråer samarbetar därutöver med både mer och mindre meriterade översättare. Vem som sedan får ett uppdrag beror ofta i hög grad på vilken typ av text det är som ska översättas.

Varför företagare har nytta av att gå en SEO-skola

30 maj 2017

Att synas på nätet blir allt viktigare för alla typer av företag, och det är extra viktigt att ha en tydlig närvaro i olika sökmotorer (speciellt Google, som är dominant på den svenska marknaden). Anledningen till att det är så viktigt är helt enkelt att sökmotorer fått en allt större del i människors liv de senaste åren och ingenting talar egentligen för att den utvecklingen ska avta.

Behöver man information om något gör man en sökning på nätet och numera vänder sig även många människor till en sökmotor när de är ute efter en specifik tjänst eller produkt. Detta kommer knappast som en nyhet för någon, men frågan är hur man som företagare ska anpassa sig till denna verklighet.

Sökmotoroptimering – både enkelt och komplicerat

Svaret på den frågan är sökmotoroptimering, eller SEO som det också kallas. SEO innebär i korthet att man anpassar en sajt efter ett eller flera sökord för att ranka så bra som möjligt på dessa i sökmotorerna. Man optimerar sajten helt enkelt.

SEO är en hel vetenskap och ingenting man ska ge sig på om man inte vet vad man gör. Ett misstag kan nämligen innebära att företagets hemsida blir penaliserad och i och med det i princip osynlig för de människor som söker efter efter företagets produkter eller tjänster. I stället blir det konkurrenterna som får kontakt med dessa potentiella kunder.

Lär dig grunderna i en SEO-skola

Ska man satsa seriöst på sökmotoroptimering är det smartaste alltid att anlita en etablerad SEO-byrå som kan hjälpa en. Många företag har haft stor nytta av att göra en sådan investering.

Vill man bara lära sig grunderna och vilka fällor man ska undvika kan man istället leta upp en SEO-skola på nätet. Det finns många SEO-företag som erbjuder kurser och utbildningar på mer eller mindre avancerad nivå. Där kan man lära sig det man behöver för att undvika att göra de vanligaste misstagen inom sökmotoroptimering.

Vad får man egentligen lära sig i en SEO-skola?

Som vi redan varit inne på är sökmotoroptimering en komplicerad verksamhet, så det är ingen mening med att gå ner på detaljnivå här. När det handlar om riktigt avancerad SEO är det dessutom så att det inte finns några givna svar, utan experter i Sverige och övriga världen debatterar ständigt vilka tekniker som är de bästa och mest givande. Att ge sig in i den djungeln är i princip meningslöst för någon som inte har SEO som sin huvudsyssla.

Det som alla överens om – och som man kan lära sig i en SEO-skola – är alltså grunderna. Till exempel vilka element på hemsidan som är de viktigaste, hur man ska strukturera innehållet och så vidare. I många utbildningar av det här slaget går man dessutom in på värdet av sökmotoroptimering och varför man har nytta av detta som företagare.

Man kan faktiskt lära sig en hel del på bara några timmar och det kan definitivt vara värt det för att hitta nya kunder och öka omsättningen och vinsten. Blir man sedan intresserad finns det egentligen ingen gräns för hur mycket man kan fördjupa sig i sökmotoroptimering.

Konsult eller anställd?

1 maj 2017

Som konsult kan man, inom många branscher (som IT- eller managementkonsult t.ex.), fakturera ganska höga summor per månad. Konsulter är ofta välbetalda, helt enkelt. Är man eftertraktad inom sitt område finns det stora möjligheter att påverka den lön man får ut varje månad. Ofta bor de bäst betalda konsulterna i storstäderna (Stockholm och Göteborg t.ex.).

Samtidigt finns det såklart nackdelar med att vara konsult. Till exempel bör man vara beredd på att leva på snabbnudlar i början av karriären, eller om uppdragen plötsligt skulle sluta komma in. Kort sagt finns det en betydligt större trygghet i att ha en anställning.

Funderar du på om du ska bli konsult, eller söka fast anställning? Vad man bör välja beror i hög grad på vilken typ av person man är. Klart är i alla fall att det finns för- och nackdelar med båda.

Konsulter slipper internpolitik

Något som gör att många blir konsulter, är att det ofta går att tjäna bra pengar utan att tampas med jobbig internpolitik. Inom till exempel finans och andra branscher, kan det krävas att man ”spelar med” med högre chefer för att så småningom klättra på karriärstegen. Det här passar vissa – men inte alla. Är man framförallt driven av det området man verkar inom (datorer och teknik som IT-konsult eller management som managementkonsult t.ex.), tycker vissa att det är bra att köra på egen hand.

Huruvida det är värt risken beror, som tidigare skrivet, vilken typ av person man är. Även hur stort intresse man har för sitt område spelar såklart in. Åtminstone är internpolitiken förmodligen inte den enda faktorn som spelar in, även om det kan få vissa att överväga att bli konsult. 

Tryggheten i en anställning

Tryggheten i anställning gör att många väljer bort egenföretagandet. Förmåner som uppsägningstider, pensionssparande och semesterersättning är något som anställda avnjuter i högre grad än konsulter. Skillnaden är att konsulter helt enkelt ansvarar för att fixa detta själva.

Anställda behöver inte heller oroa sig över sin ålder i lika hög grad som konsulter. Att som konsult behöva sälja sig som apputvecklare några år före pension är förmodligen en ganska stor utmaning. Ofta spelar det då ingen roll om man bor i en större stad som Stockholm där det bör finnas många potentiella kunder, eller i ett mindre samhälle.

Varierande vardag

Som konsult, oavsett om man är managementkonsult, IT-konsult eller konsult inom finans, är vardagen ofta mer omväxlande än vad den hade varit som anställd. Inte sällan får man resa runt bland olika arbetsplatser, träffa nya människor och dessutom ständigt få nya utmaningar att ta sig an.

Just resandet kan vara något som lockar många att ta klivet ut till att bli konsult. Att jobba i Stockholm ena dagen och i Göteborg den andra kan vara spännande för vissa. Samtidigt är det både konsulter och anställda som tycker det räcker gott och väl att jobba i antingen Stockholm eller Göteborg. Både anställda och konsulter kan givetvis tycka resor i jobbet är spännande, eller mest tröttsamt. 

Vanliga typer av konsulter

 • Managementkonsult
 • IT-konsult
 • Organisationskonsult

Är du nyfiken på vad en managementkonsult gör kan du läsa mer på denna sida: http://www.managementkonsultstockholm.se/.

Tre vanliga problem med skrivare

10 apr 2017

Att ha en skrivare kan underlätta vardagen mycket. Samtidigt tycks det vara påfallande ofta som det är problem med den. Särskilt jobbigt kan detta vara om det sker i ett läge där man snabbt behöver få sina papper utskrivna. Lika jobbigt kan det vara att bara se förekomsten av alla blinkande lampor och inte veta vad det betyder.

Som tur är, är de flesta problem väldigt enkla att åtgärda. Vet man hur man bär sig åt för att fixa dem, tar det ofta inte längre än en minut innan det är åtgärdat. Nedan kan du läsa mer om de vanligaste problemen och hur du gör för att lösa dem.

Bläcket är slut

Att bläcket tar slut är kanske det vanligaste problemet man stöter på. Redan när bläcknivån är låg varnar skrivaren genom att en lampa blinker och/eller att det piper några gånger. Om du har bråttom kan du dock ignorera detta för tillfället. På i princip alla skrivare kan man göra ytterligare ett antal utskrifter innan bläcket verkligen är slut.

Så fort du har tid bör du dock byta bläcket. Annars kan det hända att du står där, utan bläck i din skrivare, och verkligen behöver papper snabbt utskrivet. Alternativt kan du ha ett antal bläckpatroner i reserv.

Papper har fastnat

Att papper fastnar i skrivaren är ett annat vanligt problem. Även om det normalt sett är lätt att åtgärda, kan det vara nog så frustrerande. Särskilt frustrerande kan det vara om det tycks hända varenda gång man skriver ut något.

Om det händer påfallande ofta kan det vara ett tecken på att din skrivare behöver en liten undersökning. Kolla om det finns smuts på valsarna, om det har samlats fukt någonstans eller om dina papper är lite skrynkliga. Det här är de vanligaste orsakerna till att papper fastnar. Händer det bara någon gång, kan du dock sannolikt ignorera det och fortsätta med dina utskrifter.

Du får ingen kontakt med skrivaren

Att man inte får någon kontakt med skrivaren är ett problem som många har. Ofta beror det på något fel i nätverket eller att din skrivare helt enkelt inte är korrekt ansluten till din dator eller den enhet du ska skriva ut ifrån. En bra första åtgärd, som dessutom går snabbt, är att starta om det trådlösa nätverket (om skrivaren använder trådlöst det vill säga).

Om inte detta funkar, vilket det föreligger en ganska stor risk för, kan det vara läge att göra om installationen/anslutningen till din dator. Ha även manualen bredvid dig så att det verkligen blir rätt från början den här gången.

Läs mer om skrivare här: https://www.skrivare.se/.

Att öppna en frisörsalong – tänk på detta

7 apr 2017

Drömmer du om att ha en egen frisörsalong? Eller så jobbar du kanske redan som frisör, men är trött på riktningen som företaget går i? Att öppna en frisörsalong är utmanande, men kan samtidigt vara riktigt slitigt, som är fallet med de flesta olika typer av verksamheter man startar på egen hand.

Generellt sett gäller det, som med många andra verksamheter, att man är lite ekonomiskt lagd. Man bör se till att sänka inköpspriser, samtidigt som man inte heller bör kompromissa med kvaliteten. De här två sakerna kan ibland kännas svåra att få att gå ihop.

Bolagsform

Något som är bra att fundera över, är vilken bolagsform du ska starta din verksamhet som frisör genom. Många frisörer med liten verksamhet väljer att ha enskild firma, medan lite större företag ofta är aktiebolag. Om du ska starta upp ett aktiebolag, bör du känna till att du behöver ha minst 50 000 kronor i kapital. Det här kan antingen vara i form av ”riktiga” pengar eller utrustning som uppgår till det värdet. Dessa pengar eller föremål ska sättas in i företaget.

Läge

Många anser att läget är viktigt för en frisör. Om du till exempel vill öppna din verksamhet i Stockholm, blir det troligtvis en del skillnad i kundflödet om du öppnar salongen vid Stureplan eller Kallhäll (som är en förort en bit utanför stan).

Med det sagt finns det givetvis frisörer även i förorter som Kallhäll. Dock kan det vara svårare att ge sig in på marknaden i mindre förorter, där kundflödet helt enkelt inte är lika stort. Ytterligare en frisör i till exempel just Kallhäll kanske det inte finns utrymme för. Ska man öppna en frisörsalong, men inte har hittat det perfekta läget än, får man nog inte vara alltför kräsen med vilken del av staden den ska ligga i. Kanske finns en bra marknad för just en frisör i Kallhäll, eller så finns den söder om staden? Här är en analys på sin plats.

Utbud och sortiment

En frisörsalong bör ha ett stort urval av olika produkter för att kunna tillgodose kundernas behov och önskemål. När det kommer till att välja märken, kan det vara en bra idé att se över urvalet av toner, nyanser, färger och hårtyper, så att produkterna kan användas på alla kunder. Kort sagt bör det finnas något för varje hårtyp.

Har du kunder sedan tidigare?

Om du har arbetat på frisörsalong tidigare har du kanske ett antal trogna kunder redan. Att få med sig dessa till din nya salong kan vara ett välbehövligt startskott för din verksamhet. Tänk på dock att inte försöka orsaka konflikter med din gamla arbetsgivare i onödan.

Fördelar med att rekrytera själv

23 mar 2017

Växer organisationen så ni behöver anställa fler? Behöver ni tillsätta en helt ny position på företaget? Eller har någon slutat och det är dags att leta efter ersättare?

Fördelarna med att sköta rekryteringen själv är många. En av fördelarna är att du inte missar några guldkorn som ett rekryteringsföretag kan missa för den sökande kanske inte besitter de erfarenheter du eftersöker. Rätt personer kan faktiskt läras upp om man verkligen tror på dem. Du får själv läsa alla cv:n och personliga brev så du vet precis vilka du träffar och får själv avgöra vilka som du tror kan passa hos er, både erfarenhetsmässigt och personlighetsmässigt. Det är viktigt att passa in i företagets atmosfär.

När du ska anställa personal, undvik..

 • Att hoppa över provanställningen

Du har bråttom i rekryteringen och har helt plötsligt hoppat över provanställningen. En provanställning kan vara i max 6 månader, det går att välja en kortare period också. Genom att hoppa över provanställningen helt eller ha en för kort provanställning kan det resultera i att du blir fast med en anställd som inte fungerar i ditt företag. Provanställningen är till för att ge både dig och din anställd tid att komma in i företaget och arbetsuppgifterna. Tyvärr passar inte alla in i alla företag.

 • Att vara otydlig med vad du förväntar dig av den du vill anställa

Detta skapar osäkerhet av den som sitter på intervjun och det kan göra så många som egentligen är lämpliga för jobbet väljer att tacka nej till ditt arbetserbjudande.

 • Att göra det själv när det är många som ska anställas

Om det är många som ska anställdas så kommer du behöva lägga mycket resurser på att läsa igenom personliga brev & cv:n, boka in och boka om arbetsintervjuer, genomföra intervjuerna och sedan bestämma vilka som är lämpliga kandidater. Ta hjälp av ett rekryteringsföretag som gör sållandet åt dig.

 • Att inte följa upp dina nya anställda

När du väl anställt någon som du tror kan utföra arbetet så är det jätteviktigt att följa upp den anställde. Förstår den anställde vad som förväntas? Förstår den anställde sina arbetsuppgifter? Kommer den anställde in i gruppen och företaget? Om du inte följer upp detta så får du osäker personal som antagligen inte kan vara lika effektiv som du önskade när du genomförde anställningen.

Det svåra med att sköta rekryteringen själv är om du ska anställa någon för en position du själv inte kan så mycket om, så du vet inte riktigt vilka kunskaper och erfarenheter som du faktiskt letar efter. Använd då ett rekryteringsföretag som sitter på den kunskapen som du saknar. Det är värt det när du får precis den personal som du söker efter och behöver.

← Äldre inlägg